Jakie są pasma częstotliwości dla LTE TDD?

LTE TDD (Time Division Duplex) działa w określonych pasmach częstotliwości przeznaczonych dla Time Division Duplexing, gdzie to samo pasmo częstotliwości wykorzystywane jest zarówno do transmisji w górę, jak i w dół, przy czym separacja jest uzyskiwana poprzez podział czasu. Pasma częstotliwości dla LTE TDD są przydzielane globalnie w celu wspierania wdrażania sieci LTE wykorzystujących technologię TDD. Oto szczegółowe omówienie pasm częstotliwości powszechnie używanych w LTE TDD:

1. Pasmy dla LTE TDD:

 • LTE TDD jest wdrażane w różnych pasmach częstotliwości na całym świecie, a pasma te są identyfikowane za pomocą określonych zakresów częstotliwości. Niektóre z powszechnie używanych pasm dla LTE TDD obejmują pasmo 38, pasmo 40 i pasmo 41.

2. Pasmo 38 (2570-2620 MHz):

 • Opis: Pasmo to, znane również jako TDD LTE Band 38, działa w zakresie częstotliwości 2570-2620 MHz.
 • Wdrożenie: Pasmo 38 jest powszechnie stosowane w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Jest to jedno z globalnie zharmonizowanych pasm dla LTE TDD.

3. Pasmo 40 (2300-2400 MHz):

 • Opis: TDD LTE Band 40 działa w zakresie częstotliwości 2300-2400 MHz.
 • Wdrożenie: Pasmo 40 jest stosowane w różnych regionach, w tym w Europie, Azji i częściach Bliskiego Wschodu. Jest znany z obsługi dużych szybkości transmisji danych.

4. Pasmo 41 (2500-2690 MHz):

 • Opis: TDD LTE Band 41 działa w zakresie częstotliwości 2500-2690 MHz.
 • Wdrożenie: Pasmo 41 jest powszechnie używane w Ameryce Północnej, a także w niektórych innych regionach. Jest znany z włączenia do sieci LTE Sprint w Stanach Zjednoczonych.

5. Globalna konfiguracja widma TDD:

 • Globalny przydział widma TDD dla LTE obejmuje pasma z zakresu 2300 MHz i 2600 MHz. Konkretne pasma mogą różnić się regionalnie w zależności od decyzji regulacyjnych i dostępności widma.

6. Agregacja nośnych w LTE TDD:

 • Agregacja nośnych (CA) to funkcja w LTE-Advanced, która umożliwia agregację wielu nośnych LTE, w tym w pasmach TDD, w celu osiągnięcia wyższych szybkości transmisji danych.
 • CA umożliwia operatorom łączenie pasm TDD i FDD (dupleks z podziałem częstotliwości), zwiększając ogólną przepustowość i wydajność sieci.

7. Harmonizacja i standaryzacja:

 • Podjęto wysiłki, aby zharmonizować widmo TDD na całym świecie, ułatwiając rozwój urządzeń LTE TDD, które mogą bezproblemowo działać w różnych regionach.
 • Organy normalizacyjne, takie jak Projekt Partnerstwa Trzeciej Generacji (3GPP), odgrywają kluczową rolę w definiowaniu specyfikacji LTE TDD.

8. Przypadki użycia i scenariusze wdrożeń:

 • LTE TDD nadaje się do różnych zastosowań, w tym do szybkich mobilnych łączy szerokopasmowych, stacjonarnego dostępu bezprzewodowego (FWA) i zastosowań Internetu rzeczy (IoT).
 • Jego elastyczność w podziale czasu umożliwia efektywne wykorzystanie widma, dzięki czemu nadaje się do scenariuszy z asymetrycznym ruchem w górę i w dół.

9. Różnice regionalne i względy regulacyjne:

 • Chociaż dąży się do globalnej harmonizacji, istnieją regionalne różnice w przydziale widma TDD dla LTE. Decyzje regulacyjne i dostępność widma wpływają na konkretne pasma stosowane w różnych krajach.

10. Pasma 5G NR TDD:

 • Wraz z rozwojem technologii 5G wprowadzane są nowe pasma TDD dla nowego radia 5G (NR). Pasma te współistnieją z istniejącymi pasmami LTE TDD i przyczyniają się do ogólnej ewolucji komunikacji bezprzewodowej.

Wniosek:

LTE TDD działa w określonych pasmach częstotliwości, m.in. w paśmie 38, paśmie 40 i paśmie 41. Pasma te są przydzielane na całym świecie w celu obsługi wdrażania sieci LTE wykorzystujących technologię dupleksowania z podziałem czasu. Elastyczność LTE TDD, jego przydatność do różnych zastosowań oraz ciągłe wysiłki na rzecz globalnej harmonizacji przyczyniają się do jego znaczenia w krajobrazie komunikacji bezprzewodowej. W miarę ciągłego rozwoju technologii pasma TDD odgrywają również rolę we wdrażaniu sieci 5G.

Recent Updates

Related Posts