Co to jest Vplmn w telekomunikacji?

W telekomunikacji VPLMN oznacza „Visited Public Land Mobile Network”. VPLMN to termin kojarzony z roamingiem w systemach komunikacji mobilnej. Kiedy abonent sieci komórkowej znajduje się poza zasięgiem swojej sieci domowej i korzysta z usług innej sieci, odwiedzana przez niego sieć nazywana jest odwiedzaną publiczną lądową siecią komórkową. Oto zestawienie kluczowych aspektów VPLMN:

1. Koncepcja roamingu:

 • Sieć domowa a sieć odwiedzana: Abonent sieci komórkowej zazwyczaj należy do określonej sieci domowej, czyli tej, w której zarejestrowany jest jego abonament. Gdy abonent udaje się na obszar nieobjęty zasięgiem jego sieci macierzystej, może w dalszym ciągu korzystać z usług mobilnych, korzystając z roamingu w innych sieciach.
 • Home PLMN i VPLMN: Sieć domowa jest często określana jako Home PLMN (Public Land Mobile Network), natomiast sieć, z której aktualnie korzysta abonent na odwiedzanym obszarze, jest znana jako VPLMN.

2. Scenariusze roamingu:

 • Roaming krajowy i międzynarodowy: Scenariusze roamingu mogą mieć charakter krajowy lub międzynarodowy. W roamingu krajowym abonent znajduje się w tym samym kraju, ale poza zasięgiem swojej sieci macierzystej. W roamingu międzynarodowym abonent znajduje się w innym kraju.
 • Umowy Między Operatorami: Roaming ułatwiają umowy pomiędzy operatorami sieci komórkowych, umożliwiające abonentom korzystanie z usług odwiedzanej sieci. Umowy te obejmują warunki świadczenia usług, rozliczeń i dostępu do sieci.

3. VPLMN Funkcje:

 • Świadczenie usług: VPLMN odpowiada za świadczenie usług mobilnych abonentowi korzystającemu z roamingu podczas jego pobytu na odwiedzanym obszarze.
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja: VPLMN uwierzytelnia i autoryzuje abonenta korzystającego z roamingu, upewniając się, że posiada on niezbędne uprawnienia dostępu do sieci i korzystania z usług.
 • Relacje rozliczeniowe: Pomiędzy siecią macierzystą a VPLMN istnieją ustalenia rozliczeniowe, umożliwiające rozliczanie opłat związanych z korzystaniem z usług w roamingu.

4. Doświadczenie subskrybenta:

 • Bezproblemowa usługa: Z perspektywy abonenta korzystającego z roamingu celem jest zapewnienie płynnej obsługi, możliwości wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i korzystania z usług transmisji danych tak, jakby znajdował się w zasięgu swojej sieci domowej.
 • Jakość usług: Oczekuje się, że VPLMN zapewni poziom jakości usług porównywalny z siecią macierzystą, zapewniając abonentowi roamingu satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika.

5. Uwagi prawne:

 • Przepisy dotyczące roamingu: Organy regulacyjne mogą ustalać wytyczne i regulacje dotyczące roamingu, aby zapewnić uczciwe praktyki, przejrzyste rozliczenia i ochronę interesów abonentów.
 • Opłaty za roaming: Przepisy mogą dotyczyć takich kwestii, jak opłaty za roaming, zapewniając, że abonenci są informowani o kosztach związanych z korzystaniem z usług w roamingu.

Podsumowując, VPLMN (Visited Public Land Mobile Network) to termin używany w telekomunikacji do określenia sieci, którą abonent sieci komórkowej odwiedza i z której korzysta podczas roamingu poza zasięgiem swojej sieci domowej. Umowy roamingowe pomiędzy operatorami umożliwiają abonentom płynny dostęp do usług podczas podróży krajowych i międzynarodowych. VPLMN odpowiada za świadczenie usług, uwierzytelnianie abonenta i ułatwianie ustaleń rozliczeniowych w okresie roamingu.

Recent Updates

Related Posts