Kto podejmuje decyzję o przekazaniu w LTE?

W sieciach LTE (Long-Term Evolution) proces decyzyjny dotyczący przekazania obejmuje współpracę różnych podmiotów w celu zapewnienia bezproblemowej łączności w miarę przemieszczania się sprzętu użytkownika (UE) w sieci. Decyzja o przekazaniu jest krytycznym aspektem utrzymania niezawodnego i wydajnego połączenia. Podmioty zaangażowane w podejmowanie decyzji o przekazaniu w LTE obejmują UE, źródłowy eNodeB (eNB), docelowy eNB i jednostkę zarządzającą mobilnością (MME) w ramach Evolved Packet Core (EPC).

1. UE (sprzęt użytkownika):

Raportowanie pomiarów:

  • UE stale monitoruje środowisko radiowe i raportuje pomiary związane z siłą sygnału, jakością i innymi parametrami do obsługującego eNB. Pomiary te pomagają w ocenie przydatności sąsiadujących komórek do potencjalnego przekazania.

Wyzwalacze zdarzeń:

  • Urządzenie UE wykorzystuje wyzwalacze zdarzeń, takie jak znacząca zmiana siły lub jakości sygnału, aby wskazać obsługującemu eNB, że do utrzymania niezawodnego połączenia może być konieczne przełączenie.

2. Źródłowy eNB (obsługujący eNodeB):

Analiza pomiarów:

  • Obsługujący eNB otrzymuje raporty pomiarowe od UE i analizuje je w celu oceny jakości bieżącego połączenia i dostępności innych komórek.

Wyzwalacz przekazania:

  • Na podstawie analizy pomiarów i wstępnie zdefiniowanych zasad przekazywania, obsługujący eNB określa, czy wymagane jest przekazanie. Jeżeli warunki spełniają kryteria przekazania, obsługujący eNB uruchamia proces przygotowania przekazania.

Informacje o sąsiednich komórkach:

  • Obsługujący eNB ma informacje o sąsiednich komórkach i ich możliwościach, w tym o ich charakterystyce radiowej i obciążeniu tych komórek. Informacje te są uwzględniane w procesie podejmowania decyzji o przekazaniu.

3. Docelowy eNB (docelowy eNodeB):

Przygotowanie do przekazania:

  • Docelowy eNB uczestniczy w przygotowaniach do przekazania poprzez alokację zasobów i potwierdzenie swojej zdolności do obsługi UE. Docelowy eNB komunikuje się ze źródłowym eNB w celu wymiany informacji niezbędnych do płynnego przekazania.

Wykonanie przekazania:

  • Po zakończeniu przygotowań do przekazania docelowy eNB przejmuje komunikację z UE i następuje wykonanie przekazania. Płaszczyzna użytkownika i płaszczyzna kontroli są przekierowywane do docelowego eNB.

4. MME (podmiot zarządzający mobilnością):

Koordynacja i autoryzacja:

  • MME jest odpowiedzialna za koordynację procedury przekazania pomiędzy źródłowym i docelowym eNB. Autoryzuje przekazanie i ułatwia wymianę kluczowych informacji pomiędzy eNB.

Aktualizacja obszaru śledzenia:

  • MME aktualizuje informacje o obszarze śledzenia dla UE, zapewniając, że sieć będzie świadoma nowej lokalizacji UE po przekazaniu.

Udoskonalenie decyzji o przekazaniu:

  • MME może przyczynić się do podjęcia decyzji o przekazaniu, biorąc pod uwagę zasady i warunki sieci wyższego poziomu, zapewniając dodatkowy kontekst dla optymalizacji decyzji o przekazaniu.

Wniosek:

Decyzja o przekazaniu w LTE jest wspólnym wysiłkiem UE, obsługującego eNB, docelowego eNB i MME. Decyzja opiera się na ciągłych raportach pomiarowych z UE, analizie przeprowadzonej przez obsługujący eNB, koordynacji z docelowym eNB i ogólnym zarządzaniu przez MME. To oparte na współpracy podejście zapewnia, że ​​przekazywanie odbywa się sprawnie i przejrzyście, co pozwala zachować bezproblemową obsługę użytkownika podczas mobilności w sieci LTE.

Recent Updates

Related Posts