Jaki jest kanał RACH w GSM?

W GSM (Global System for Mobile Communications) RACH (Random Access CHannel) to kanał używany do nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniem mobilnym a siecią. Kanał RACH odgrywa kluczową rolę w procedurze początkowego dostępu i jest wykorzystywany głównie do nawiązywania połączeń i aktualizacji lokalizacji. Oto szczegółowy przegląd:

Definicja:

Kanał RACH jest kanałem współdzielonym używanym przez urządzenia mobilne do żądania dostępu do sieci GSM. Służy jako medium, za pośrednictwem którego urządzenie mobilne inicjuje komunikację z siecią, szczególnie gdy istnieje potrzeba nawiązania połączenia, wykonania połączenia lub aktualizacji swojej lokalizacji.

Kluczowe cechy i zastosowanie:

 1. Żądania dostępu:
  • Urządzenia mobilne wykorzystują kanał RACH do wysyłania żądań dostępu do sieci. Jest to szczególnie ważne podczas takich scenariuszy, jak inicjowanie połączenia, wysyłanie wiadomości SMS lub gdy urządzenie wchodzi w nowy obszar lokalizacji.
 2. Procedura losowego dostępu:
  • Kanał RACH jest częścią procedury dostępu swobodnego, w której urządzenia mobilne rywalizują o dostęp do sieci.
  • Kiedy urządzenie musi nawiązać połączenie, losowo wybiera wartość wyprzedzenia taktowania i transmituje serię na kanale RACH.
 3. Transmisja seryjna:
  • Urządzenie mobilne wysyła impuls na kanale RACH, aby poinformować sieć o swojej obecności i potrzebie dostępu.
  • Seria zawiera informacje takie jak tożsamość mobilna (np. IMSI – International Mobile Subscriber Identity) i wartość wyprzedzenia taktowania.
 4. Seria dostępu:
  • Seria przesyłana na kanale RACH nazywana jest serią dostępu. Zawiera szczegółowe informacje ułatwiające identyfikację sieci i koordynację procesu ustanawiania połączenia.
 5. Rozstrzygnięcie sporu:
  • W przypadkach, gdy wiele urządzeń próbuje jednocześnie uzyskać dostęp do sieci, stosowany jest mechanizm rozstrzygania rywalizacji.
  • Sieć odpowiada na impulsy dostępu i w przypadku powstania rywalizacji rozwiązuje żądania dostępu, aby uniknąć kolizji.
 6. Konfiguracja połączenia i aktualizacja lokalizacji:
  • Kanał RACH ma kluczowe znaczenie dla procedur zestawiania połączeń, umożliwiając urządzeniom mobilnym żądanie dostępu podczas inicjowania połączenia.
  • Wykorzystuje się go także podczas aktualizacji lokalizacji, gdzie urządzenie informuje sieć o swoim aktualnym obszarze lokalizacji.

Utworzenie połączenia:

 1. Transmisja seryjna:
  • Kiedy urządzenie mobilne musi nawiązać połączenie, wybiera losową wartość wyprzedzenia taktowania i przesyła impuls dostępu na kanale RACH.
 2. Odpowiedź sieci:
  • Sieć monitoruje kanał RACH i odpowiada na impuls dostępu, przydzielając dedykowany kanał (np. SDCCH – Standalone Dedicated Control Channel) do dalszej komunikacji.
 3. Konfiguracja połączenia lub aktualizacja lokalizacji:
  • Przypisany kanał jest następnie używany do procedur zestawiania połączeń lub aktualizacji lokalizacji, w zależności od charakteru żądania dostępu.

Znaczenie:

Kanał RACH ma podstawowe znaczenie dla nawiązania komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a siecią GSM. Zapewnia zorganizowane i efektywne podejście do obsługi żądań dostępu z wielu urządzeń, ułatwiając realizację połączeń i procedury aktualizacji lokalizacji.

Podsumowując, kanał RACH w sieci GSM jest kanałem współdzielonym używanym przez urządzenia mobilne do wysyłania żądań dostępu do sieci, odgrywając kluczową rolę w zestawieniu połączenia, aktualizacji lokalizacji i procedurze wstępnego dostępu.

Recent Updates

Related Posts