Jaki jest interfejs pomiędzy eNodeB i UE?

Interfejs pomiędzy eNodeB (rozwiniętym NodeB) a UE (User Equipment) w sieciach LTE (Long-Term Evolution) nazywany jest interfejsem Uu. Ten bezprzewodowy interfejs jest niezbędny do komunikacji pomiędzy radiową siecią dostępową, reprezentowaną przez eNodeB, a sprzętem użytkownika, w tym urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony, tablety i inne urządzenia obsługujące technologię LTE. Przyjrzyjmy się szczegółowym funkcjom, protokołom i interakcjom w interfejsie Uu:

1. Definicja interfejsu Uu:

 • Interfejs Uu to bezprzewodowy interfejs radiowy, który łączy eNodeB z UE w sieciach LTE. Ułatwia transmisję informacji sterujących i płaszczyzny użytkownika pomiędzy radiową siecią dostępową a sprzętem użytkownika.

2. Funkcje interfejsu Uu:

 • Zarządzanie zasobami radiowymi: Interfejs Uu odpowiada za zarządzanie zasobami radiowymi, w tym przydzielanie i zwalnianie pasm częstotliwości, przedziałów czasowych i innych parametrów w celu zapewnienia wydajnej komunikacji pomiędzy eNodeB a UE.
 • Transmisja sygnalizacji płaszczyzny sterowania: Sygnalizacja płaszczyzny sterowania obejmuje podstawowe funkcje, takie jak początkowe podłączenie, przekazywanie, uwierzytelnianie i zarządzanie mobilnością. Interfejs Uu umożliwia transmisję komunikatów sygnalizacyjnych płaszczyzny sterującej pomiędzy eNodeB i UE.
 • Transmisja danych na płaszczyźnie użytkownika: Interfejs Uu ułatwia przesyłanie danych użytkownika pomiędzy eNodeB a UE. Obejmuje to transmisję pakietów głosu, wideo i danych internetowych w celu zapewnienia użytkownikowi pożądanych usług.
 • Zarządzanie jakością usług (QoS): Parametry QoS są zarządzane w interfejsie Uu, aby zapewnić, że różne rodzaje ruchu, takie jak głos lub wideo w czasie rzeczywistym, otrzymają odpowiedni poziom usług, spełniający oczekiwania jakościowe użytkownika .
 • Obsługa przekazywania: Podczas przełączania, gdy UE przemieszcza się pomiędzy różnymi eNodeB, interfejs Uu zarządza transferem kontroli i połączeniami płaszczyzny użytkownika, zapewniając płynną ciągłość usług bez przerw.
 • Procedury bezpieczeństwa: Interfejs Uu obsługuje środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i ochrona integralności, aby zabezpieczyć transmisję informacji o kontroli i płaszczyźnie użytkownika pomiędzy eNodeB a UE.

3. Protokoły używane w interfejsie Uu:

 • PHY (warstwa fizyczna): Warstwa PHY jest odpowiedzialna za transmisję i odbiór sygnałów bezprzewodowych. Obejmuje techniki modulacji i demodulacji w celu konwersji informacji cyfrowych na fale radiowe w celu transmisji drogą bezprzewodową.
 • MAC (Medium Access Control): Warstwa MAC zarządza dostępem do kanału radiowego, obsługując takie funkcje, jak planowanie i ustalanie priorytetów transmisji, aby zapewnić efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.
 • RLC (Sterowanie łączem radiowym): RLC zapewnia niezawodną i bezbłędną komunikację poprzez interfejs Uu. Obsługuje takie funkcje, jak segmentacja i ponowne składanie pakietów danych, korekcja błędów i kontrola przepływu.
 • PDCP (Packet Data Convergence Protocol): Warstwa PDCP jest odpowiedzialna za kompresję i dekompresję pakietów danych w celu optymalizacji wykorzystania pasma i zmniejszenia opóźnień w transmisji danych użytkownika.
 • RRC (Kontrola zasobów radiowych): RRC zarządza ustanawianiem, utrzymywaniem i udostępnianiem połączeń radiowych pomiędzy UE a eNodeB. Odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu stanu UE i zarządzaniu wydarzeniami związanymi z mobilnością.

4. Kluczowe procedury w interfejsie Uu:

 • Procedura dostępu swobodnego: Interfejs Uu obsługuje procedurę dostępu swobodnego, umożliwiając urządzeniom UE inicjowanie komunikacji z siecią poprzez żądanie zasobów do transmisji.
 • Initial Dołącz: Podczas początkowego połączenia z siecią LTE interfejs Uu ułatwia wymianę komunikatów sygnalizacyjnych w celu uwierzytelnienia, autoryzacji i przypisania tymczasowych tożsamości.
 • Wykonanie przekazania: Interfejs Uu bierze udział w przełączeniach, zarządzając transferem kontroli i połączeniami płaszczyzny użytkownika pomiędzy źródłowym i docelowym eNodeB, aby zapewnić nieprzerwane usługi.
 • Konfiguracja i modyfikacja nośnika: Wspiera ustanawianie i modyfikację nośników do transmisji danych użytkownika, dostosowując się do zmieniających się warunków sieciowych i wymagań abonenta.
 • Security Handshake: Interfejs Uu ułatwia wymianę kluczy bezpieczeństwa i realizuje procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności i integralności komunikacji pomiędzy UE a eNodeB.

Wniosek:

Interfejs Uu w sieciach LTE jest krytycznym ogniwem komunikacji bezprzewodowej pomiędzy eNodeB a UE. Jej protokoły i procedury przyczyniają się do wydajnej i niezawodnej transmisji informacji o kontroli i płaszczyźnie użytkownika, zapewniając bezproblemową obsługę użytkownika w sieci LTE.

Recent Updates

Related Posts