Jaki jest adres PDP w telekomunikacji?

W telekomunikacji, szczególnie w kontekście GSM (Globalny system komunikacji mobilnej) i GPRS (General Packet Radio Service), termin „adres PDP” odnosi się do adresu protokołu Packet Data Protocol (PDP) przypisanego do urządzenia mobilnego. Zagłębmy się w szczegóły:

Definicja:

Adres PDP jest powiązany z ustanowieniem kontekstu protokołu Packet Data Protocol (PDP), który jest niezbędny do umożliwienia usług transmisji danych z komutacją pakietów, takich jak przeglądanie Internetu, poczta e-mail i inne aplikacje do transmisji danych, na urządzeniu mobilnym.

Funkcjonalność:

 1. Kontekst PDP:
  • Kontekst PDP reprezentuje wirtualne połączenie między urządzeniem mobilnym a siecią danych pakietowych (PDN), umożliwiając urządzeniu przesyłanie i odbieranie danych z komutacją pakietów.
  • Każdy kontekst PDP jest identyfikowany przez unikalny adres PDP.
 2. Adres IP:
  • W kontekście GPRS i mobilnych usług transmisji danych adres PDP jest często adresem IP (protokołu internetowego) przypisanym do urządzenia mobilnego.
  • Ten adres IP ułatwia routing pakietów danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a zewnętrzną siecią danych.
 3. Alokacja dynamiczna:
  • Adres PDP może być dynamicznie przydzielany urządzeniu mobilnemu po zainicjowaniu sesji danych. Dynamiczna alokacja umożliwia efektywne wykorzystanie adresów IP w sieci.
 4. Tymczasowa natura:
  • Adres PDP jest zazwyczaj tymczasowy i jest zwalniany po dezaktywacji kontekstu PDP, na przykład po zakończeniu sesji danych lub przeniesieniu urządzenia mobilnego do obszaru bez zasięgu GPRS.

Aktywacja i dezaktywacja:

 1. Aktywacja:
  • Kiedy urządzenie mobilne inicjuje sesję danych (np. uruchamia przeglądarkę internetową), żąda aktywacji kontekstu PDP z sieci.
  • Sieć przypisuje adres PDP do urządzenia i ustanawia połączenie wirtualne.
 2. Dezaktywacja:
  • Gdy sesja danych zostanie zakończona lub urządzenie mobilne znajdzie się poza zasięgiem GPRS, kontekst PDP zostanie wyłączony.
  • Adres PDP zostaje zwolniony, a zasoby powiązane z kontekstem zostają zwolnione.

Znaczenie:

Adres PDP jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania mobilnych usług transmisji danych. Umożliwia identyfikację urządzenia mobilnego w sieci z komutacją pakietów, umożliwiając kierowanie pakietów danych do i z urządzenia.

Podsumowując, adres PDP w telekomunikacji, szczególnie w kontekście GSM i GPRS, jest adresem protokołu danych pakietowych powiązanym z ustanowieniem kontekstu PDP. Służy jako tymczasowy identyfikator urządzenia mobilnego w sieci danych z komutacją pakietów, ułatwiając transmisję pakietów danych podczas sesji danych.

Recent Updates

Related Posts