Jaka powinna być siła sygnału LTE?

Idealna siła sygnału LTE zależy od różnych czynników, w tym od Twojej lokalizacji, warunków sieciowych i konkretnego urządzenia, którego używasz. Siłę sygnału LTE powszechnie mierzy się w decybelach, przy czym wyższa wartość ujemna wskazuje na słabszą siłę sygnału. Na siłę sygnału mogą mieć wpływ takie czynniki, jak odległość od wieży komórkowej, przeszkody, zakłócenia i specyfikacje urządzenia. Oto szczegółowe wyjaśnienie, jaka powinna być siła sygnału LTE i jak jest zwykle mierzona:

Zrozumienie siły sygnału LTE:

1. Pomiar siły sygnału:

  Siła sygnału
 • LTE jest mierzona w decybelach, często przedstawianych jako dBm (decybele-miliwaty). Wyższa wartość ujemna (np. -80 dBm) ogólnie oznacza silniejszy sygnał, podczas gdy niższa wartość ujemna (np. -110 dBm) sugeruje słabszy sygnał.

2. Paski sygnału na urządzeniach:

 • Wiele urządzeń przedstawia siłę sygnału za pomocą słupków lub wskaźników graficznych. Jednak paski te mogą się różnić w zależności od urządzenia i producenta, co czyni je mniej znormalizowanymi. Ogólnie rzecz biorąc, w celu dokładnej oceny dokładniej jest polegać na pomiarze dBm.

3. Kategorie jakości sygnału:

 • Siła sygnału jest często podzielona na różne zakresy, aby zapewnić bardziej zrozumiałą ocenę:
  • Doskonały: -50 do -65 dBm
  • Dobry: -66 do -75 dBm
  • Dostateczny: -76 do -90 dBm
  • Słaby: -91 dBm i poniżej

Czynniki wpływające na siłę sygnału LTE:

1. Odległość od wieży komórkowej:

 • Im bliżej masztu komórkowego, tym silniejszy może być Twój sygnał LTE. Siła sygnału ma tendencję do pogarszania się w miarę oddalania się od wieży.

2. Przeszkody i zakłócenia:

 • Przeszkody fizyczne, takie jak budynki, góry i gęsta roślinność, mogą zakłócać sygnał. Dodatkowo zakłócenia pochodzące od innych urządzeń elektronicznych lub sąsiadujących masztów komórkowych mogą mieć wpływ na jakość sygnału.

3. Specyfikacje urządzenia:

 • Jakość anteny i elementów radiowych w urządzeniu obsługującym LTE może mieć wpływ na odbiór sygnału. Różne urządzenia mogą wykazywać różny poziom wrażliwości na siłę sygnału.

4. Przeciążenie sieci:

 • Wysokie wykorzystanie sieci lub przeciążenie może mieć wpływ na jakość sygnału. W godzinach szczytu w sieci może wystąpić wzmożony ruch, co może prowadzić do zmniejszenia siły sygnału dla użytkowników.

Jaka siła sygnału jest uważana za dobrą?

1. Doskonały sygnał:

 • Sygnał LTE o pomiarze dBm w zakresie od -50 do -65 dBm jest uważany za doskonały. Użytkownicy z tego zakresu mogą oczekiwać niezawodnych i szybkich połączeń danych.

2. Dobry sygnał:

 • Pomiar dBm w zakresie od -66 do -75 dBm jest uważany za dobry. Użytkownicy w tym zakresie powinni odczuć zadowalającą wydajność LTE.

3. Dobry sygnał:

 • Pomiar dBm w przedziale od -76 do -90 dBm jest uważany za prawidłowy. Użytkownicy w tym zakresie mogą doświadczyć zmniejszonej prędkości transmisji danych i potencjalnych przerw w świadczeniu usług.

4. Słaby sygnał:

 • Pomiar dBm wynoszący -91 dBm i mniej jest uważany za słaby. Użytkownicy w tym zasięgu mogą napotkać trudności w ustanowieniu i utrzymaniu niezawodnego połączenia LTE.

Poprawa siły sygnału LTE:

1. Przenieść się:

 • Przenieś się w miejsce bliżej wieży komórkowej, aby poprawić siłę sygnału.

2. Zmniejsz zakłócenia:

 • Zminimalizuj zakłócenia, trzymając się z daleka od urządzeń elektronicznych lub konstrukcji, które mogą zakłócać sygnał.

3. Użyj wzmacniaczy sygnału:

 • Wzmacniacze sygnału lub wzmacniacze mogą zwiększyć siłę sygnału w obszarach o słabym zasięgu.

4. Sprawdź ustawienia urządzenia:

 • Upewnij się, że ustawienia urządzenia są zoptymalizowane pod kątem łączności LTE i w razie potrzeby zaktualizuj oprogramowanie.

Wniosek:

Idealna siła sygnału LTE różni się w zależności od konkretnej lokalizacji i warunków. Ogólnie rzecz biorąc, silniejszy sygnał, na który wskazuje wyższa wartość dBm (mniej ujemna), skutkuje lepszą wydajnością i lepszą łącznością. Zrozumienie czynników wpływających na siłę sygnału może pomóc zoptymalizować korzystanie z LTE i rozwiązać problemy z łącznością. Jeśli stale odczuwasz słabą siłę sygnału, korzystne może być skontaktowanie się z dostawcą usług komórkowych w celu uzyskania pomocy.

Recent Updates

Related Posts