Jaka jest szerokość kanału CDMA?

Szerokość kanału wielokrotnego dostępu z podziałem kodowym (CDMA) jest kluczowym parametrem określającym ilość widma częstotliwości przydzielonego do komunikacji. CDMA to cyfrowa technologia komunikacji bezprzewodowej, która umożliwia wielu użytkownikom jednoczesne współdzielenie tego samego pasma częstotliwości, rozróżniając ich sygnały za pomocą unikalnych kodów. Przyjrzyjmy się szczegółowo szerokości kanału CDMA:

1.Idee fundamentalne:

 • Technologia widma rozproszonego:
  • CDMA wykorzystuje technologię widma rozproszonego, umożliwiając wielu użytkownikom przesyłanie i odbieranie sygnałów w tym samym paśmie częstotliwości.
  • Sygnał każdego użytkownika jest rozprowadzany w szerokim zakresie częstotliwości za pomocą unikalnego kodu.
 • Kody ortogonalne:
  • CDMA wykorzystuje kody ortogonalne, czyli kody, które po połączeniu powodują minimalne zakłócenia.
  • Kody te umożliwiają wielu użytkownikom współdzielenie tego samego widma częstotliwości bez powodowania znaczących zakłóceń.

2.Szerokość kanału w CDMA:

 • Zmienna szerokość kanału:
  • Szerokość kanału CDMA nie jest stała i może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym konkretnego standardu CDMA, względów związanych z wdrażaniem sieci i ograniczeń prawnych.
  • Standardy CDMA, takie jak CDMA2000, mogą wykorzystywać różne szerokości pasma kanałów.
 • Typowe przepustowości kanałów:
  • W sieciach CDMA2000, które obejmują CDMA2000 1x i CDMA2000 1xEV-DO, typowa szerokość pasma kanału może wynosić od 1,25 MHz do 5 MHz.
  • Dokładną szerokość kanału mogą określić operatorzy sieci w oparciu o wymagania dotyczące wdrożenia i dostępne widmo.

3.CDMA2000 1x i 1xEV-DO:

 • Szerokości kanałów w CDMA2000 1x:
  • W sieciach CDMA2000 1x szerokość kanału często wynosi 1,25 MHz.
  • Umożliwia to transmisję głosu oraz usług transmisji danych o niskiej i średniej prędkości.
 • Szerokości kanałów w CDMA2000 1xEV-DO:
  • CDMA2000 1xEV-DO, który koncentruje się na usługach szybkiej transmisji danych, może wykorzystywać szersze pasma kanałów, zwykle w zakresie od 1,25 MHz do 5 MHz.
  • Szersza przepustowość pozwala na wyższe szybkości transmisji danych, dzięki czemu nadaje się do zastosowań związanych z szerokopasmową transmisją danych.

4.Zmienne współczynniki rozproszenia:

 • Wpływ na szerokość kanału:
  • Zastosowanie zmiennych współczynników rozpraszających w CDMA wpływa na efektywną szerokość kanału.
  • Współczynnik rozproszenia określa stopień rozproszenia sygnału w widmie częstotliwości, wpływając na całkowitą szerokość pasma kanału.

5.Względy regulacyjne:

 • Przydział przez organy regulacyjne:
  • Przydział widma częstotliwości, w tym określenie szerokości kanałów CDMA, podlega decyzjom regulacyjnym władz telekomunikacyjnych w różnych regionach.
  • Organy regulacyjne mogą przydzielać określone pasma częstotliwości do użytku CDMA i nakładać ograniczenia na szerokość kanałów.
 • Efektywne wykorzystanie widma:
  • Zdolność CDMA do efektywnego wykorzystania widma częstotliwości poprzez umożliwienie wielu użytkownikom współużytkowania tego samego pasma przyczynia się do jego powszechnego przyjęcia.

6.Planowanie i wdrażanie sieci:

 • Decyzja operatora:
  • Wybór szerokości kanału CDMA jest często decyzją podejmowaną przez operatorów sieci na etapach planowania i wdrażania.
  • Operatorzy biorą pod uwagę takie czynniki, jak dostępne widmo, oczekiwane obciążenie ruchem i pożądana równowaga pomiędzy usługami głosowymi i danymi.
 • Wydajność widma:
  • Charakter widma rozproszonego CDMA przyczynia się do wydajności widma, umożliwiając zakwaterowanie większej liczby użytkowników w danym paśmie częstotliwości.

7.Wniosek:

 • Elastyczny i adaptowalny:
  • Podsumowując, szerokość kanału CDMA nie jest stała i może się różnić w zależności od konkretnego standardu CDMA, względów związanych z rozmieszczeniem sieci i przydziałami regulacyjnymi.
  • Elastyczność CDMA w zakresie szerokości kanału, wraz z efektywnym wykorzystaniem widma częstotliwości, przyczyniła się do jego wszechstronności w świadczeniu usług głosu i danych w bezprzewodowych sieciach komunikacyjnych.

Zmienny charakter szerokości kanałów CDMA pozwala na dostosowanie do różnych scenariuszy wdrożeń, co czyni tę technologię cenną w różnorodnych środowiskach komunikacyjnych.

Recent Updates

Related Posts