Jaka jest różnica pomiędzy offsetem QPSK a PI 4 QPSK?

Offsetowe kwadraturowe kluczowanie z przesunięciem fazowym (OQPSK) i π/4-przesunięte QPSK (PI/4-QPSK) są odmianami kwadraturowego kluczowania z przesunięciem fazowym (QPSK), przy czym główne rozróżnienie polega na ich schematach modulacji i charakterystyce fazowej. Zagłębmy się w szczegóły różnic pomiędzy OQPSK i PI/4-QPSK:

1.Przesunięcie QPSK (OQPSK):

 • Przesunięcia fazowe:
  • OQPSK jest formą QPSK, w której przejścia między symbolami są dokładnie kontrolowane, aby uniknąć nagłych zmian zarówno amplitudy, jak i fazy.
  • W standardowym QPSK przejścia mogą wystąpić w środku symboli, co prowadzi do gwałtownych zmian fazowych.
 • Kontrola przejścia:
  • OQPSK wprowadza przesunięcie fazowe w celu kontrolowania przejść, zapewniając, że zmiany amplitudy i fazy wystąpią w miejscach przejścia przebiegu nośnego przez zero.
  • Powoduje to płynniejsze przejście między symbolami, zmniejszając ryzyko zniekształceń.
 • Schemat konstelacji:
  • Diagram konstelacji dla OQPSK jest podobny do standardowego QPSK, ale z kontrolowanymi przejściami.
  • Pokazuje cztery punkty reprezentujące różne przesunięcia fazowe, a przejścia są dostosowywane w celu uzyskania płynniejszej charakterystyki przebiegu.
 • Aplikacje:
  • OQPSK jest powszechnie stosowany w systemach komunikacyjnych, gdzie ciągłość fazowa ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ponownego wzrostu widma i poprawy jakości sygnału.
  • Znajduje zastosowanie w systemach komunikacji bezprzewodowej i schematach modulacji cyfrowej.

2.π/4-przesunięty QPSK (PI/4-QPSK):

 • Schemat modulacji:
  • PI/4-QPSK jest formą QPSK, która wprowadza przesunięcie fazowe π/4 (45 stopni) do każdego symbolu.
  • Oznacza to, że faza każdego symbolu jest przesunięta o 45 stopni, co prowadzi do bardziej stopniowego przejścia pomiędzy symbolami.
 • Kontrola przejścia:
  • Podobnie jak OQPSK, PI/4-QPSK ma na celu kontrolowanie przejść pomiędzy symbolami w celu poprawy wydajności widmowej.
  • Przesunięcie fazowe π/4 zapewnia płynniejsze przejście w porównaniu ze standardowym QPSK.
 • Schemat konstelacji:
  • Diagram konstelacji dla PI/4-QPSK przedstawia cztery punkty, każdy reprezentujący symbol przesunięty fazowo.
  • Wprowadzenie przesunięcia fazowego skutkuje powstaniem diagramu konstelacji o ulepszonych charakterystykach widmowych.
 • Aplikacje:
  • PI/4-QPSK jest powszechnie stosowany w cyfrowych systemach komunikacji komórkowej, w tym w sieciach 3G i 4G.
  • Jego schemat modulacji zapewnia korzyści w zakresie wydajności widmowej i odporności na zmiany fazowe.

3.Porównanie:

 • Przesunięcie fazowe:
  • Podstawową różnicą pomiędzy OQPSK i PI/4-QPSK jest sposób, w jaki wprowadzają one przesunięcia fazowe w celu kontrolowania przejść.
  • OQPSK dostosowuje przejścia występujące przy przejściu przez zero, podczas gdy PI/4-QPSK wprowadza stałe przesunięcie fazowe π/4 dla każdego symbolu.
 • Schemat konstelacji:
  • Obydwa schematy modulacji dają diagram konstelacji z czterema punktami, ale pozycje i charakterystyki fazowe są różne.
  • OQPSK zapewnia płynniejsze przejścia bez stałego przesunięcia fazowego, podczas gdy PI/4-QPSK wprowadza spójne przesunięcie fazowe π/4 dla każdego symbolu.
 • Aplikacje:
  • OQPSK i PI/4-QPSK znajdują zastosowanie w systemach komunikacji bezprzewodowej, ale wybór może zależeć od konkretnych wymagań, takich jak wydajność widmowa i odporność na zmiany fazowe.
  • PI/4-QPSK jest powszechnie stosowany w systemach komunikacji komórkowej ze względu na swoje zalety w tym aspekcie.

4.Wniosek:

 • Kluczowe różnice:
  • Zarówno OQPSK, jak i PI/4-QPSK są odmianami QPSK, które wprowadzają kontrolowane przejścia fazowe.
  • OQPSK osiąga to poprzez dokładnie kontrolowane przejścia przy przejściu przez zero, podczas gdy PI/4-QPSK wprowadza stałe przesunięcie fazowe π/4 dla każdego symbolu.
 • Kompromisy:
  • Wybór pomiędzy OQPSK a PI/4-QPSK zależy od specyficznych wymagań systemu komunikacyjnego, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wydajność widmowa, odporność na zmiany fazowe i zgodność ze standardami.

Podsumowując, OQPSK i PI/4-QPSK to odmiany QPSK, które rozwiązują problem gwałtownych przejść fazowych między symbolami. OQPSK osiąga kontrolowane przejścia bez stałego przesunięcia fazowego, podczas gdy PI/4-QPSK wprowadza spójne przesunięcie fazowe π/4 dla każdego symbolu. Wybór między nimi zależy od konkretnych wymagań systemu komunikacyjnego, w tym od czynników takich jak wydajność widmowa i odporność na zmiany fazowe.

Recent Updates

Related Posts