Jaka jest różnica między Symantec Endpoint Protection a EDR?

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection (SEP) to rozwiązanie antywirusowe i zabezpieczające punkty końcowe opracowane przez firmę Symantec Corporation, obecnie część Broadcom Inc. Rozwiązanie SEP zostało zaprojektowane w celu ochrony punktów końcowych (takich jak komputery stacjonarne, laptopy i serwery) przed różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania, oprogramowania ransomware i ataków typu phishing i inne zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Kluczowe funkcje programu Symantec Endpoint Protection zazwyczaj obejmują:

 • Ochrona antywirusowa: wykrywa i usuwa wirusy, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące i inne zagrożenia.
 • Firewall: Monitoruje i kontroluje ruch sieciowy, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi i blokować złośliwe działania.
 • System zapobiegania włamaniom (IPS): Chroni przed atakami sieciowymi i lukami w zabezpieczeniach.
 • Analiza behawioralna: analizuje zachowanie punktów końcowych w celu wykrywania i blokowania podejrzanych działań.
 • Kontrola urządzeń: kontroluje i monitoruje dostęp do urządzeń USB i innych urządzeń wymiennych.
 • Kontrola aplikacji: zarządza i wymusza zasady dotyczące aplikacji działających na punktach końcowych.
 • Zarządzanie scentralizowane: Zapewnia scentralizowane zarządzanie i raportowanie za pośrednictwem konsoli zarządzania.

Symantec Endpoint Protection koncentruje się na ochronie punktów końcowych w infrastrukturze sieciowej organizacji i zapewnianiu bezpieczeństwa urządzeń podłączonych do sieci.

EDR (wykrywanie i reakcja punktu końcowego)

Endpoint Detection and Response (EDR) to kategoria technologii cyberbezpieczeństwa, która koncentruje się na wykrywaniu i reagowaniu na zaawansowane zagrożenia i cyberataki na punkty końcowe. Rozwiązania EDR zaprojektowano tak, aby zapewniały monitorowanie w czasie rzeczywistym, wgląd w działania punktów końcowych oraz zaawansowane możliwości wykrywania zagrożeń. Kluczowe cechy EDR zazwyczaj obejmują:

 • Ciągłe monitorowanie: monitoruje działania punktów końcowych w czasie rzeczywistym w celu wykrycia podejrzanych zachowań i potencjalnych zagrożeń.
 • Zaawansowane wykrywanie zagrożeń: wykorzystuje analizę behawioralną, uczenie maszynowe i analizę zagrożeń do identyfikowania zagrożeń i ustalania ich priorytetów.
 • Dochodzenie i reagowanie: Zapewnia narzędzia do badania incydentów związanych z bezpieczeństwem, analizowania wektorów ataków i reagowania na zagrożenia.
 • Analiza kryminalistyczna: Gromadzi i analizuje dane z punktów końcowych na potrzeby dochodzeń kryminalistycznych po incydencie.
 • Integracja z SIEM: Integruje się z systemami zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) w celu scentralizowanego monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania incydentami.

Rozwiązania EDR uzupełniają tradycyjne rozwiązania antywirusowe i ochrony punktów końcowych, koncentrując się na wykrywaniu i reagowaniu na wyrafinowane i ukierunkowane ataki, które mogą ominąć tradycyjne zabezpieczenia.

Różnica

Główna różnica między Symantec Endpoint Protection i EDR polega na ich ukierunkowaniu i możliwościach:

 • Focus: Symantec Endpoint Protection koncentruje się na zapobieganiu i ochronie punktów końcowych przed szeroką gamą znanych zagrożeń przy użyciu oprogramowania antywirusowego, zapory ogniowej i innych środków zapobiegawczych. Kładzie nacisk na proaktywną ochronę i zarządzanie bezpieczeństwem w punktach końcowych w sieci.
 • Możliwości: Z kolei EDR koncentruje się na wykrywaniu zaawansowanych zagrożeń i ataków cybernetycznych oraz reagowaniu na nie, które mogą ominąć tradycyjne zabezpieczenia antywirusowe. Rozwiązania EDR zapewniają zaawansowane wykrywanie zagrożeń, ciągłe monitorowanie, wgląd w działania punktów końcowych w czasie rzeczywistym oraz możliwości badania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Wniosek

Organizacje często wdrażają zarówno rozwiązania Symantec Endpoint Protection, jak i EDR, aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo punktów końcowych. Symantec Endpoint Protection zapewnia podstawowe funkcje antywirusowe i ochrony punktów końcowych, natomiast EDR zwiększa możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym, ciągłemu monitorowaniu i badaniu incydentów. Razem pomagają organizacjom chronić się przed szeroką gamą zagrożeń cybernetycznych i utrzymywać bezpieczeństwo punktów końcowych i infrastruktury sieciowej.

Recent Updates

Related Posts