Jaka jest różnica między puchi pucch?

PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) i PUCCH (Physical Uplink Control Channel) to podstawowe elementy systemów komunikacji bezprzewodowej LTE (Long-Term Evolution) i 5G, służące różnym celom w obsłudze transmisji danych w łączu w górę i informacji sterujących łączem w górę. Zagłębmy się w szczegóły PUSCH i PUCCH, podkreślając ich różnice i rolę w komunikacji uplink.

PUSCH (współdzielony kanał fizycznego łącza zwrotnego):

1. Podstawowa zasada:

 • PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): PUSCH to fizyczny kanał odpowiedzialny za przenoszenie danych użytkownika z urządzenia użytkownika (UE) do stacji bazowej (eNodeB w LTE lub gNB w 5G) podczas transmisji uplink. Służy do przesyłania danych generowanych przez użytkownika, takich jak głos, wideo lub inne dane aplikacji.

2. Przenoszenie:

 • PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): Przenosi dane użytkownika i jest przesyłany przez UE do stacji bazowej. Został zaprojektowany do obsługi współdzielonego ruchu łącza zwrotnego z wielu UE w komórce.

3. Treść:

 • PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): Przenosi dane użytkownika, w tym ładunek aplikacji lub usługi wygenerowany przez UE. Treść PUSCH nie jest informacją kontrolną, ale rzeczywistymi danymi, które użytkownik chce przesłać.

4. Alokacja zasobów:

 • PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): Zasoby dla PUSCH są dynamicznie przydzielane przez stację bazową na podstawie decyzji dotyczących planowania. UE otrzymuje instrukcje dotyczące tego, kiedy i jak transmitować na PUSCH przez kanały kontrolne, takie jak PDCCH (Physical Downlink Control Channel).

PUCCH (kanał kontroli fizycznego łącza zwrotnego):

1. Podstawowa zasada:

 • PUCCH (Physical Uplink Control Channel): PUCCH to fizyczny kanał przeznaczony do przenoszenia informacji sterujących łączem w górę z UE do stacji bazowej. Został specjalnie zaprojektowany do przesyłania informacji związanych ze sterowaniem, a nie danych użytkownika.

2. Przenoszenie:

 • PUCCH (fizyczny kanał kontrolny łącza w górę): Przenosi informacje sterujące łączem w górę, w tym potwierdzenia (ACK/NACK) odbioru danych w łączu w dół, raporty o jakości kanału, żądania planowania i inne sygnały sterujące. Służy do przekazywania krytycznych informacji sterujących, które pomagają w efektywnym zarządzaniu siecią bezprzewodową.

3. Treść:

 • PUCCH (Physical Uplink Control Channel): Przenosi informacje sterujące generowane przez UE. Obejmuje to informacje zwrotne na temat odbioru danych w łączu pobierającym, żądania zasobów łącza w górę i inne wskaźniki, które pomagają stacji bazowej w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i planowania.

4. Alokacja zasobów:

 • PUCCH (Physical Uplink Control Channel): Zasoby dla PUCCH są również przydzielane dynamicznie w oparciu o potrzeby sieci. UE postępuje zgodnie z instrukcjami planowania otrzymanymi w kanale PDCCH, aby przesłać informacje sterujące w kanale PUCCH.

Kluczowe różnice:

1. Zamiar:

 • PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): Dedykowany do przesyłania danych użytkownika z UE do stacji bazowej.
 • PUCCH (fizyczny kanał sterujący łączem w górę): Dedykowany do przenoszenia informacji sterujących łączem w górę z UE do stacji bazowej.

2. Treść:

 • PUSCH (współdzielony kanał fizycznego łącza zwrotnego): Przenosi rzeczywiste dane generowane przez użytkownika, takie jak głos lub wideo.
 • PUCCH (Physical Uplink Control Channel): Przenosi informacje sterujące, w tym potwierdzenia, raporty o jakości kanału i żądania planowania.

3. Cel transmisji:

 • PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): Używany do transmisji danych użytkownika do sieci.
 • PUCCH (Physical Uplink Control Channel): Używany do przesyłania informacji sterujących niezbędnych do zarządzania siecią.

4. Alokacja zasobów:

 • PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): Zasoby dynamicznie przydzielane przez stację bazową do transmisji danych użytkownika.
 • PUCCH (Physical Uplink Control Channel): Zasoby dynamicznie przydzielane do transmisji informacji sterujących, z instrukcjami otrzymywanymi przez PDCCH.

Wniosek:

Podsumowując, PUSCH (współdzielony kanał fizycznego łącza w górę) i PUCCH (kanał kontroli fizycznego łącza w górę) to odrębne kanały służące różnym celom w komunikacji bezprzewodowej LTE i 5G. PUSCH jest przeznaczony do przenoszenia danych generowanych przez użytkownika, podczas gdy PUCCH jest specjalnie zaprojektowany do przesyłania informacji sterujących łączem w górę. Połączenie tych kanałów pozwala na efektywną obsługę zarówno danych użytkownika, jak i sygnałów sterujących w kierunku łącza zwrotnego, przyczyniając się do ogólnej wydajności i zarządzania sieciami bezprzewodowymi.

Recent Updates

Related Posts