Jaka jest rola FFT w LTE?

Szybka transformata Fouriera (FFT) w LTE:

W sieciach Long-Term Evolution (LTE) szybka transformata Fouriera (FFT) jest podstawową techniką przetwarzania sygnału, która odgrywa kluczową rolę w modulacji i demodulacji sygnałów radiowych. FFT jest wykorzystywana w schemacie multipleksowania z podziałem częstotliwości ortogonalnych (OFDM), kluczowej technice modulacji stosowanej w LTE w celu wydajnej transmisji danych. Zagłębmy się w szczegółową rolę FFT w LTE:

1. Wprowadzenie do OFDM w LTE:

Ortogonalne multipleksowanie z podziałem częstotliwości (OFDM) to technika modulacji szeroko stosowana w LTE w celu zwiększenia szybkości transmisji danych i łagodzenia skutków zanikania wielościeżkowego w kanałach komunikacji bezprzewodowej. OFDM dzieli dostępne widmo częstotliwości na wiele ortogonalnych podnośnych, z których każda niesie część całkowitych danych.

2. Kluczowa charakterystyka OFDM:

OFDM wykazuje kilka kluczowych cech, które czynią go odpowiednim do szybkiej transmisji danych w technologii LTE:

2.1. Ortogonalność:

 • Podnośne w OFDM są względem siebie ortogonalne, co oznacza, że ​​nie kolidują ze sobą.
 • Ta ortogonalność pozwala na efektywne wykorzystanie widma częstotliwości bez powodowania zakłóceń pomiędzy podnośnymi.

2.2. Odporność na blaknięcie wielościeżkowe:

 • OFDM dobrze nadaje się do radzenia sobie z zanikaniem wielościeżkowym, zjawiskiem, w którym sygnały docierają do odbiornika wieloma drogami.
 • Separacja podnośnych pod względem czasu i częstotliwości umożliwia odbiornikowi rozróżnienie opóźnionych wersji nadawanego sygnału.

2.3. Możliwość dostosowania do warunków kanału:

  Systemy
 • OFDM mogą dostosowywać się do zmieniających się warunków kanałowych, dostosowując schematy modulacji i kodowania dla poszczególnych podnośnych.
 • Ta zdolność adaptacji zwiększa ogólną solidność i niezawodność łącza komunikacyjnego.

3. Rola FFT w LTE OFDM:

Implementacja OFDM obejmuje wykorzystanie FFT, które jest wykorzystywane zarówno po stronie nadajnika, jak i odbiornika, odpowiednio do modulacji i demodulacji.

3.1. Modulacja (strona nadajnika):

 • Po stronie nadajnika dane są modulowane na poszczególnych podnośnych przy użyciu odwrotnej szybkiej transformaty Fouriera (IFFT), czyli odwrotnej operacji FFT.
 • IFFT konwertuje symbole w dziedzinie częstotliwości na sygnały w dziedzinie czasu, tworząc przebieg OFDM do transmisji.

3.2. Demodulacja (strona odbiornika):

 • Po stronie odbiornika odebrany sygnał OFDM poddawany jest procedurze FFT w celu konwersji go z dziedziny czasu z powrotem do dziedziny częstotliwości.
 • FFT oddziela poszczególne podnośne, umożliwiając odbiornikowi odzyskanie oryginalnych symboli danych.

4. Kluczowe kroki w operacji FFT:

Operacja FFT obejmuje następujące kluczowe kroki:

4.1. Próbkowanie sygnału:

 • Odebrany sygnał jest próbkowany w dyskretnych odstępach czasu w celu uzyskania reprezentacji cyfrowej.

4.2. Transformacja domeny czasu na dziedzinę częstotliwości:

 • FFT wykonuje transformację próbkowanego sygnału z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości.
 • Rozkłada sygnał na składowe częstotliwości.

4.3. Zachowanie ortogonalności:

 • Podczas operacji FFT zachowana jest ortogonalność podnośnych, zapewniając bezzakłóceniową separację poszczególnych częstotliwości.

4.4. Złożona reprezentacja sygnału:

 • FFT skutkuje złożoną reprezentacją sygnału, zawierającą zarówno informacje o wielkości, jak i fazie.

5. Alokacja podnośnych i zarządzanie zasobami:

W LTE FFT jest integralną częścią alokacji podnośnych i zarządzania zasobami. Liczba podnośnych, ich odstępy i alokacja zasobów to parametry krytyczne wyznaczane przez operację FFT. Parametry te są konfigurowane w oparciu o takie czynniki, jak warunki kanału, dostępność pasma i żądana szybkość transmisji danych.

6. Wniosek:

Podsumowując, szybka transformata Fouriera (FFT) jest podstawową techniką przetwarzania sygnału, która odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu multipleksowania z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDM) w sieciach LTE. FFT jest wykorzystywana zarówno po stronie nadajnika, jak i odbiornika do modulowania i demodulowania sygnałów, przyczyniając się do efektywnego wykorzystania widma częstotliwości, odporności na zakłócenia kanału i możliwości dostosowania do zmieniających się warunków komunikacji. Bezproblemowa integracja FFT ze schematem OFDM LTE jest niezbędna do osiągnięcia szybkiej i niezawodnej transmisji danych w nowoczesnych sieciach bezprzewodowych.

Recent Updates

Related Posts