Jak wygląda procedura CSFB w LTE?

W sieciach Long-Term Evolution (LTE) stosowana jest procedura CSFB (ang. Circuit-Switched Fallback), aby zapewnić obsługę połączeń głosowych, które tradycyjnie działają w domenie z komutacją łączy, w sieci LTE. CSFB to mechanizm ułatwiający płynne przejście z domeny LTE z komutacją pakietów (PS) do starszej sieci z komutacją łączy, zazwyczaj 2G lub 3G, gdy użytkownik inicjuje lub odbiera połączenie głosowe. Procedura ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia kompatybilności wstecznej z sieciami komórkowymi wcześniejszych generacji oraz zapewnienia użytkownikom możliwości wykonywania i odbierania połączeń głosowych nawet w obszarach zasięgu LTE. Przyjrzyjmy się szczegółowo procedurze CSFB, aby zrozumieć jej działanie i znaczenie w sieciach LTE.

1. Wprowadzenie do CSFB:

A. Obsługa połączeń głosowych:

 • CSFB ma na celu rozwiązanie problemu współistnienia technologii LTE z komutacją pakietów z potrzebą obsługi tradycyjnych połączeń głosowych z komutacją łączy. LTE koncentruje się przede wszystkim na wydajnej transmisji danych, ale CSFB umożliwia płynne przejście sieci do sieci z komutacją łączy po zainicjowaniu połączeń głosowych.

2. Scenariusz i wyzwalacz:

A. Inicjowanie połączenia głosowego:

 • Procedura CSFB jest uruchamiana, gdy użytkownik inicjuje lub odbiera połączenie głosowe w obszarze zasięgu LTE. Ponieważ sieci LTE nadają priorytet usługom transmisji danych, CSFB zapewnia obsługę połączeń głosowych poprzez tymczasowe przejście do sieci z komutacją łączy.

B. Potrzeba powrotu:

 • Połączenia głosowe są tradycyjnie obsługiwane w sieciach z komutacją łączy, a sieci LTE z komutacją pakietów mogą nie być zoptymalizowane pod kątem komunikacji głosowej. CSFB zapewnia użytkownikom możliwość wykonywania i odbierania połączeń głosowych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury z komutacją łączy.

3. Kroki procedury CSFB:

A. eNodeB inicjuje CSFB:

 • Kiedy LTE eNodeB (stacja bazowa) wykryje inicjację połączenia głosowego, inicjuje procedurę CSFB. eNodeB określa potrzebę połączenia awaryjnego w oparciu o typ połączenia i lokalizację użytkownika.

B. Przekierowanie do sieci z komutacją łączy:

 • eNodeB wysyła wiadomość o przekierowaniu do urządzenia użytkownika, polecając mu powrót do określonej sieci z komutacją łączy. Zwykle jest to sieć 2G lub 3G, w zależności od możliwości dotychczasowej infrastruktury na danym obszarze.

C. Przekazanie urządzenia do sieci z komutacją łączy:

 • Po otrzymaniu wiadomości o przekierowaniu urządzenie użytkownika wykonuje przełączenie do określonej sieci z komutacją łączy. Wiąże się to z utworzeniem dedykowanego obwodu dla połączeń głosowych w dotychczasowej sieci.

D. Konfiguracja połączenia głosowego w sieci z komutacją łączy:

 • W sieci z komutacją łączy połączenie głosowe jest zestawiane przy użyciu tradycyjnej technologii z komutacją łączy. Rozmowa przebiega tak samo jak w sieciach 2G lub 3G, przy czym dedykowany obwód zapewnia ciągłe i stabilne połączenie głosowe.

mi. Wróć do LTE dla usług danych:

 • Po zakończeniu połączenia głosowego urządzenie użytkownika powraca do sieci LTE w celu skorzystania z usług transmisji danych. Przekazanie zapewnia płynne przejście z powrotem na LTE bez przerywania sesji danych.

4. Głos przez LTE (VoLTE) Alternatywa:

A. Ewolucja poza CSFB:

 • Chociaż CSFB skutecznie obsługuje połączenia głosowe w LTE, branża ewoluowała w kierunku przyjęcia VoLTE (Voice over LTE) jako bardziej zaawansowanej alternatywy. VoLTE umożliwia przesyłanie połączeń głosowych w domenie z komutacją pakietów LTE, eliminując potrzebę stosowania mechanizmów awaryjnych, takich jak CSFB.

B. Zalety VoLTE:

 • VoLTE oferuje takie korzyści, jak lepsza jakość połączeń, krótszy czas nawiązywania połączeń i efektywne wykorzystanie zasobów sieci LTE. W miarę ewolucji sieci LTE, preferowanym rozwiązaniem do komunikacji głosowej w sieciach z komutacją pakietów staje się VoLTE.

5. Wyzwania i rozważania:

A. Opóźnienie i doświadczenie użytkownika:

 • Jednym z wyzwań związanych z CSFB jest potencjalne opóźnienie wprowadzone podczas procesu przekazania. Zapewnienie minimalnych zakłóceń i pozytywnego doświadczenia użytkownika wymaga optymalizacji czasu przekazania.

B. Przejście na VoLTE:

 • Stopniowe przechodzenie branży na VoLTE rodzi rozważania dotyczące dalszego korzystania z CSFB. W miarę jak sieci LTE będą coraz bardziej zoptymalizowane pod kątem usług głosowych z komutacją pakietów, zależność od mechanizmów awaryjnych może się zmniejszyć.

6. Ewolucja do 5G:

A. VoNR (głos w nowym radiu):

 • Wraz z ewolucją do 5G, wprowadzono technologię Voice over New Radio (VoNR), będącą naturalną ewolucją VoLTE, zapewniającą ulepszone usługi głosowe w domenie z komutacją pakietów 5G. To jeszcze bardziej zmniejsza zależność od mechanizmów awaryjnych, takich jak CSFB.

Wniosek:

Podsumowując, procedura CSFB w LTE jest istotnym mechanizmem zapewniającym ciągłą obsługę połączeń głosowych w sieciach LTE. Ułatwiając płynne przejście z domeny LTE z komutacją pakietów do starszych sieci z komutacją łączy, CSFB zaspokaja potrzebę zapewnienia kompatybilności wstecznej. Jednak w miarę ewoluowania sieci LTE w kierunku 5G branża coraz częściej sięga po bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak VoLTE i VoNR, oferując lepszą komunikację głosową za pośrednictwem wydajnej infrastruktury z komutacją pakietów.

Recent Updates

Related Posts