Ile kanałów jest w sieci GSM?

W GSM (Globalny system komunikacji mobilnej) całkowita liczba kanałów w paśmie częstotliwości zależy od konkretnego pasma i zastosowanego schematu dupleksowania. GSM wykorzystuje kombinację wielokrotnego dostępu z podziałem częstotliwości (FDMA) i wielokrotnego dostępu z podziałem czasu (TDMA) w celu podziału pasma częstotliwości na wiele kanałów. Dwa główne pasma częstotliwości wykorzystywane w sieci GSM to pasmo 900 MHz (GSM 900) i pasmo 1800 MHz (DCS 1800 lub GSM 1800). Oto przegląd kanałów w każdym paśmie:

Pasmo GSM 900:

1. Zakres częstotliwości:

  • Pasmo GSM 900 obejmuje zakres częstotliwości od około 890 MHz do 960 MHz.

2. Kanały łącza w dół (łącze w górę dla stacji mobilnej):

  • Kanały łącza w dół (od stacji bazowej do stacji mobilnej) są podzielone na częstotliwości nośne 200 kHz, a każda częstotliwość nośna jest podzielona na osiem przedziałów czasowych.
  • Przy ośmiu przedziałach czasowych na nośną, istnieje łącznie 8 przedziałów czasowych×� częstotliwości nośnych8 przedziałów czasowych×N kanałów częstotliwości nośnych, gdzie �N to liczba częstotliwości nośnych przydzielonych GSM w tym konkretnym paśmie częstotliwości.

3. Kanały łącza w górę (łącze w dół dla stacji mobilnej):

  • Kanały łącza zwrotnego (ze stacji mobilnej do stacji bazowej) mają podobną strukturę, co daje tę samą całkowitą liczbę kanałów.

Pasmo GSM 1800 (DCS 1800):

1. Zakres częstotliwości:

  • Pasmo GSM 1800 obejmuje zakres częstotliwości od około 1710 MHz do 1880 MHz.

2. Kanały łącza w dół (łącze w górę dla stacji mobilnej):

  • Podobnie jak w GSM 900, kanały łącza w dół są podzielone na częstotliwości nośne 200 kHz z ośmioma przedziałami czasowymi każdy.

3. Kanały łącza w górę (łącze w dół dla stacji mobilnej):

  • Kanały łącza w górę mają tę samą strukturę co kanały łącza w dół.

Wszystkie kanały:

  • Całkowita liczba kanałów w sieci GSM zależy od dostępnego widma i liczby częstotliwości nośnych przydzielonych GSM w tym konkretnym paśmie częstotliwości.

Podsumowując, liczba kanałów w sieci GSM zależy od pasma częstotliwości (GSM 900 lub GSM 1800) i przydziału częstotliwości nośnych w tym paśmie. Połączenie FDMA i TDMA umożliwia GSM obsługę wielu kanałów głosu i danych jednocześnie w ramach przydzielonego widma.

Recent Updates

Related Posts