Dlaczego nazywają to LTE?

LTE, czyli Long-Term Evolution, to standard i technologia bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej. Nazwa „Long-Term Evolution” odzwierciedla cel, jakim jest ewolucja i doskonalenie możliwości sieci komunikacji mobilnej w dłuższym okresie. Aby zrozumieć, dlaczego nazywa się to LTE, zagłębimy się w kontekst historyczny, ewolucję technologiczną i kluczowe cele związane z rozwojem i wdrażaniem LTE.

1. Cele ewolucyjne:

Poza technologiami 3G:

 • LTE zostało pomyślane jako następca technologii komunikacji mobilnej 3G (trzeciej generacji), w tym technologii takich jak WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) i CDMA2000. Termin „długoterminowa ewolucja” podkreśla podejście wybiegające w przyszłość, którego celem jest zapewnienie ścieżki ciągłej ewolucji i ulepszeń wykraczających poza istniejące standardy 3G.

Ciągły rozwój i doskonalenie:

 • Zastosowanie określenia „Long-Term” w LTE oznacza zaangażowanie w ciągły rozwój i doskonalenie technologii komunikacji mobilnej. LTE został zaprojektowany, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi transmisji danych, zwiększyć wydajność sieci i obsługiwać szeroką gamę aplikacji przez dłuższy czas.

2. Postęp techniczny:

Przejście na sieci All-IP:

 • Jednym z kluczowych celów technicznych LTE było przejście z sieci z komutacją łączy na sieci oparte w całości na protokole internetowym (Internet Protocol). Ta zmiana umożliwiła bardziej efektywną obsługę danych, lepszą skalowalność i lepszą obsługę aplikacji multimedialnych.

Wyższa szybkość transmisji danych i przepustowość:

 • LTE zostało opracowane w celu zapewnienia znacznie wyższych szybkości transmisji danych i przepustowości w porównaniu z technologiami 3G. Osiągnięto to dzięki zaawansowanym schematom modulacji, szerszym pasmom częstotliwości i zastosowaniu technik takich jak wielokrotny dostęp z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA) w celu efektywnego wykorzystania widma.

Niskie opóźnienia i jakość usług:

 • Innym celem LTE było zminimalizowanie opóźnień i poprawa jakości usług (QoS), dzięki czemu nadaje się ono do zastosowań w czasie rzeczywistym, takich jak przesyłanie głosu przez protokół IP (VoIP), gry online i strumieniowe przesyłanie multimediów.

3. Globalna standaryzacja:

Globalna współpraca:

 • Rozwój LTE wymagał globalnej współpracy za pośrednictwem organizacji takich jak Projekt Partnerstwa Trzeciej Generacji (3GPP). Celem było ustanowienie wspólnego globalnego standardu, który mógłby zostać przyjęty przez operatorów na całym świecie, promując interoperacyjność i korzyści skali.

Interoperacyjność i roaming:

  Globalna standaryzacja
 • LTE ułatwia interoperacyjność między różnymi sieciami i umożliwia płynny roaming użytkownikom w różnych regionach. Jest to zgodne z ideą długoterminowej ewolucji, zapewniając kompatybilność i ciągłość usług komunikacji mobilnej.

4. Wdrożenie i przyjęcie na rynek:

Stopniowe wdrażanie i współistnienie:

 • Termin „ewolucja” w LTE odzwierciedla również podejście do wdrażania etapowego, umożliwiające współistnienie LTE z istniejącymi sieciami 2G i 3G. Ta stopniowa migracja zapewniła płynne przejście i ciągłość usług operatorom komórkowym i użytkownikom końcowym.

Długowieczność na rynku:

 • LTE wykazało długoterminową rentowność i możliwości adaptacji, stanowiąc podstawę dla kolejnych udoskonaleń, takich jak LTE-Advanced i LTE-Advanced Pro. Długowieczność LTE na rynku jest zgodna z wizją długoterminowej ewolucji.

Wniosek:

Nazwa „Long-Term Evolution” oddaje wizjonerskie cele, postęp techniczny i globalne wysiłki normalizacyjne, które zdefiniowały rozwój LTE. Podkreśla ciągłe doskonalenie, możliwości adaptacji i długoterminowe znaczenie technologii LTE w dynamicznym krajobrazie komunikacji bezprzewodowej.

Recent Updates

Related Posts