Czym jest różnorodność odbiornika antenowego?

Różnorodność odbiorników antenowych to technika stosowana w systemach komunikacji bezprzewodowej w celu poprawy niezawodności i jakości odbioru sygnału poprzez zastosowanie wielu anten w odbiorniku. Podstawowym celem różnorodności odbiorników antenowych jest złagodzenie skutków zaniku sygnału, osłabienia sygnału i innych wyzwań związanych z propagacją w środowiskach częstotliwości radiowych (RF). Technika ta zwiększa szanse na utrzymanie stabilnego i silnego sygnału, szczególnie w sytuacjach, gdy na odbierany sygnał może wpływać zanik lub zakłócenia wielościeżkowe.

Kluczowe koncepcje różnorodności odbiorników antenowych:

 1. Wiele anten:
  • Różnorodność odbiornika antenowego polega na zastosowaniu w odbiorniku więcej niż jednej anteny. Anteny te mogą być oddzielone przestrzennie lub wykorzystywać różne polaryzacje.
 2. Łączenie sygnałów:
  • Sygnały odbierane przez każdą antenę są łączone w odbiorniku. Istnieją różne metody łączenia sygnałów, takie jak dywersyfikacja selekcji, łączenie maksymalnego współczynnika (MRC) lub łączenie o równym wzmocnieniu (EGC).
 3. Różnorodność przestrzenna:
  • W przypadku różnorodności przestrzennej anteny są fizycznie oddzielone w przestrzeni. Pomaga to w przechwytywaniu sygnałów, które mogą doświadczać różnych ścieżek lub poziomów zakłóceń, zmniejszając wpływ zanikania.
 4. Różnorodność polaryzacji:
  • Aby poprawić odbiór sygnału, można zastosować anteny o różnej polaryzacji. Dzięki antenom o polaryzacji ortogonalnej system może przechwytywać sygnały o różnej polaryzacji, łagodząc skutki zanikania polaryzacji.
 5. Różnorodność wyboru:
  • W przypadku różnorodności selekcji odbiornik wybiera z anteny sygnał o najlepszej jakości odbioru w danym momencie. Pomaga to w dynamicznym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków kanału.
 6. Maksymalne łączenie proporcji (MRC):
  • MRC łączy sygnały z wielu anten, dostosowując wagi w oparciu o siłę odbieranego sygnału. Technika ta optymalnie łączy sygnały, aby zmaksymalizować stosunek odbieranego sygnału do szumu.
 7. Łączenie równego wzmocnienia (EGC):
  • EGC nadaje jednakową wagę sygnałom ze wszystkich anten. Chociaż nie jest tak wyrafinowany jak MRC, EGC jest prostszy do wdrożenia i może zapewnić poprawę jakości sygnału.

Korzyści z różnorodności odbiorników antenowych:

 1. Poprawiona niezawodność:
  • Techniki różnorodności pomagają złagodzić zanik sygnału i poprawić niezawodność odbioru, szczególnie w trudnych środowiskach z przeszkodami lub propagacją wielodrożną.
 2. Zwiększony zasięg:
  • Przechwytując sygnały z różnych ścieżek i kierunków, różnorodność anten zwiększa obszar pokrycia i zwiększa ogólny zasięg systemu komunikacyjnego.
 3. Wyższa jakość usług:
  • Stosowanie technik różnorodności przyczynia się do bardziej stabilnej i spójnej jakości usług, zmniejszając prawdopodobieństwo zaniku lub zakłóceń sygnału.
 4. Możliwość dostosowania do zmieniających się warunków:
  • Różnorodność odbiorników antenowych pozwala systemowi dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się warunków na kanale, zapewniając niezawodne rozwiązanie w czasie rzeczywistym.

Podsumowując, różnorodność odbiorników antenowych to technika stosowana w systemach komunikacji bezprzewodowej w celu zwiększenia niezawodności odbioru sygnału poprzez użycie wielu anten i zastosowanie różnych metod łączenia w celu złagodzenia skutków zaniku i zakłóceń.

Recent Updates

Related Posts