Czym jest PDN w architekturze GSM?

W architekturze GSM (Global System for Mobile Communications) termin „PDN” zazwyczaj odnosi się do „sieci pakietowej”. Sieć danych pakietowych to komponent systemów komunikacji mobilnej GSM/GPRS/EDGE i kolejnych, który umożliwia przesyłanie danych z komutacją pakietów pomiędzy urządzeniami mobilnymi a sieciami zewnętrznymi, takimi jak Internet lub prywatne intranety.

Kluczowe aspekty PDN (sieci pakietowej) w architekturze GSM:

 1. Definicja:
  • Sieć danych pakietowych (PDN) reprezentuje zewnętrzne sieci z komutacją pakietów, z którymi łączą się urządzenia mobilne w celu korzystania z usług transmisji danych. Obejmuje różne sieci, takie jak Internet, korporacyjne intranety lub inne sieci oparte na protokole IP.
 2. Dane z komutacją pakietów:
  • PDN jest przeznaczony do transmisji danych z komutacją pakietów, gdzie dane są dzielone na pakiety w celu transmisji przez sieć. Kontrastuje to z komunikacją obwodów używaną w połączeniach głosowych.
 3. Łączność internetowa:
  • PDN umożliwia urządzeniom mobilnym dostęp do Internetu. Gdy użytkownik inicjuje sesję danych, połączenie PDN umożliwia urządzeniu mobilnemu komunikację z serwerami zewnętrznymi, pobieranie informacji oraz wysyłanie i odbieranie danych przez Internet.
 4. Sieci GPRS i EDGE:
  • W kontekście sieci GSM/GPRS/EDGE, PDN jest szczególnie istotny. GPRS (General Packet Radio Service) i EDGE (Enhanced Datarate for GSM Evolution) to technologie umożliwiające świadczenie usług transmisji danych z komutacją pakietów w sieciach GSM.
 5. Węzeł obsługi GPRS bramy (GGSN):
  • W technologiach GPRS i nowszych, Gateway GPRS Support Node (GGSN) pełni rolę kluczowego elementu łączącego sieć komórkową z zewnętrznym PDN. GGSN służy jako brama, kierująca pakiety danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a PDN.
 6. Mobilna pakietowa sieć szkieletowa (MPBN):
  • MPBN, w kontekście GSM/GPRS/EDGE, to architektura sieciowa zawierająca elementy takie jak GGSN do obsługi usług transmisji danych z komutacją pakietów. Umożliwia efektywne trasowanie i dostarczanie pakietów danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a sieciami zewnętrznymi.
 7. Nazwy punktów dostępu (APN):
  • Nazwy punktów dostępu służą do identyfikowania konkretnych sieci PDN, z którymi urządzenia mobilne mogą się łączyć w celu korzystania z usług transmisji danych. APN jest konfigurowany na urządzeniu mobilnym i powiązany z konkretnym PDN, umożliwiając urządzeniu dostęp do żądanej sieci.
 8. Jakość usług (QoS):
   Połączenia
  • PDN mogą być powiązane z określonymi parametrami jakości usług (QoS). QoS zapewnia, że ​​usługi danych spełniają określone kryteria wydajności, takie jak minimalne szybkości transmisji danych, małe opóźnienia i niezawodność.
 9. Mobilne usługi transmisji danych:
  • PDN odgrywa zasadniczą rolę w umożliwianiu różnych mobilnych usług transmisji danych, w tym przeglądania stron internetowych, poczty e-mail, komunikatorów internetowych i innych aplikacji internetowych. Ułatwia płynną wymianę danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a sieciami zewnętrznymi.
 10. Ewolucja do 3G, 4G i później:
  • W miarę ewolucji sieci komórkowych do 3G (UMTS), 4G (LTE) i później, koncepcja PDN była kontynuowana, dostosowując się do zwiększonych szybkości transmisji danych, zwiększonej wydajności i ulepszonych możliwości oferowanych przez te zaawansowane technologie sieciowe.

Podsumowując, w architekturze GSM termin PDN (Packet Data Network) odnosi się do zewnętrznych sieci z komutacją pakietów, takich jak Internet lub firmowe intranety, z którymi łączą się urządzenia mobilne w celu świadczenia usług transmisji danych. Odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu transmisji danych z komutacją pakietów i wspieraniu różnych mobilnych usług danych w ramach GSM/GPRS/EDGE i późniejszych systemów komunikacji mobilnej.

Recent Updates

Related Posts