Czym jest FTTC w telekomunikacji?

FTTC, czyli Fibre to the Cabinet, to infrastruktura telekomunikacyjna łącząca światłowód i tradycyjną infrastrukturę miedzianą w celu dostarczania użytkownikom końcowym szybkich usług szerokopasmowych. W przypadku wdrożenia FTTC światłowód jest przedłużany z biura centralnego lub centrali do szafki ulicznej (zwanej również punktem lub węzłem dystrybucyjnym), a ostateczne połączenie z lokalem klienta jest realizowane przy użyciu istniejącej infrastruktury miedzianej. FTTC to powszechna technologia stosowana w świadczeniu usług szerokopasmowych, zapewniająca równowagę między zaletami połączeń światłowodowych a opłacalnością wykorzystania istniejących linii miedzianych.

Kluczowe cechy i komponenty FTTC w telekomunikacji:

 1. Światłowód do szafki:
  • FTTC polega na rozmieszczeniu światłowodu z centrali lub centrali do szafki ulicznej znajdującej się w pobliżu użytkowników końcowych. To łącze światłowodowe zapewnia dużą przepustowość i umożliwia szybszą transmisję danych.
 2. Umieszczenie szafki:
  • Szafy uliczne we wdrożeniach FTTC służą jako punkty dystrybucji, które przybliżają światłowód do użytkowników końcowych. Szafy te są strategicznie rozmieszczone w sąsiedztwie, aby zmniejszyć odległość między światłowodem a siedzibą klienta.
 3. Połączenie miedziane z lokalami klientów:
  • Połączenie szafki ulicznej z lokalem klienta odbywa się przy użyciu istniejącej infrastruktury miedzianej (zazwyczaj miedzianych kabli typu skrętka). Połączenie miedziane obsługuje ostatni odcinek sieci, zwany także „ostatnią milą”.
 4. Technologia DSL (cyfrowa linia abonencka):
   Technologia
  • DSL jest powszechnie stosowana w przypadku łączy miedzianych we wdrożeniach FTTC. VDSL (cyfrowa linia abonencka o bardzo dużej przepływności) to powszechny wariant zapewniający wyższe szybkości transmisji danych w porównaniu z tradycyjną technologią ADSL (asymetryczna cyfrowa linia abonencka).
 5. Przepustowość i szybkość transmisji danych:
  • FTTC zapewnia wyższą przepustowość i szybkość transmisji danych w porównaniu z tradycyjnymi technologiami szerokopasmowymi. Zastosowanie światłowodu w większości połączeń minimalizuje degradację sygnału, co skutkuje lepszą wydajnością.
 6. Krótsze pętle miedziane:
  • Rozmieszczając światłowód bliżej użytkowników końcowych, FTTC ma na celu zmniejszenie długości pętli miedzianych, minimalizując tłumienie sygnału i umożliwiając wyższe szybkości transmisji danych. Krótsze pętle miedziane zwiększają ogólną niezawodność i wydajność połączenia szerokopasmowego.
 7. Opłacalne wdrożenie:
  • FTTC jest uważane za opłacalne rozwiązanie umożliwiające świadczenie szybkich usług szerokopasmowych. Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę miedzianą, unikając konieczności wdrażania pełnego łącza światłowodowego do domu (FTTH), które może być droższe i czasochłonne.
 8. Możliwość aktualizacji:
   Infrastrukturę
  • FTTC można modernizować, co pozwala dostawcom usług zwiększać szybkość transmisji danych poprzez wdrażanie zaawansowanych technologii DSL lub stopniowe rozszerzanie światłowodu bliżej użytkowników końcowych w miarę wzrostu wymagań sieci.
 9. Powszechne na obszarach miejskich i podmiejskich:
   Wdrożenia
  • FTTC są powszechne na obszarach miejskich i podmiejskich, gdzie można efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę miedzianą. Bliskość szafek ulicznych do gęsto zaludnionych obszarów sprawia, że ​​FTTC jest praktycznym rozwiązaniem.
 10. FTTC kontra FTTH:
  • Chociaż FTTC przybliża światłowód do użytkowników końcowych, różni się od FTTH (Fiber to the Home), gdzie połączenie światłowodowe rozciąga się bezpośrednio do siedziby klienta. FTTH zapewnia najwyższe szybkości transmisji danych, ale wymaga szerszego wdrożenia światłowodów.
 11. Ulepszone usługi szerokopasmowe:
  • FTTC przyczynia się do poprawy usług szerokopasmowych, oferując wyższe prędkości, mniejsze opóźnienia i lepszą ogólną wydajność w porównaniu z tradycyjnymi technologiami szerokopasmowymi.

Podsumowując, Fibre to the Cabinet (FTTC) to infrastruktura telekomunikacyjna, która przybliża światłowód do użytkowników końcowych poprzez rozszerzenie go na szafki uliczne. Ostateczne połączenie z lokalami klientów realizowane jest przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury miedzianej, co stanowi opłacalne rozwiązanie umożliwiające świadczenie szybkich usług szerokopasmowych na obszarach miejskich i podmiejskich.

Recent Updates

Related Posts