Czym jest EVS w LTE?

Enhanced Voice Services (EVS) w LTE (Long-Term Evolution) to zaawansowany kodek audio opracowany w celu poprawy jakości komunikacji głosowej w sieciach LTE. EVS stanowi znaczną poprawę w stosunku do tradycyjnych kodeków głosowych stosowanych w sieciach komórkowych, zapewniając wyższą jakość dźwięku, lepszą wydajność w różnych warunkach sieciowych i obsługę szerszego zakresu formatów audio. W tym szczegółowym wyjaśnieniu omówione zostaną kluczowe funkcje, aspekty techniczne i wpływ EVS na komunikację głosową w LTE.

1. Wprowadzenie do ulepszonych usług głosowych (EVS):

 • EVS to kodek głosowy nowej generacji zaprojektowany specjalnie dla sieci LTE, aby zapewnić doskonałą jakość głosu i lepsze wrażenia użytkownika podczas połączeń głosowych.
 • Jest to część ewolucji usług głosowych w sieciach komórkowych, której celem jest przekroczenie możliwości poprzednich kodeków głosowych, takich jak Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB) używanych w sieciach 3G.

2. Kluczowe cechy EVS:

 • Wyższa jakość dźwięku: EVS zapewnia szerszy zakres częstotliwości dźwięku i wyższą przepływność w porównaniu do poprzednich kodeków głosowych, co zapewnia wyraźniejsze i bardziej naturalnie brzmiące połączenia głosowe.
 • Poprawiona wydajność kompresji: EVS wykorzystuje zaawansowane techniki kompresji, osiągając wyższą wydajność kompresji przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości dźwięku.
 • Większa odporność na błędy: EVS został zaprojektowany tak, aby skuteczniej radzić sobie z utratą pakietów i zakłóceniami sieci, zapewniając lepszą obsługę nawet w trudnych warunkach sieciowych.
 • Obsługa wielu kodeków audio: EVS obsługuje różne formaty audio, co pozwala na elastyczność w dopasowywaniu różnych konfiguracji sieciowych i urządzeń.

3. Techniczne aspekty Wolontariatu Europejskiego:

 • Zakres częstotliwości audio: EVS obsługuje szeroki zakres częstotliwości audio, wykraczający poza możliwości poprzednich kodeków. Przyczynia się to do bardziej naturalnie brzmiącej i wciągającej komunikacji głosowej.
 • Zmienne przepływności: EVS może dynamicznie dostosowywać swoją przepływność w oparciu o warunki sieciowe, zapewniając optymalną wydajność przy jednoczesnym minimalizowaniu wykorzystania przepustowości.
 • Obsługa dźwięku o wysokiej rozdzielczości: EVS jest w stanie dostarczyć dźwięk o wysokiej rozdzielczości, przyczyniając się do bogatszych i bardziej szczegółowych wrażeń głosowych.
 • Tryby szerokopasmowe i superszerokopasmowe: EVS oferuje zarówno tryby szerokopasmowe, jak i superszerokopasmowe, pozwalając na elastyczność w dostosowywaniu jakości dźwięku w oparciu o dostępne zasoby sieciowe.

4. Przypadki użycia i zastosowania:

 • Voice over LTE (VoLTE): EVS to kluczowy element usług Voice over LTE (VoLTE), zapewniający znaczną poprawę jakości głosu w sieciach LTE.
 • Wysokiej jakości komunikacja multimedialna: EVS nadaje się do zastosowań wykraczających poza tradycyjne połączenia głosowe, w tym do wysokiej jakości dźwięku dla połączeń wideo i treści multimedialnych.

5. Wdrażanie sieci i kompatybilność:

 • EVS do pełnego wykorzystania wymaga wsparcia sieciowego. W miarę ewolucji sieci LTE operatorzy mogą wdrożyć EVS, aby poprawić jakość głosu na kompatybilnych urządzeniach.
 • Urządzenia muszą obsługiwać EVS na obu końcach, aby użytkownicy mogli doświadczyć korzyści płynących z tego zaawansowanego kodeka głosowego.

6. Przejście z AMR-WB do EVS:

 • Wraz z ewolucją sieci LTE nastąpiło przejście od korzystania z AMR-WB do EVS w przypadku usług głosowych.
 • Przejście na EVS umożliwiło poprawę jakości głosu i wprowadzenie zaawansowanych funkcji, co jest zgodne z celem, jakim jest zapewnienie bardziej wciągających doświadczeń komunikacyjnych.

7. Wpływ na doświadczenie użytkownika:

 • EVS znacznie poprawia komfort użytkownika podczas połączeń głosowych, zapewniając wyraźniejszy, bardziej naturalnie brzmiący dźwięk.
 • Ulepszona jakość dźwięku przyczynia się do poczucia obecności i realizmu w komunikacji głosowej, co prowadzi do większego zadowolenia użytkownika.

8. Globalne standardy i przyjęcie:

 • EVS wpisuje się w światowe standardy komunikacji głosowej w sieciach LTE, a jego przyjęcie uzależnione jest od ewolucji infrastruktury sieciowej i możliwości urządzeń.
 • Ponieważ sieci i urządzenia w dalszym ciągu obsługują zaawansowane kodeki głosowe, oczekuje się, że powszechne zastosowanie EVS będzie rosło.

Wniosek:

Ulepszone usługi głosowe (EVS) w LTE stanowią kluczowy postęp w komunikacji głosowej, oferując wyższą jakość dźwięku, lepszą wydajność kompresji i zwiększoną odporność na błędy. W miarę ciągłego rozwoju sieci LTE wdrożenie EVS przyczynia się do zapewnienia najwyższej jakości usług głosowych, co odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości komunikację multimedialną za pośrednictwem sieci komórkowych.

Recent Updates

Related Posts