Czym jest EVDO w komunikacji mobilnej?

Evolution-Data Optimized (EV-DO) to bezprzewodowy standard szerokopasmowy i kluczowa technologia w ewolucji systemów komunikacji mobilnej z wielodostępem z podziałem kodowym (CDMA). Został opracowany w celu zwiększenia szybkości przesyłania danych w sieciach CDMA, umożliwiając szybszy i wydajniejszy dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych. Przyjrzyjmy się szczegółowo, czym jest EV-DO, jego funkcjami i rolą w komunikacji mobilnej:

1. Tło i ewolucja:

 • EV-DO jest częścią ewolucji CDMA2000, rodziny standardów komunikacji mobilnej 3G. Stanowi zoptymalizowany pod kątem danych odpowiednik standardów CDMA2000 zorientowanych na głos.

2. Kluczowe cechy EV-DO:

 • 1. Wysokie szybkości przesyłania danych:
  • Jednym z głównych celów EV-DO jest zapewnienie wysokich szybkości przesyłania danych, szczególnie w zastosowaniach wymagających dużej ilości danych.
  • Osiąga się to dzięki zaawansowanym technikom modulacji i efektywnemu wykorzystaniu dostępnego widma.
 • 2. Komunikacja z komutacją pakietów:
  • EV-DO to technologia z komutacją pakietów, co oznacza, że ​​dane są przesyłane w pakietach, a nie w ciągłym strumieniu.
  • Przełączanie pakietów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów sieciowych i obsługuje różnorodne usługi internetowe.
 • 3. Asymetryczne szybkości transmisji danych:
  • EV-DO obsługuje asymetryczne szybkości transmisji danych, co oznacza, że ​​prędkości wysyłania i pobierania mogą być różne.
  • Jest to korzystne w przypadku aplikacji, w których użytkownicy zazwyczaj pobierają więcej danych niż przesyłają, takich jak przeglądanie stron internetowych i strumieniowe przesyłanie wideo.
 • 4. Dupleks z podziałem częstotliwości (FDD):
  • EV-DO zazwyczaj wykorzystuje do komunikacji dupleks z podziałem częstotliwości (FDD), z oddzielnymi pasmami częstotliwości przydzielonymi dla ruchu w górę i w dół.
  • FDD pozwala na jednoczesną komunikację dwukierunkową.
 • 5. Jakość usług (QoS):
  • EV-DO zawiera mechanizmy jakości usług (QoS), aby nadać priorytet różnym rodzajom ruchu danych.
  • Dzięki temu aplikacje wrażliwe na upływ czasu, takie jak połączenia głosowe, otrzymają priorytet w stosunku do usług transmisji danych mniej wrażliwych na czas.

3. Architektura sieciowa EV-DO:

 • Architektura sieci EV-DO obejmuje kilka kluczowych komponentów:
 • 1. Stacja mobilna (MS):
  • Stacja mobilna reprezentuje urządzenie mobilne użytkownika wyposażone w funkcje EV-DO.
  • Komunikuje się ze stacją bazową i uzyskuje dostęp do usług transmisji danych.
 • 2. Stacja bazowa (węzeł B lub eNodeB):
  • Stacja bazowa służy jako punkt dostępu dla urządzeń mobilnych umożliwiających połączenie się z siecią EV-DO.
  • Zarządza komunikacją radiową ze stacjami mobilnymi i koordynuje transmisję danych.
 • 3. Kontroler sieci radiowej (RNC):
  • Kontroler sieci radiowej jest odpowiedzialny za kontrolowanie wielu stacji bazowych i zarządzanie aspektami interfejsu radiowego.
 • 4. Węzeł obsługujący dane pakietowe (PDSN):
  • PDSN jest kluczowym komponentem obsługującym usługi transmisji danych z komutacją pakietów w sieci EV-DO.
  • Działa jako brama pomiędzy siecią komórkową a zewnętrznymi sieciami z komutacją pakietów, takimi jak Internet.
 • 5. Agent domowy (HA):
  • Agent Home zarządza informacjami o mobilności i sesji urządzeń mobilnych w sieci EV-DO.
  • Odgrywa kluczową rolę we wspieraniu bezproblemowego przekazywania i utrzymywaniu łączności.

4. EV-DO wersja A i B:

 • 1. EV-DO wersja A (EV-DO wersja A):
  • EV-DO Rev. A wprowadziło ulepszenia oryginalnego standardu EV-DO, oferując większą szybkość transmisji danych i zmniejszone opóźnienia.
  • Zwiększyło to efektywność transmisji danych i poprawiło komfort użytkowania aplikacji działających w czasie rzeczywistym.
 • 2. EV-DO wersja B (EV-DO wersja B):
  • EV-DO Rev. B jeszcze bardziej poprawiło szybkość transmisji danych i wydajność widmową.
  • Wprowadzono zaawansowane funkcje, takie jak możliwość obsługi wielu kanałów jednocześnie, co doprowadziło do zwiększenia przepustowości sieci.

5. Zastosowania i użycie:

  Technologia
 • EV-DO jest szeroko stosowana w różnych zastosowaniach, w tym:
 • 1. Przeglądanie Internetu:
  • EV-DO umożliwia szybsze przeglądanie Internetu na urządzeniach mobilnych, zapewniając użytkownikom płynniejsze i bardziej responsywne korzystanie z Internetu.
 • 2. Obraz na żywo:
  • Wysokie szybkości transmisji danych w EV-DO obsługują strumieniowe przesyłanie wideo, umożliwiając użytkownikom oglądanie filmów na urządzeniach mobilnych bez znaczących opóźnień buforowania.
 • 3. E-mail i wiadomości:
  • EV-DO ułatwia szybki i skuteczny dostęp do usług poczty elektronicznej i komunikatorów, dzięki czemu użytkownicy mogą wygodnie pozostać w kontakcie.
 • 4. Mobilne punkty aktywne:
  • EV-DO zostało wykorzystane do stworzenia mobilnych hotspotów, umożliwiających wielu urządzeniom łączenie się i współdzielenie szybkiego połączenia danych.

6. Przejście na 4G LTE i nie tylko:

 • Chociaż EV-DO odegrało znaczącą rolę w dostarczaniu usług szybkiej transmisji danych, ewolucja komunikacji mobilnej spowodowała przejście do długoterminowej ewolucji 4G (LTE) i kolejnych technologii.
 • Technologie LTE i 5G oferują jeszcze wyższą szybkość transmisji danych, mniejsze opóźnienia i zaawansowane możliwości w porównaniu do wcześniejszych generacji.

7. Globalny wpływ:

 • EV-DO miało globalny wpływ, szczególnie w regionach, w których dominowały technologie oparte na CDMA.
 • Przyczyniło się to do rozwoju usług szybkiej transmisji danych w sieciach mobilnych, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na aplikacje zorientowane na dane.

Podsumowując, Evolution-Data Optimized (EV-DO) to bezprzewodowy standard szerokopasmowy zaprojektowany w celu zapewnienia wysokich szybkości przesyłania danych w sieciach komunikacji mobilnej opartej na CDMA. Dzięki takim funkcjom, jak komunikacja z komutacją pakietów, asymetryczne szybkości transmisji danych i obsługa QoS, EV-DO odegrało kluczową rolę w umożliwieniu szybszego i bardziej wydajnego dostępu do Internetu na urządzeniach mobilnych. Jego ewolucja poprzez wersje takie jak EV-DO Rev. A i Rev. B odzwierciedla ciągłe wysiłki mające na celu poprawę wydajności usług transmisji danych w sieciach komórkowych. Jednak w miarę ciągłego rozwoju komunikacji mobilnej nowsze technologie, takie jak LTE i 5G, zaczęły dominować w zapewnianiu jeszcze bardziej zaawansowanych możliwości i wyższych szybkości transmisji danych.

Recent Updates

Related Posts