Co to jest SGW w sieci LTE?

Brama obsługująca (SGW) jest kluczowym elementem architektury Evolved Packet Core (EPC) sieci Long Term Evolution (LTE). Odgrywa kluczową rolę w routingu i zarządzaniu ruchem danych użytkowników pomiędzy rozwiniętymi węzłami NodeB (eNodeB) lub stacjami bazowymi a zewnętrznymi sieciami danych pakietowych, zapewniając wydajne i niezawodne dostarczanie danych.

Kluczowe funkcje SGW w sieciach LTE:

1. Routing i przekazywanie danych:

 • SGW odpowiada za routing i przekazywanie pakietów danych użytkowników w sieci LTE. Działa jako punkt kontrolny dla ruchu płaszczyzny użytkownika, zarządzając transmisją danych pomiędzy eNodeB a zewnętrznymi sieciami pakietowej transmisji danych.

2. Zarządzanie mobilnością:

 • SGW zajmuje się zarządzaniem mobilnością Sprzętu Użytkownika (UE). Kiedy UE przemieszcza się pomiędzy różnymi eNodeB, SGW zapewnia, że ​​połączenie danych użytkownika pozostaje nienaruszone, zarządzając procesem przekazywania i aktualizując lokalizację użytkownika.

3. Zarządzanie sesją:

 • SGW odpowiada za zarządzanie sesjami, które polega na ustanawianiu, modyfikowaniu i udostępnianiu sesji użytkowników. Zachowuje informacje kontekstowe związane z sesjami użytkowników, umożliwiając bezproblemową łączność podczas wydarzeń związanych z mobilnością.

4. Zarządzanie nośnikami:

 • SGW odgrywa rolę w zarządzaniu nośnikami, które są kanałami logicznymi umożliwiającymi zróżnicowaną jakość usług (QoS) dla różnych typów danych użytkownika. Zapewnia tworzenie, modyfikację i wydawanie nośników w oparciu o wymagania sieci i użytkownika.

5. Przydział adresu IP:

 • SGW uczestniczy w przydzielaniu i zarządzaniu adresami IP dla UE w sieci LTE. Dynamicznie przypisuje adresy IP do UE, ułatwiając ich łączność z zewnętrznymi sieciami danych pakietowych, takimi jak Internet.

6. Opłaty i egzekwowanie zasad:

 • SGW zajmuje się funkcjami ładowania, śledzeniem wykorzystania danych do celów rozliczeniowych. Przyczynia się również do egzekwowania zasad, zapewniając, że ruch danych użytkownika jest zgodny z określonymi zasadami i parametrami QoS.

7. Współpraca z innymi elementami sieci:

 • SGW współpracuje z innymi elementami sieci LTE, takimi jak MME (Mobility Management Entity) i PGW (PDN Gateway), aby ułatwić płynną komunikację i efektywne zarządzanie danymi użytkowników.

SGW Architektura i komponenty:

1. Węzeł SGW:

 • SGW jest realizowany jako węzeł sieciowy w architekturze LTE EPC. Zwykle jest zaprojektowany do obsługi dużej liczby połączeń użytkowników i wydajnego zarządzania ruchem danych.

2. Połączenie z eNodeB:

 • SGW ustanawia połączenia z wieloma eNodeB, służąc jako punkt zakotwiczenia dla ruchu danych użytkowników. Zapewnia prawidłowe przesyłanie pakietów danych pomiędzy eNodeB a sieciami zewnętrznymi.

3. Połączenie z PGW:

 • SGW łączy się z bramką PDN (PGW), kolejnym istotnym elementem architektury EPC. Połączenie pomiędzy SGW i PGW jest niezbędne do zarządzania ruchem danych pomiędzy siecią LTE a zewnętrznymi sieciami pakietowej transmisji danych.

4. Kotwiczenie mobilności:

 • SGW służy jako punkt zakotwiczenia mobilności dla UE, umożliwiając im utrzymanie łączności podczas przemieszczania się pomiędzy różnymi eNodeB. Zarządza procesem przekazania, zapewniając płynne przejście bez przerw w świadczeniu usług.

5. Obsługa nośnika:

 • SGW zajmuje się obsługą nośników, które są powołane do konkretnych usług lub zastosowań. Zarządza tworzeniem, modyfikacją i wydawaniem nośników w celu spełnienia dynamicznych wymagań ruchu danych użytkowników.

SGW w przepływie danych LTE:

1. Wejście i wyjście danych:

 • SGW odpowiada za obsługę wejścia danych (dane przychodzące z UE) i wyjścia (dane wychodzące do UE). Zapewnia, że ​​pakiety danych są odpowiednio kierowane i przekazywane pomiędzy siecią LTE a zewnętrznymi sieciami pakietowej transmisji danych.

2. Przydział adresu IP:

 • SGW przydziela i zarządza adresami IP dla UE, umożliwiając im nawiązywanie połączeń z sieciami zewnętrznymi i dostęp do usług takich jak Internet.

3. Zarządzanie jakością usług (QoS):

 • SGW przyczynia się do zarządzania QoS, ułatwiając tworzenie i zarządzanie nośnikami o określonych parametrach QoS. Dzięki temu różne typy danych użytkownika otrzymają odpowiedni poziom usług.

4. Informacje o ładowaniu:

 • SGW śledzi informacje o ładowaniu, rejestrując wykorzystanie danych dla każdego UE. Informacje te są kluczowe dla celów rozliczeniowych i monitorowania wykorzystania zasobów sieciowych.

Rozważania i ewolucje:

1. Integracja z sieciami 5G:

 • Wraz z ewolucją w kierunku sieci 5G architektura i funkcjonalności SGW mogą ulec zmianom. Wprowadzono nowe koncepcje, takie jak funkcja płaszczyzny użytkownika (UPF), aby obsługiwać funkcje płaszczyzny użytkownika.

2. Optymalizacja sieci:

 • SGW odgrywa rolę w optymalizacji wydajności sieci poprzez efektywne zarządzanie ruchem danych, zapewnianie niezawodnej łączności i przyczynianie się do egzekwowania QoS.

3. Skalowalność i redundancja:

 • Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę podłączonych urządzeń i rosnący ruch danych, wdrożenia SGW muszą być skalowalne i wspierać mechanizmy redundancji, aby zapewnić odporność sieci.

Podsumowując, brama obsługująca (SGW) w sieciach LTE jest krytycznym elementem zarządzającym routingiem, przekazywaniem i zakotwiczaniem mobilności ruchu danych użytkownika. Odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wydajnej transmisji danych pomiędzy eNodeB a zewnętrznymi sieciami danych pakietowych, przyczyniając się jednocześnie do zarządzania sesjami i nośnikami, przydzielania adresów IP i funkcji ładowania w architekturze sieci LTE.

Recent Updates

Related Posts