Co to jest PSTN w sieci komórkowej?

W kontekście telekomunikacji komórkowej „PSTN” oznacza „Public Switched Telephone Network”. PSTN to tradycyjna sieć z komutacją łączy, która zapewnia infrastrukturę dla globalnego publicznego systemu telefonicznego. Obejmuje rozległą sieć wzajemnie połączonych linii telefonicznych, kabli światłowodowych, łączy mikrofalowych, sieci komórkowych i systemów komunikacji satelitarnej.

Kluczowe aspekty PSTN w telekomunikacji komórkowej:

 1. Sieć z komutacją obwodów:
  • PSTN jest siecią z komutacją łączy, co oznacza, że ​​na czas połączenia ustanawiane są dedykowane ścieżki komunikacji. Kontrastuje to z sieciami z komutacją pakietów używanymi w nowoczesnej komunikacji komórkowej i internetowej.
 2. Telefonia stacjonarna:
  • Historycznie PSTN obsługiwała przede wszystkim usługi telefonii stacjonarnej. Polegał on na wykorzystaniu fizycznych przewodów miedzianych do ustanowienia komunikacji głosowej pomiędzy telefonami stacjonarnymi.
 3. Centra przełączania:
  • PSTN opiera się na sieci centrali do kierowania i łączenia połączeń. Centrale lokalne obsługują połączenia w obrębie określonego obszaru geograficznego, podczas gdy centrale wyższego poziomu obsługują połączenia pomiędzy różnymi regionami i krajami.
 4. Centrale telefoniczne:
  • Centrale telefoniczne odgrywają kluczową rolę w PSTN. Centrale te przełączają i kierują połączenia w oparciu o wybrane numery, ustanawiając połączenia pomiędzy stroną dzwoniącą i odbierającą.
 5. Transmisja analogowa i cyfrowa:
  • PSTN początkowo działała w oparciu o transmisję analogową, jednak przeszła znaczącą transformację cyfrową. Technologie cyfrowe, takie jak ISDN (Integrated Services Digital Network), zostały zintegrowane w celu poprawy wydajności i umożliwienia korzystania z dodatkowych usług.
 6. Integracja z sieciami komórkowymi:
  • Chociaż sieci komórkowe działają niezależnie, są połączone z szerszą infrastrukturą PSTN. Połączenia inicjowane lub kończone w sieciach komórkowych mogą przechodzić przez PSTN w niektórych segmentach ścieżki komunikacyjnej.
 7. Brama pomiędzy sieciami:
  • PSTN służy jako brama do łączenia różnych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci stacjonarnych, sieci komórkowych i innych systemów komunikacji głosowej.
 8. Ewolucja w kierunku technologii opartych na protokole IP:
  • Wraz z ewolucją telekomunikacji następuje przejście od tradycyjnych sieci z komutacją obwodów do technologii opartych na protokole IP. Voice over IP (VoIP) i inne metody komunikacji cyfrowej w coraz większym stopniu stają się integralną częścią ogólnego krajobrazu telekomunikacyjnego.
 9. Globalny zasięg:
  • PSTN zapewnia globalnie połączoną sieć, umożliwiającą komunikację głosową pomiędzy osobami fizycznymi i firmami na całym świecie. Połączenia międzynarodowe często przebiegają przez infrastrukturę PSTN.
 10. Wyzwania i ograniczenia:
  • Chociaż sieć PSTN jest podstawowym elementem globalnej komunikacji, ma ona ograniczenia, w tym wyzwania związane ze skalowalnością, utrzymaniem starszej infrastruktury i potrzebą ciągłych modernizacji, aby sprostać wymaganiom współczesnej komunikacji.

Podsumowując, w telekomunikacji komórkowej PSTN (Public Switched Telephone Network) reprezentuje tradycyjną infrastrukturę z komutacją łączy, która w przeszłości ułatwiała świadczenie usług telefonii stacjonarnej. Chociaż sieci komórkowe działają niezależnie, mogą łączyć się z szerszą infrastrukturą PSTN dla niektórych segmentów komunikacji głosowej, podkreślając interoperacyjność między różnymi systemami komunikacji.

Recent Updates

Related Posts