Co to jest podstawowy podsystem przełączający?

W telekomunikacji termin „podsystem komutacji bazowej” nie jest terminem standardowym ani powszechnie uznanym zwrotem. Jednak z kontekstu wynika, że ​​jest to kombinacja terminów związanych z sieciami komunikacji mobilnej.

Możliwe, że nastąpiło niewielkie nieporozumienie lub kombinacja terminów. W kontekście sieci komórkowych, takich jak GSM (Globalny system komunikacji mobilnej) lub podobnych systemów, dwa odpowiednie terminy to „podsystem stacji bazowej (BSS)” i „podsystem przełączający”.

Podsystem stacji bazowej (BSS):

1. Definicja:

Podsystem stacji bazowej (BSS) jest kluczowym elementem sieci komunikacji mobilnej. Zawiera dwa główne elementy:

  • Bazowa Stacja Nadawczo-Odbiorcza (BTS): Odpowiedzialna za zarządzanie komunikacją radiową z urządzeniami mobilnymi (telefonami) w swoim obszarze zasięgu.
  • Kontroler stacji bazowej (BSC): Zarządza i kontroluje wiele jednostek BTS, koordynując działania takie jak przekazywanie, przeskakiwanie częstotliwości i kontrola poziomu mocy.

BSS współpracuje z innymi elementami sieci, takimi jak Mobile Switching Center (MSC), aby ułatwić zarządzanie połączeniami, zarządzanie mobilnością i alokację zasobów.

Przełączanie podsystemu:

1. Definicja:

Podsystem Przełączający w sieci mobilnej odpowiada za przełączanie połączeń i zarządzanie połączeniami. W tradycyjnych sieciach z komutacją łączy podsystem ten zarządza ustanawianiem, konserwacją i kończeniem połączeń głosowych i transmisji danych.

Podsystem Przełączający obejmuje takie elementy jak Centrala Komórkowa (MSC), która łączy połączenia pomiędzy abonentami sieci komórkowych oraz pomiędzy abonentami telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Wniosek:

Jeśli masz na myśli kombinację tych terminów, pomocne może być wyjaśnienie kontekstu lub sprawdzenie konkretnej użytej terminologii. Standardowa terminologia zazwyczaj obejmuje komponenty takie jak podsystem stacji bazowej i podsystem przełączający, z których każdy pełni odrębną rolę w działaniu sieci komunikacji mobilnej. Jeśli masz konkretny kontekst lub źródło, w którym wspomniano o „podsystemie przełączania podstawowego”, dodatkowe szczegóły mogą zapewnić większą przejrzystość.

Recent Updates

Related Posts