Co to jest NCC i BCC w 2g?

W systemach komunikacji mobilnej 2G (drugiej generacji), szczególnie w GSM (Globalny system komunikacji mobilnej), „NCC” oznacza „kod koloru sieci”, a „BCC” oznacza „kod koloru stacji bazowej”. Kody te służą do przydzielania kanałów i identyfikacji w sieci GSM.

NCC (kod koloru sieci) w 2G:

 1. Definicja:
  • Kod koloru sieci (NCC) to parametr używany do rozróżniania różnych operatorów lub sieci GSM. Jest częścią globalnej tożsamości komórki (CGI), która obejmuje kod obszaru lokalizacji (LAC), tożsamość komórki (CI) i NCC.
 2. Zamiar:
  • NCC pomaga urządzeniom mobilnym identyfikować i rozróżniać sieci. Każdemu operatorowi GSM przypisany jest unikalny NCC. Kiedy urządzenie mobilne skanuje dostępne sieci, wykorzystuje NCC do rozpoznawania i wybierania sieci na podstawie kodu operatora.
 3. Zakres:
  • NCC jest kodem 6-bitowym, dopuszczającym 64 możliwe wartości (2^6). Zapewnia to wystarczającą liczbę odrębnych kodów, aby przypisać unikalny identyfikator każdemu operatorowi GSM.

BCC (kod koloru stacji bazowej) w 2G:

 1. Definicja:
  • Kod koloru stacji bazowej (BCC) to parametr używany do rozróżniania sąsiadujących ze sobą komórek (stacji bazowych) w tej samej sieci GSM. Jest częścią kodu identyfikacyjnego stacji bazowej (BSIC), który obejmuje również NCC.
 2. Zamiar:
  • BCC służy do uniknięcia zakłóceń pomiędzy sąsiednimi komórkami w tej samej sieci GSM. Zapewnia to, że sąsiednie komórki nie korzystają z tej samej kombinacji NCC i BCC, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń międzykanałowych.
 3. Zakres:
  • Podobnie jak NCC, BCC jest kodem 3-bitowym, udostępniającym osiem możliwych wartości (2^3). Umożliwia to przypisanie ośmiu różnych kodów kolorów do każdej komórki sieciowej w tym samym obszarze lokalizacji.
 4. Kombinacja z NCC:
  • Połączenie NCC i BCC tworzy BSIC (kod identyfikacyjny stacji bazowej). Komunikat BSIC jest nadawany przez każdą stację bazową, aby umożliwić urządzeniom mobilnym identyfikację sąsiednich komórek i podjęcie decyzji o przełączeniu.
 5. Przypisanie dynamiczne:
  • NCC i BCC mogą być dynamicznie przypisywane przez operatora sieci do różnych komórek w tym samym obszarze lokalizacji. To dynamiczne przypisanie pomaga zoptymalizować alokację kanałów i zmniejszyć zakłócenia.
 6. Przekazanie i identyfikacja komórki:
  • Urządzenia mobilne wykorzystują informacje BSIC podczas procesu przekazywania podczas przemieszczania się między komórkami. Unikalna kombinacja NCC i BCC pomaga w identyfikacji komórek i płynnym przekazywaniu bez problemów z zakłóceniami.

Podsumowując, w sieciach 2G GSM kod koloru sieci NCC (Network Color Code) służy do identyfikacji różnych operatorów, natomiast BCC (kod koloru stacji bazowej) służy do rozróżniania sąsiadujących komórek w tej samej sieci. Połączenie NCC i BCC tworzy BSIC (kod identyfikacyjny stacji bazowej), odgrywając kluczową rolę w alokacji kanałów, unikaniu zakłóceń i identyfikacji komórek w urządzeniach mobilnych.

Recent Updates

Related Posts