Co to jest kanał Ccc w GSM?

W GSM (Globalny system komunikacji mobilnej) CCCH oznacza „wspólny kanał kontrolny”. CCCH to rodzaj kanału logicznego, który pełni kluczową rolę w umożliwieniu sygnalizacji sterującej pomiędzy urządzeniem mobilnym (MS – Mobile Station) a infrastrukturą sieciową, w tym Bazową Stacją Nadawczo-Odbiorczą (BTS) i Mobilną Centralą Centralną (MSC).

Typy kanałów CCCH w GSM:

 1. Kanał dostępu swobodnego (RACH):
  • Kanał dostępu swobodnego (RACH) to kanał CCCH łącza w dół, który umożliwia urządzeniom mobilnym inicjowanie komunikacji z siecią, gdy nie jest dostępny dedykowany kanał. Służy do konfiguracji połączeń, aktualizacji lokalizacji i innych procedur początkowego dostępu.
 2. Kanał przywoławczy (PCH):
  • Kanał przywoławczy (PCH) to kanał CCCH łącza zwrotnego używany przez sieć do wysyłania komunikatów przywoławczych do urządzeń mobilnych. Kiedy sieć musi nawiązać komunikację z określonym urządzeniem mobilnym, używa protokołu PCH, aby ostrzec urządzenie i poprosić je o odpowiedź.
 3. Kanał przyznania dostępu (AGCH):
  • Kanał przyznania dostępu (AGCH) to kanał CCCH łącza w dół, który jest używany przez sieć w celu udzielenia dostępu urządzeniu mobilnemu, które zainicjowało komunikację za pośrednictwem RACH. Po przyznaniu dostępu urządzeniu mobilnemu przydzielany jest dedykowany kanał do dalszej komunikacji.
 4. Kanał transmisji komórkowej (CBCH):
  • Kanał rozgłoszeniowy komórki (CBCH) to kanał CCCH łącza w dół używany do rozgłaszania informacji specyficznych dla komórki, takich jak tożsamość komórki i informacje związane z komunikatami usługi rozgłaszania komórkowego.

Funkcje kanałów CCCH:

 1. Konfiguracja połączenia i przywoływanie:
   Kanały
  • CCCH są niezbędne w procedurach zestawiania połączeń i powiadamianiu urządzeń mobilnych za pomocą komunikatów przywoławczych. Kiedy inicjowane jest połączenie lub gdy sieć musi nawiązać komunikację z konkretnym urządzeniem mobilnym, w proces zaangażowane są kanały CCCH.
 2. Losowy dostęp i aktualizacja lokalizacji:
  • RACH, będący rodzajem CCCH, umożliwia urządzeniom mobilnym inicjowanie komunikacji, gdy nie jest dostępny dedykowany kanał. Służy do zadań takich jak aktualizacja lokalizacji, gdzie urządzenie mobilne informuje sieć o swojej aktualnej lokalizacji.
 3. Przyznanie dostępu:
  • AGCH, inny typ CCCH, służy do udzielania dostępu do urządzenia mobilnego, które zainicjowało komunikację za pośrednictwem RACH. Po przyznaniu dostępu urządzeniu mobilnemu przydzielany jest dedykowany kanał do bieżącej komunikacji.
 4. Nadawanie informacji specyficznych dla komórki:
   Kanały
  • CCCH, takie jak CBCH, służą do nadawania informacji specyficznych dla komórki do urządzeń mobilnych. Informacje te pomagają urządzeniom mobilnym w procedurach selekcji i ponownego wyboru komórek.

Podsumowując, wspólny kanał sterujący (CCCH) w GSM obejmuje różne kanały, w tym RACH, PCH, AGCH i CBCH. Kanały te mają kluczowe znaczenie dla funkcji sygnalizacyjnych i kontrolnych, w tym zestawiania połączeń, przywoływania, dostępu losowego, przyznawania dostępu i rozgłaszania informacji specyficznych dla komórki w sieci GSM.

Recent Updates

Related Posts