Co to jest GERAN w LTE?

GERAN, czyli sieć dostępu radiowego GSM/EDGE, stanowi kluczowy element ewolucji technologii komunikacji mobilnej, szczególnie w kontekście sieci LTE (Long-Term Evolution). GERAN to starsza radiowa sieć dostępowa powiązana z sieciami komórkowymi 2G (drugiej generacji) i 2,5G, oparta głównie na technologiach GSM (Globalny system komunikacji mobilnej) i zwiększonych szybkości transmisji danych w technologii GSM Evolution (EDGE). W tym szczegółowym wyjaśnieniu omówiona zostanie charakterystyka, funkcje i wzajemne oddziaływanie GERAN z sieciami LTE.

1. Wprowadzenie do GERANA:

 • Ewolucja sieci komórkowych: GERAN pojawił się podczas ewolucji sieci komórkowych od 2G do bardziej zaawansowanych technologii.
 • Technologie GSM i EDGE: GERAN opiera się na standardzie GSM, który stanowił podstawę dla sieci 2G, oraz na późniejszym udoskonaleniu, EDGE, które zapewniło wyższe szybkości transmisji danych w sieciach 2.5G.

2. Kluczowe komponenty i cechy:

 • Podsystem Stacji Bazowych (BSS): GERAN składa się z Podsystemu Stacji Bazowych, w skład którego wchodzą Stacje Nadawczo-Odbiorcze (BTS) odpowiedzialne za komunikację radiową z urządzeniami mobilnymi.
 • Zarządzanie mobilnością i kontrola połączeń: GERAN zawiera funkcje zarządzania mobilnością i kontroli połączeń, umożliwiając bezproblemowe przekazywanie połączeń i procedury konfiguracji połączeń.

3. Funkcje GERANA w ewolucji LTE:

 • Współpraca z LTE: W miarę ewolucji sieci komórkowych do LTE, GERAN odegrał rolę przejściową, dostarczając starsze usługi i współpracując z nowszymi technologiami LTE.
 • Usługi z komutacją łączy: GERAN w dalszym ciągu wspierał usługi z komutacją łączy, takie jak połączenia głosowe, które były powszechne w sieciach 2G.

4. Współpraca z GSM i LTE:

 • Podwójna łączność: W ewolucji LTE, podwójna łączność umożliwiła urządzeniom mobilnym jednoczesne łączenie się zarówno z sieciami GERAN (GSM/EDGE), jak i LTE.
 • Efektywne przełączenia: Sieci GERAN i LTE zostały zaprojektowane w celu ułatwienia wydajnego przełączenia, umożliwiając urządzeniom płynne przełączanie między starszymi i nowoczesnymi sieciami.

5. Wzmocnienie zasięgu:

 • Zasięg w wymagających środowiskach: Firma GERAN zapewniła wartościowy zasięg w obszarach, w których sygnały LTE mogą być słabsze, zapewniając bardziej spójne doświadczenia użytkownika w wymagających środowiskach radiowych.

6. Zachód słońca GERAN:

 • Migracja do sieci obsługujących wyłącznie LTE: Wraz z ciągłą migracją do LTE i dalej, operatorzy komórkowi wycofują starsze technologie, takie jak GERAN.
 • Rekonfiguracja widma: Spektrum pierwotnie przydzielone firmie GERAN zostało przeorganizowane na potrzeby wdrożeń LTE i 5G, optymalizując wykorzystanie pasm częstotliwości dla nowszych technologii.

7. Wpływ na starsze usługi:

 • Przejście na VoLTE: Wraz z wprowadzeniem w sieciach LTE technologii Voice over LTE (VoLTE) umożliwiającej wysokiej jakości połączenia głosowe, zmniejszyło się uzależnienie od usług z komutacją łączy świadczonych przez firmę GERAN.

8. Współistnienie z sieciami 2G i 3G:

 • Wsparcie dla starszych urządzeń: GERAN w dalszym ciągu wspierał starsze urządzenia 2G i 3G, zapewniając kompatybilność wsteczną dla starszych urządzeń mobilnych.
 • Roaming globalny: Współistnienie GERAN z sieciami 2G i 3G umożliwiło globalne możliwości roamingu, wspierając podróżujących za granicą z różnorodnymi możliwościami urządzeń.

9. Ewolucja poza GERAN:

 • Postępy w LTE: Technologie LTE, w tym LTE Advanced i LTE Advanced Pro, przyniosły znaczny postęp pod względem szybkości transmisji danych, wydajności widmowej i przepustowości sieci w porównaniu do GERAN.

Wniosek:

GERAN, zakorzeniony w technologiach GSM i EDGE sieci 2G i 2.5G, odegrał istotną rolę w ewolucji komunikacji mobilnej. W miarę jak sieci LTE zaczęły dominować, firma GERAN ułatwiła płynne przejście, obsługując starsze usługi i urządzenia. Jednak wraz z ciągłą ewolucją w kierunku zaawansowanych technologii, takich jak 5G, znaczenie GERAN spadło, a operatorzy komórkowi koncentrują się na wdrożeniach LTE i 5G, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wyższe szybkości transmisji danych i ulepszone usługi.

Recent Updates

Related Posts