Co się stanie, jeśli VoLTE będzie wyłączone?

Voice over LTE (VoLTE) to technologia umożliwiająca realizację połączeń głosowych w sieci danych Long-Term Evolution (LTE), zapewniając wysoką jakość komunikacji głosowej i krótszy czas nawiązywania połączeń w porównaniu z tradycyjnymi sieciami z komutacją łączy. Jeśli na urządzeniu zostanie wyłączona funkcja VoLTE, może wystąpić kilka konsekwencji wpływających na sposób obsługi połączeń głosowych. Przyjrzyjmy się szczegółowo, co się dzieje, gdy VoLTE jest wyłączone:

1. Powrót do sieci 3G lub 2G:

Definicja:

 • Gdy VoLTE jest wyłączone, urządzenie może w przypadku połączeń głosowych korzystać ze starszych sieci 3G (UMTS) lub 2G (GSM).

Charakterystyka:

 • Przełączenie sieci: Urządzenie przejdzie z LTE do dostępnej sieci 3G lub 2G dla usług głosowych.
 • Niższe prędkości danych: Powrót do 3G lub 2G może skutkować niższymi prędkościami transmisji danych w porównaniu do VoLTE.

Rozważania:

 • Jakość połączenia: Połączenia realizowane w sieciach 3G lub 2G mogą mieć inną charakterystykę jakości połączenia, co może prowadzić do niższej jakości dźwięku.

2. Wydłużony czas nawiązywania połączenia:

Definicja:

 • VoLTE jest znane z szybszego czasu nawiązywania połączeń, a jego wyłączenie może spowodować wydłużenie czasu nawiązywania połączeń.

Charakterystyka:

 • Konfiguracja z komutacją łączy: Połączenia w sieciach 3G i 2G obejmują technologię z komutacją łączy, która może wymagać więcej czasu na nawiązanie połączenia w porównaniu do podejścia z komutacją pakietów stosowanego w VoLTE.
 • Negocjacje połączenia: Proces negocjowania i ustanawiania połączenia może potrwać dłużej.

Rozważania:

 • Doświadczenie użytkownika: Użytkownicy mogą doświadczyć niewielkiego opóźnienia w inicjowaniu połączenia w porównaniu z szybszym czasem nawiązywania połączenia związanym z VoLTE.

3. Utrata jakości głosu HD:

Definicja:

 • VoLTE zaprojektowano z myślą o zapewnieniu jakości głosu w wysokiej rozdzielczości (HD), a wyłączenie tej funkcji może spowodować utratę lepszych wrażeń dźwiękowych.

Charakterystyka:

 • Standardowa jakość głosu: Połączenia realizowane w sieciach 3G lub 2G zazwyczaj mają standardową jakość głosu.
 • Brak głosu HD: Funkcje takie jak szerokopasmowy dźwięk i doskonała klarowność głosu związane z głosem HD mogą nie być dostępne.

Rozważania:

 • Przejrzystość dźwięku: Użytkownicy mogą zauważyć różnicę w przejrzystości i bogactwie dźwięku podczas korzystania ze starszych sieci bez VoLTE.

4. Ograniczenia jednoczesnego głosu i danych:

Definicja:

 • VoLTE umożliwia jednoczesne korzystanie z głosu i danych, a funkcja ta może być ograniczona, gdy VoLTE jest wyłączone.

Charakterystyka:

 • Przerwanie transmisji danych: Bez VoLTE korzystanie z usług transmisji danych podczas trwającego połączenia głosowego może spowodować przerwanie transmisji danych lub zmniejszenie szybkości transmisji.
 • Wpływ na wielozadaniowość: Użytkownicy mogą doświadczyć ograniczeń w możliwościach wielozadaniowości podczas połączeń głosowych.

Rozważania:

 • Scenariusze wielozadaniowości: Wyłączenie VoLTE może mieć wpływ na scenariusze, w których użytkownicy korzystają z jednoczesnego korzystania z głosu i danych.

5. Ograniczenia zasięgu:

Definicja:

 • Zasięg VoLTE może różnić się od zasięgu 3G i 2G, a wyłączenie VoLTE może ograniczyć dostęp do niektórych usług głosowych.

Charakterystyka:

 • Obszary tylko VoLTE: Na obszarach, gdzie VoLTE jest podstawową usługą głosową, wyłączenie jej może spowodować brak łączności głosowej.
 • Zależne od sieci: Dostępność usług głosowych zależy od zasięgu i infrastruktury konkretnej sieci.

Rozważania:

 • Niezawodność usług: Decydując się na wyłączenie VoLTE, użytkownicy powinni mieć świadomość zasięgu sieci i niezawodności usług w swojej lokalizacji.

Wniosek:

Podsumowując, wyłączenie VoLTE na urządzeniu skutkuje przejściem od zaawansowanych usług głosowych świadczonych przez VoLTE do starszych sieci 3G lub 2G. To przejście może prowadzić do zmian w czasie nawiązywania połączeń, jakości głosu, możliwościach jednoczesnego przesyłania głosu i danych oraz zasięgu sieci. Użytkownicy powinni wziąć pod uwagę te czynniki oraz specyficzne możliwości swojej sieci komórkowej, podejmując decyzję o włączeniu lub wyłączeniu VoLTE na swoich urządzeniach. Należy koniecznie rozważyć zalety VoLTE, takie jak krótszy czas nawiązywania połączeń i jakość głosu HD, z ograniczeniami, które mogą pojawić się podczas korzystania z sieci zastępczych.

Recent Updates

Related Posts