Werkfrequentieband en RSRP voor LTE

Het kiezen van de frequentieband waarop een LTE-netwerk moet worden beheerd, is een van de meest kritische beslissingen. Operator moet maken als het gaat om capaciteitsplanning. De frequentievoortplantings- en penetratiekarakteristieken bepalen het aantal locaties dat moet worden gebouwd om het door de Operator gekozen aangewezen gebied te bestrijken. Dit zal op zijn beurt beslissen over de uiteindelijke capaciteit die kan worden aangeboden voor commerciële diensten.

De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het waarschijnlijke verschil in dekkingssterkte die wordt geboden door de verschillende belangrijke frequentiebanden die momenteel zijn gekozen voor LTE-implementatie.

Difference in Propagation Loss due to Frequency Band

Door het kortere dekkingsbereik is de kans groter dat 2,6GHz wordt gebruikt en is deze het meest geschikt voor stedelijke omgevingen die ook een hogere capaciteit vereisen binnen een kleiner gebied. Aan de andere kant is de kans groter dat 800 MHz wordt gebruikt voor landelijke toepassingen vanwege de uitgebreidere dekking.

RF-dekking – RSRP

Net als bij alle andere mobiele technologieën is dekking altijd een voorlopende indicator voor de waarschijnlijkheid van een goed serviceniveau, hetzij in de vorm van doorvoer of gesprekskwaliteit, en LTE maakt in dit opzicht geen verschil.

Referentie Ontvangen signaalvermogen is een gebruikelijke meting die het kwaliteitsniveau van de dekking kan weergeven. Hoewel intercelinterferentie niet wordt weerspiegeld door het RSRP-niveau, is het nog steeds een sterke indicator voor het doorvoerniveau, zolang het oorspronkelijke radionetwerk goed is ontworpen.

Recent Updates

Related Posts