Welke banden zijn 5G DSS?

Dynamic Spectrum Sharing (DSS) is een technologie die het gelijktijdig gebruik van meerdere generaties draadloze technologie binnen dezelfde frequentieband mogelijk maakt. In de context van 5G maakt DSS het delen van spectrumbronnen tussen 4G LTE- en 5G NR-technologieën (New Radio) mogelijk. De banden die worden gebruikt voor 5G DSS kunnen variëren, maar liggen doorgaans binnen het frequentiebereik Sub-6 GHz en het millimetergolffrequentiebereik (mmWave). Hier is een overzicht:

  1. Sub-6 GHz-banden:
    • Low-Band (600 MHz – 2,5 GHz): DSS kan werken in het lage-bandspectrum, dat frequenties onder 2,5 GHz omvat. Dit bereik wordt vaak het sub-1 GHz- of sub-2 GHz-spectrum genoemd. Lagebandfrequenties bieden een betere dekking en penetratie, maar kunnen beperkingen hebben op het gebied van datacapaciteit in vergelijking met hogere frequentiebanden.
    • Midband (2,5 GHz – 6 GHz): Het middenbandspectrum, ook bekend als het sub-6 GHz-spectrum, is een cruciaal bereik voor 5G DSS. Het zorgt voor een evenwicht tussen dekking en datacapaciteit, waardoor het geschikt is voor stedelijke en voorstedelijke toepassingen. Met DSS kunnen operators dynamisch spectrumbronnen toewijzen tussen 4G- en 5G-technologieën in dit frequentiebereik.
  2. Millimetergolfbanden (mmgolf):
    • Hoge band (24 GHz en hoger): mmWave-banden bieden extreem hoge datasnelheden, maar hebben een beperkte dekking en zijn gevoelig voor signaalverzwakking over afstanden en obstakels. DSS in mmWave-banden maakt efficiënt gebruik van deze hoogfrequente bronnen mogelijk, waardoor zowel 4G- als 5G-apparaten naast elkaar kunnen bestaan ​​en het beschikbare spectrum kunnen delen.

5G DSS is vooral waardevol tijdens de eerste fasen van de 5G-implementatie, wanneer een aanzienlijk deel van de netwerkinfrastructuur en gebruikersapparaten nog steeds 4G LTE ondersteunen. Met DSS kunnen netwerkexploitanten hun bestaande 4G-infrastructuur benutten en tegelijkertijd geleidelijk overstappen naar 5G, waardoor het gebruik van de beschikbare spectrumbronnen wordt geoptimaliseerd.

Het is belangrijk op te merken dat specifieke frequentiebanden die zijn toegewezen voor 5G DSS kunnen variëren per regio en regelgevingsbeslissingen. De flexibiliteit die DSS biedt, speelt een belangrijke rol bij de soepele evolutie van netwerken, waardoor operators spectrumbronnen efficiënt kunnen gebruiken en kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar connectiviteit met hoge snelheid en lage latentie.

Recent Updates

Related Posts