Welk protocol wordt gebruikt om gebruikersgegevens in LTE over te dragen?

Het gebruikersvlak in LTE (Long-Term Evolution) is verantwoordelijk voor het vervoer van gebruikersdataverkeer tussen de gebruikersapparatuur (UE) en het Evolved Packet Core (EPC)-netwerk. Het protocol dat wordt gebruikt voor het overdragen van gebruikersvlakgegevens in LTE is het GTP-U (GPRS Tunneling Protocol – User Plane).

GTP-U (GPRS Tunneling Protocol – Gebruikersvlak):

Definitie:

 • GTP-U is een tunnelprotocol dat op het gebruikersvlak werkt en wordt gebruikt voor het transport van gebruikersgegevens tussen het LTE-radiotoegangsnetwerk (eNodeB) en de Serving Gateway (SGW) binnen de Evolved Packet Core.

Sleuteleigenschappen:

 • 1. Tunnelmechanisme:
  • GTP-U brengt een tunnel tot stand tussen de eNodeB en de SGW, waardoor gebruikersdatapakketten kunnen worden ingekapseld en over het LTE-netwerk kunnen worden getransporteerd.
 • 2. Koptekststructuur:
  • De GTP-U-header bevat informatie zoals de TEID (Tunnel Endpoint Identifier), een sleutelidentificatie voor de tunnel, evenals andere controle-informatie die nodig is voor een goede pakketroutering.
 • 3. UDP als transportprotocol:
  • GTP-U gebruikt UDP (User Datagram Protocol) als transportprotocol voor het verzenden van ingekapselde gebruikersdatapakketten. Het gebruik van UDP biedt een lichtgewicht en verbindingsloze communicatiemethode.
 • 4. Meerdere dragers:
  • GTP-U ondersteunt de oprichting van meerdere dragers voor verschillende soorten verkeer, waardoor het gelijktijdige transport van verschillende diensten zoals spraak, video en data mogelijk wordt.
 • 5. QoS-afhandeling:
  • GTP-U vergemakkelijkt de implementatie van Quality of Service (QoS)-beleid door QoS-gerelateerde informatie in de header op te nemen. Dit zorgt ervoor dat gebruikersgegevens worden behandeld volgens gespecificeerde parameters voor servicekwaliteit.

Tunnelopstelling:

 • Wanneer een UE een verbinding tot stand brengt met het LTE-netwerk, worden GTP-U-tunnels dynamisch opgezet tussen de eNodeB en de SGW. Elke UE is gekoppeld aan een unieke TEID, waardoor de juiste routering van gebruikersgegevens mogelijk is.

Overdracht en gegevensroutering:

 • Tijdens overdrachten tussen eNodeB’s of tussen verschillende LTE-cellen garandeert GTP-U de continuïteit van de gebruikersgegevensstroom door de gegevens via de juiste tunnel om te leiden.

Transportoptimalisatie:

 • GTP-U draagt ​​bij aan het efficiënte transport van gebruikersgegevens door pakketten in te kapselen en een gestroomlijnd mechanisme te bieden om ze via het LTE-netwerk te routeren. Deze optimalisatie is cruciaal voor het bereiken van hoge datasnelheden en lage latentie.

Interactie met andere protocollen:

 • GTP-U werkt in combinatie met andere protocollen zoals IP (Internet Protocol), UDP en het Radio Link Control (RLC)-protocol om de betrouwbare en efficiënte levering van gebruikersgegevens te garanderen.

Conclusie:

GTP-U speelt, als het gebruikersvlakprotocol in LTE, een cruciale rol bij het opzetten van tunnels, het inkapselen van gebruikersdatapakketten en het garanderen van het efficiënte transport van gegevens tussen de gebruikersapparatuur en de Evolved Packet Core. Het gebruik van UDP, ondersteuning voor meerdere dragers en integratie met QoS-mechanismen dragen bij aan de algehele prestaties en betrouwbaarheid van LTE-netwerken bij het verwerken van diverse typen gebruikersverkeer.

Recent Updates

Related Posts