WCDMA-radio-interfacekanaaldefinitie

Logisch kanaal = informatiecontainer  Gedefinieerd door wordt overgedragen.
Transportkanaal = kenmerken van transmissie Beschreven door en met data wordt verzonden via de radio-interface .
Fysiek kanaal = specificatie van de globale informatie inhoud die de echte transmissiebron levert, misschien een frequentie,een specifieke set codes en fase.
In termen van protocollaag heeft de WCDMA-radio-interface drie soorten kanalen:
Fysiek kanaal, transportkanaal en logisch kanaal. 
  • Logisch kanaal: gebruikersservices rechtstreeks doorgeven. Afhankelijk van de typen vervoerde services is deze verdeeld in twee typen: controlekanaal en servicekanaal. 
  • Transportkanaal: Het is de interface tussen radio-interfacelaag 2 en laag 1, en is de dienst die door de fysieke laag wordt geleverd voor de MAC-laag. Afhankelijk van de vraag of de getransporteerde informatie specifieke informatie voor een gebruiker is of gemeenschappelijke informatie voor alle gebruikers, wordt deze verdeeld in een specifiek kanaal en een gemeenschappelijk kanaal. 
  • Fysiek kanaal: Het is de ultieme belichaming van allerlei soorten informatie wanneer deze via een radio-interface worden verzonden. Elk kanaal dat gebruik maakt van een specifieke draaggolf frequentie, code (spreidingscode en scramble) en draaggolffase (I of Q) kan beschouwd worden als een fysiek kanaal.
Recent Updates

Related Posts