Wat zijn zij- en achterlobben in een LTE-antenne

Zij- en achterlobben zijn gebieden in een sjabloon waar de “richtingen” van de antenne van nut kunnen zijn, behalve voor de maximale snelheid. Systeemingenieur Let op deze kenmerken bij een naar beneden kantelende antenne, aangezien deel Lobe (bloemblad, dat in het verticale model boven de horizon verschijnt) tot interferentie kan leiden. Mechanische neerwaartse kantelantennes hebben een directe invloed op de stralingszij- en achterlobben. Het monteren van paneelantennes op gebouwen of het gebruik van een antenne met elektronische kanteling naar beneden/omhoog zijn twee manieren om de interferentie aan de achterkant te beperken.

sidelobe in lte antenna

Systeemingenieur moet een optimale oriëntatie kiezen en antennes ontvangen, waarbij hij moet letten op de zij- en achterbladen van de voorgaande figuur, toont het nulpatroon tussen het primaire en secundaire aandeel. NULL-waarden voor verticale structuren die in de sjabloon onder de horizon verschijnen, kunnen mogelijk een verslechtering van het signaal veroorzaken in het gebied van de locatie waar het spoor nul is. Sommige leveranciers van schotelantennes zijn bedoeld om het aantal nulwaarden in de eerste paar NULL-waarden te minimaliseren. Dit wordt soms ‘null fill’ genoemd.

Recent Updates

Related Posts