Wat zijn SR en BSR in LTE?

In Long Term Evolution (LTE)-netwerken staan ​​de acroniemen SR en BSR respectievelijk voor Scheduling Request en Buffer Status Report. Deze mechanismen spelen een cruciale rol bij het efficiënte beheer van radiobronnen en zorgen ervoor dat gebruikersapparatuur (UE) zijn vereisten en status communiceert met de ontwikkelde NodeB (eNodeB) voor geoptimaliseerde datatransmissie.

Planningsverzoek (SR) in LTE:

Definitie:

 • Scheduling Request (SR): SR is een mechanisme waarmee een UE aan de eNodeB aangeeft dat er gegevens moeten worden verzonden. In plaats van te wachten tot de eNodeB bronnen voor verzending heeft toegewezen, vraagt ​​de UE proactief om een ​​toewijzingsslot voor bronnen.

Belangrijkste punten:

 1. UE-initiatie:
  • De UE initieert een SR wanneer gegevens in de buffer gereed zijn voor verzending en wil de eNodeB informeren dat er bronnen nodig zijn voor uplink-transmissie.
 2. Conflictvrije verzending:
  • De eNodeB reageert op de SR door een conflictvrije uplinkbron voor de UE toe te wijzen. Dit helpt botsingen te voorkomen en zorgt voor een speciaal tijdslot voor de UE om zijn gegevens te verzenden.
 3. Willekeurige toegangsprocedure:
  • De SR maakt deel uit van de Random Access-procedure in LTE. Na het verzenden van een SR kan de UE toegang krijgen tot de netwerkbronnen om zijn gegevens te verzenden.
 4. Efficiënte toewijzing van middelen:
  • SR is met name handig wanneer de UE sporadische gegevens of gegevens met een laag volume moet verzenden. Hierdoor kan de UE alleen middelen opvragen wanneer dat nodig is, wat bijdraagt ​​aan een efficiëntere toewijzing van middelen.
 5. Verbeterde dekking en batterijefficiëntie:
  • SR is nuttig in scenario’s waarin UE’s sporadisch verkeer hebben, omdat het de noodzaak voor constante monitoring door de eNodeB vermindert. Dit kan leiden tot een betere dekking en een betere batterijefficiëntie voor UE’s.

Bufferstatusrapport (BSR) in LTE:

Definitie:

 • Buffer Status Report (BSR): BSR is een mechanisme dat door de UE wordt gebruikt om de eNodeB te informeren over de hoeveelheid gegevens die in de buffer wacht op verzending. Het geeft een indicatie van de urgentie en de hoeveelheid data die de UE moet versturen.

Belangrijkste punten:

 1. Dynamische rapportage:
  • BSR wordt dynamisch geactiveerd door de UE op basis van de hoeveelheid gegevens die in de buffer wacht. Wanneer de bufferbezetting een bepaalde drempel bereikt, genereert de UE een BSR en verzendt deze naar de eNodeB.
 2. Prioritering van gegevens:
  • BSR bevat informatie over de grootte van de buffer en prioriteitsniveaus die aan verschillende soorten gegevens zijn toegewezen. Hierdoor kan de eNodeB weloverwogen beslissingen nemen over de toewijzing van middelen op basis van de urgentie en het belang van de gegevens.
 3. Uplink-subsidieaanvraag:
  • Bij ontvangst van een BSR kan de eNodeB aanvullende uplinkbronnen aan de UE toekennen, waardoor deze de gegevens in zijn buffer kan verzenden. De eNodeB gebruikt de BSR-informatie om efficiënte beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen.
 4. Efficiënt gebruik van hulpbronnen:
  • BSR draagt ​​bij aan het efficiënte gebruik van uplinkbronnen door de eNodeB in staat te stellen bronnen toe te wijzen op basis van het daadwerkelijke datavolume dat wacht in de buffers van UE’s. Dit helpt bij het voorkomen van onderbenutting of congestie.
 5. Verbeterde servicekwaliteit (QoS):
  • Door tijdige informatie te verstrekken over de bufferstatus, stelt BSR de eNodeB in staat om prioriteit te geven aan gegevensoverdracht op basis van QoS-vereisten, waardoor wordt gegarandeerd dat kritieke of tijdgevoelige gegevens met prioriteit worden verwerkt.

Samenwerking tussen SR en BSR:

 1. Aanvullende functies:
  • SR en BSR werken samen om efficiënt beheer van uplinkbronnen te garanderen. SR informeert de eNodeB wanneer de UE onmiddellijke gegevens moet verzenden, terwijl BSR informatie geeft over de algehele bufferstatus en urgentie.
 2. Beslissing over toewijzing van middelen:
  • De eNodeB neemt, na ontvangst van SR en BSR, beslissingen over de toewijzing van middelen, rekening houdend met zowel de onmiddellijke behoefte gesignaleerd door SR als de algehele bufferstatus aangegeven door BSR.
 3. Dynamische aanpassing:
  • Door het dynamische karakter van SR en BSR kan het LTE-netwerk zich aanpassen aan veranderende verkeersomstandigheden. Wanneer UE’s sporadische of bursty data hebben, helpen SR en BSR bij het optimaliseren van het gebruik van bronnen.
 4. QoS-optimalisatie:
  • De combinatie van SR en BSR draagt ​​bij aan QoS-optimalisatie, waardoor wordt gegarandeerd dat middelen efficiënt worden toegewezen en dat gegevens worden verzonden op basis van prioriteit en urgentie.

Samenvattend zijn Scheduling Request (SR) en Buffer Status Report (BSR) mechanismen in LTE-netwerken waarmee UE’s met de eNodeB kunnen communiceren over hun uplink-transmissiebehoeften. Met SR kunnen UE’s bronnen opvragen wanneer ze directe gegevens moeten verzenden, terwijl BSR informatie biedt over de algehele bufferstatus, wat helpt bij een efficiënte toewijzing van bronnen en QoS-optimalisatie.

Recent Updates

Related Posts