Wat zijn MIB’s en SIB’s in LTE?

In Long-Term Evolution (LTE)-netwerken zijn MIB’s (Master Information Blocks) en SIB’s (System Information Blocks) essentiële elementen die kritische informatie leveren aan mobiele apparaten over de netwerkconfiguratie, parameters en mogelijkheden. Deze informatieblokken spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van efficiënte communicatie tussen de netwerkinfrastructuur en de gebruikersapparatuur (UE). Laten we MIB’s en SIB’s in LTE in detail verkennen:

MIB’s (Masterinformatieblokken):

1. Definitie en doel:

 • MIB’s worden continu uitgezonden door LTE-basisstations (eNodeB’s) en bevatten fundamentele informatie over het LTE-netwerk.
 • Het primaire doel van MIB’s is het verstrekken van initiële systeeminformatie aan UE’s wanneer zij het LTE-dekkingsgebied betreden of tijdens netwerkherselectie.

2. Inhoud:

 • MIB’s bevatten essentiële informatie zoals het systeemframenummer (SFN), de fysieke celidentiteit (PCI) en de duur van radioframes. De SFN helpt bij het synchroniseren van de UE met het netwerk, en de PCI identificeert de cel op unieke wijze.

3. Uitzending en timing:

 • MIB’s worden periodiek verzonden door de eNodeB op het systeeminformatie-uitzendkanaal (BCH).
 • UE’s monitoren continu de BCH om de MIB te verkrijgen, waardoor ze kunnen synchroniseren met het netwerk en de juiste timing kunnen bepalen voor daaropvolgende bewerkingen.

SIB’s (systeeminformatieblokken):

1. Definitie en doel:

 • In tegenstelling tot MIB’s bevatten SIB’s meer gedetailleerde en dynamische informatie over het LTE-netwerk. SIB’s worden periodiek verzonden en bieden informatie die in de loop van de tijd kan veranderen, zoals lijsten met naburige cellen, celspecifieke parameters en netwerkmogelijkheden.
 • Het doel van SIB’s is om UE’s op de hoogte te houden van de netwerkconfiguratie, waardoor efficiënte communicatie en overdrachtsbeslissingen mogelijk worden gemaakt.

2. Inhoud:

 • SIB’s bevatten verschillende soorten informatie, georganiseerd in verschillende SIB-nummers, die elk een specifiek doel dienen. Veel voorkomende SIB’s zijn onder meer:
  • SIB Type 1: Bevat celspecifieke parameters zoals frequentiebanden, PLMN-identiteit (Public Land Mobile Network) en trackinggebiedcodes.
  • SIB Type 2: Biedt informatie over aangrenzende cellen binnen de frequentie.
  • SIB Type 3: Bevat informatie over aangrenzende cellen tussen frequenties.
  • SIB Type 4: Bevat informatie over aangrenzende cellen tussen RAT (Radio Access Technology), zoals GSM of UMTS.
  • SIB Type 5: Brengt informatie over met betrekking tot aperiodieke meetconfiguraties.

3. Transmissie en timing:

 • SIB’s worden ook periodiek verzonden op het systeeminformatie-uitzendkanaal (BCH), maar met verschillende periodiciteiten voor elk SIB-type.
 • De periodieke verzending van SIB’s zorgt ervoor dat UE’s op de hoogte blijven van de nieuwste netwerkinformatie en configuraties.

4. Dynamische updates:

 • Sommige SIB’s, zoals SIB Type 1, zijn statischer en veranderen niet vaak. Andere, zoals SIB Type 2 en Type 3, zijn dynamischer en kunnen vaker worden bijgewerkt om veranderingen in aangrenzende cellen of netwerkconfiguratie weer te geven.

Interactie tussen MIB’s en SIB’s:

 • MIB’s bieden de basissynchronisatie en initiële informatie die nodig is voor een UE om toegang te krijgen tot het LTE-netwerk.
 • Bij het ontvangen van MIB’s gebruiken UE’s de informatie om toegang te krijgen tot de BCH, waar ze meer gedetailleerde en dynamische informatie kunnen verkrijgen uit de periodieke transmissies van SIB’s.
 • De combinatie van MIB’s en SIB’s zorgt ervoor dat UE’s over de nodige informatie beschikken om een ​​verbinding met het LTE-netwerk tot stand te brengen en te onderhouden.

Conclusie:

MIB’s en SIB’s in LTE-netwerken spelen een complementaire rol bij het verstrekken van essentiële informatie aan EU’s. Terwijl MIB’s fundamentele synchronisatie- en celidentificatiedetails bieden, bieden SIB’s dynamische en gedetailleerde informatie over de netwerkconfiguratie, aangrenzende cellen en andere parameters. Samen maken MIB’s en SIB’s efficiënte communicatie mogelijk tussen UE’s en het LTE-netwerk, wat bijdraagt ​​aan een naadloze en goed geïnformeerde gebruikerservaring.

Recent Updates

Related Posts