Wat zijn de soorten overdracht in telecom?

In de telecommunicatie verwijst handover, ook wel handoff genoemd, naar het proces waarbij een lopend gesprek of datasessie wordt overgedragen van het ene radiofrequentiekanaal, de cel of het andere toegangspunt naar het andere. De soorten overdracht in telecom kunnen worden gecategoriseerd op basis van verschillende criteria. Dit zijn de belangrijkste soorten:

1. Intraceloverdracht (zachte overdracht):

 • Beschrijving: Intra-cel handover, of zachte handover, vindt plaats binnen het dekkingsgebied van een enkel basisstation. Het gaat om het overbrengen van de communicatie tussen verschillende kanalen of sectoren binnen dezelfde cel.
 • Gebruiksvoorbeeld: Zachte overdracht wordt gebruikt om de continuïteit te behouden terwijl een mobiel apparaat zich binnen het dekkingsgebied van een basisstation beweegt.

2. Interceloverdracht (harde overdracht):

 • Beschrijving: Intercel-overdracht, of harde overdracht, vindt plaats wanneer een mobiel apparaat zich van het dekkingsgebied van het ene basisstation naar het andere verplaatst. Hierbij wordt de verbinding met het huidige basisstation verbroken en een verbinding tot stand gebracht met een nieuw basisstation.
 • Gebruiksvoorbeeld: Harde overdracht zorgt voor ononderbroken communicatie wanneer een mobiel apparaat overgaat tussen cellen of sectoren binnen een mobiel netwerk.

3. Verticale overdracht:

 • Beschrijving: Verticale overdracht omvat het schakelen tussen verschillende soorten netwerken of technologieën, zoals het overstappen van een mobiel netwerk naar een Wi-Fi-netwerk of omgekeerd.
 • Gebruiksvoorbeeld: Verticale overdracht zorgt voor naadloze connectiviteit wanneer een apparaat schakelt tussen verschillende netwerktechnologieën binnen dezelfde serviceprovider of tussen verschillende serviceproviders.

4. Horizontale overdracht:

 • Beschrijving: Bij horizontale overdracht wordt een mobiel apparaat verplaatst binnen de dekking van hetzelfde type netwerk of technologie, zoals de overgang tussen cellen in een mobiel netwerk.
 • Gebruiksvoorbeeld: Horizontale overdracht is gebruikelijk in mobiele netwerken en helpt een continue verbinding te behouden wanneer een mobiel apparaat zich binnen hetzelfde netwerk beweegt.

5. Harde overdracht met prioriteitstelling:

 • Beschrijving: Bij dit type overdracht wordt voorrang gegeven aan bepaalde verbindingen boven andere tijdens overdrachtsbeslissingen. Het zorgt ervoor dat kritische verbindingen voorrang krijgen tijdens het overdrachtsproces.
 • Gebruiksvoorbeeld: Prioritering is van cruciaal belang in scenario’s waarin bepaalde verbindingen, zoals noodoproepen, onmiddellijke en ononderbroken service vereisen.

6. Make-Before-Break Overdracht:

 • Beschrijving: Make-Before-Break-overdracht zorgt ervoor dat er een verbinding tot stand wordt gebracht met de doelcel voordat de verbinding met de broncel wordt verbroken, waardoor het risico op het wegvallen van het gesprek tijdens de overdracht wordt geminimaliseerd.
 • Gebruiksvoorbeeld: Deze techniek is nuttig in scenario’s waarin een continue en naadloze verbinding cruciaal is en het wegvallen van oproepen tot een minimum moet worden beperkt.

De keuze van het overdrachtstype hangt af van factoren zoals netwerkarchitectuur, mobiliteitspatronen en de specifieke vereisten van het communicatiesysteem. Elk type overdracht richt zich op specifieke uitdagingen die verband houden met het behouden van connectiviteit tijdens gebruikersmobiliteit binnen een telecommunicatienetwerk.

Recent Updates

Related Posts