Wat zijn de interfaces van UMTS?

Het Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) is een mobiele communicatietechnologie van de derde generatie (3G) die snelle data- en spraakdiensten biedt. De UMTS-netwerkarchitectuur bestaat uit verschillende netwerkelementen en deze elementen communiceren via gedefinieerde interfaces. Deze interfaces spelen een cruciale rol bij het faciliteren van naadloze communicatie, mobiliteitsmanagement en de efficiënte levering van diensten. Laten we de belangrijkste interfaces in de UMTS-architectuur verkennen:

1. Uu-interface:

 • Draadloze verbinding tussen UE en UTRAN:
  • De Uu-interface, ook wel de luchtinterface genoemd, verbindt de gebruikersapparatuur (UE) met het UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). Het is de draadloze verbinding waarover spraak en gegevens worden verzonden tussen mobiele apparaten en het UMTS-radiotoegangsnetwerk.

2. Iu-interface:

 • Kernnetwerkinterface:
  • De Iu-interface verbindt het UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) met het UMTS Core Network (CN). Het dient als interface tussen het radiotoegangsnetwerk en het kernnetwerk en vergemakkelijkt de uitwisseling van signalerings- en gebruikersgegevens.
 • Iu-CS (circuitgeschakeld) en Iu-PS (pakketgeschakeld):
  • De Iu-interface is verdeeld in Iu-CS- en Iu-PS-subinterfaces om zowel circuitgeschakelde als pakketgeschakelde services te ondersteunen. Iu-CS verwerkt circuitgeschakelde diensten zoals spraakoproepen, terwijl Iu-PS zich richt op pakketgeschakelde diensten zoals internettoegang en datatransmissie.

3. Iur Interface:

 • Internode B-interface:
  • De Iur-interface verbindt verschillende knooppunten B’s binnen het UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). Het maakt communicatie en coördinatie tussen aangrenzende basisstations mogelijk en ondersteunt functies zoals zachte overdrachten en taakverdeling.

4. Iub-interface:

 • Tussen knooppunt B en RNC:
  • De Iub-interface verbindt knooppunt B (basisstation) met de Radio Network Controller (RNC) binnen het UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van besturingsinformatie en gebruikersgegevens tussen het basisstation en de RNC.
 • Transport van gebruikersgegevens en signalering:
  • Iub bevat zowel gebruikersgegevens als signaalinformatie. Het speelt een cruciale rol bij het efficiënt transporteren van gegevens en het coördineren van verschillende functies voor het beheer van radiobronnen tussen Node B en RNC.

5. Iu-CS- en Iu-PS-interfaces:

 • Kernnetwerkinterfaces voor circuitgeschakelde en pakketgeschakelde services:
  • De Iu-CS- en Iu-PS-interfaces verbinden het UMTS Core Network (CN) met het UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). Iu-CS ondersteunt circuitgeschakelde diensten, terwijl Iu-PS pakketgeschakelde diensten afhandelt, waardoor naadloze connectiviteit voor beide soorten diensten mogelijk wordt.

6. Ic-interface:

 • Interactie met externe netwerken:
  • De Ic-interface verbindt het UMTS Core Network (CN) met externe netwerken, waardoor de interactie met andere communicatiesystemen zoals het Public Switched Telephone Network (PSTN) of internet wordt vergemakkelijkt. Het ondersteunt functies zoals oproeproutering en connectiviteit met externe diensten.

7. Gb-interface:

 • Tussen SGSN en BSS:
  • De Gb-interface verbindt het Serving GPRS Support Node (SGSN) met het Base Station System (BSS) in het GSM/EDGE-netwerk (Global System for Mobile Communications/Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Het maakt de uitwisseling mogelijk van signalerings- en gebruikersgegevens voor pakketgeschakelde diensten in een GPRS-netwerk (General Packet Radio Service).

8. Gr-interface:

 • Tussen SGSN en HLR:
  • De Gr-interface verbindt het Serving GPRS Support Node (SGSN) met het Home Location Register (HLR) in het UMTS Core Network (CN). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie met betrekking tot gebruikersauthenticatie, locatie-updates en abonneegegevens.

9. Gs-interface:

 • Tussen SGSN en MSC/VLR:
  • De Gs-interface verbindt het Serving GPRS Support Node (SGSN) met het Mobile Switching Center (MSC) en het Visitor Location Register (VLR) in het UMTS Core Network (CN). Het ondersteunt de coördinatie van circuitgeschakelde diensten, zoals spraakoproepen, in een UMTS-netwerk.

10. Gi-interface:

 • Tussen SGSN en externe pakketgegevensnetwerken:
  • De Gi-interface verbindt het Serving GPRS Support Node (SGSN) met externe pakketdatanetwerken, zoals het internet. Het maakt pakketdatacommunicatie mogelijk tussen het UMTS-netwerk en externe netwerken, waardoor gebruikers toegang krijgen tot internetdiensten.

11. Gn-interface:

 • Tussen SGSN en GGSN:
  • De Gn-interface verbindt het Serving GPRS Support Node (SGSN) met het Gateway GPRS Support Node (GGSN) in het UMTS Core Network (CN). Het vergemakkelijkt de overdracht van gebruikersgegevens en signalering tussen de SGSN en GGSN, en ondersteunt de levering van pakketgeschakelde diensten.

12. Gp-interface:

 • Tussen GGSN en externe pakketgegevensnetwerken:
  • De GP-interface verbindt het Gateway GPRS Support Node (GGSN) met externe pakketdatanetwerken, zoals internet. Het maakt de overdracht van gebruikersgegevens tussen het UMTS-netwerk en externe netwerken mogelijk, waardoor gebruikers toegang krijgen tot internetdiensten.

13. Gb-interface:

 • Tussen GGSN en externe pakketgegevensnetwerken:
  • De Gb-interface verbindt het Gateway GPRS Support Node (GGSN) met externe pakketdatanetwerken, zoals internet. Het vergemakkelijkt de overdracht van gebruikersgegevens tussen het UMTS-netwerk en externe netwerken, waardoor internettoegang en andere pakketgeschakelde diensten mogelijk worden.

14. Gr-interface:

 • Tussen HLR en VLR:
  • De Gr-interface verbindt het Home Location Register (HLR) met het Visitor Location Register (VLR) in het UMTS Core Network (CN). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van abonneegegevens en informatie met betrekking tot updates van de gebruikerslocatie en authenticatie.

15. Gd-interface:

 • Tussen MSC en HLR:
  • De Gd-interface verbindt het Mobile Switching Center (MSC) met het Home Location Register (HLR) in het UMTS Core Network (CN). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van signalerings- en gebruikersgegevens met betrekking tot circuitgeschakelde diensten, waaronder spraakoproepen.

Samenvattend omvat de UMTS-architectuur een netwerk van interfaces die communicatie en coördinatie tussen verschillende netwerkelementen mogelijk maken. Deze interfaces spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van zowel circuitgeschakelde als pakketgeschakelde diensten, waardoor efficiënte gegevensoverdracht wordt gegarandeerd en een naadloze gebruikerservaring wordt geboden.

Recent Updates

Related Posts