Wat zijn de interfaces tussen MME en het bedienen van GW?

De interfaces tussen de Mobility Management Entity (MME) en de Serving Gateway (S-GW) in het Evolved Packet System (EPS) van het Long-Term Evolution (LTE) netwerk spelen een cruciale rol bij het faciliteren van de controle- en datavlakcommunicatie tussen deze netwerkelementen. De LTE-architectuur is ontworpen met verschillende interfaces om naadloze interoperabiliteit en efficiënte werking mogelijk te maken. Laten we ons verdiepen in de gedetailleerde uitleg van de interfaces tussen MME en Serving Gateway:

1. S1-MME-interface:

 • Functionaliteit: De S1-MME (S1 Application Protocol) interface is een besturingsvlakinterface die de uitwisseling van signaleringsberichten tussen de MME en de eNodeB (Evolved Node B) vergemakkelijkt.
 • Sleutelfuncties:
  • Instellen, wijzigen en vrijgeven van dragers.
  • Voorbereiding en uitvoering van de overdracht.
  • Paging-initiatie.
  • Signalering voor mobiliteit tussen LTE en andere technologieën.

2. S11-interface:

 • Functionaliteit: De S11-interface is een belangrijke interface voor besturing en mobiliteitsbeheer tussen de MME en de S-GW.
 • Sleutelfuncties:
  • Creatie, wijziging en vrijgave van de dragercontext.
  • Overdrachtsbeheer, inclusief de overdrachtsbeslissing en -uitvoering.
  • Routing van gebruikersvlakgegevens tussen de S-GW en de MME.

3. S6a-interface:

 • Functionaliteit: De S6a-interface is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de MME en de Home Subscriber Server (HSS) voor abonneegerelateerde informatie.
 • Sleutelfuncties:
  • Authenticatie- en autorisatieprocedures.
  • Ophalen van abonneeprofielen en gerelateerde informatie.
  • Update van locatie-informatie en sessiegerelateerde gegevens.

4. S10-interface:

 • Functionaliteit: De S10-interface maakt communicatie tussen verschillende MME’s mogelijk voor inter-MME-overdrachten.
 • Sleutelfuncties:
  • Overdrachtssignalering en coördinatie tussen de bron- en doel-MME’s.
  • Overdracht van contextinformatie voor lopende sessies tijdens overdrachten.

5. S3-interface:

 • Functionaliteit: De S3-interface is verantwoordelijk voor het faciliteren van de communicatie tussen de MME en de S-GW voor de besturingsvlaksignalering met betrekking tot overdrachten.
 • Sleutelfuncties:
  • Ondersteuning van overdrachten binnen het Evolved Packet System.
  • Verstrekking van signaleringsondersteuning voor mobiliteit tussen verschillende trackinggebieden (TA’s).

6. S5/S8-interface:

 • Functionaliteit: De S5/S8-interface is een gebruikersinterface die de MME verbindt met de S-GW voor de overdracht van gebruikersgegevens.
 • Sleutelfuncties:
  • Routing en doorsturen van gebruikersgegevens tussen de MME en de S-GW.
  • Ondersteuning voor dragerbeheer en handhaving van de kwaliteit van de dienstverlening (QoS).

7. S13-interface:

 • Functionaliteit: De S13-interface vergemakkelijkt de communicatie tussen de MME en de Serving Gateway Control Function (S-GW-C).
 • Sleutelfuncties:
  • Ondersteuning voor verbeterde Circuit Switched Fallback (eCSFB)-procedures.
  • Overdracht van besturingsvlaksignalering gerelateerd aan CS-fallback.

8. S1-U-interface:

 • Functionaliteit: De S1-U (S1 User Plane) interface is een gebruikersvlakinterface die de eNodeB verbindt met de S-GW.
 • Sleutelfuncties:
  • Doorsturen van gebruikersgegevens tussen de eNodeB en de S-GW.
  • Implementatie van functionaliteit op gebruikersvlak, inclusief encryptie en decryptie.

Conclusie:

De interfaces tussen de MME en de Serving Gateway in LTE spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van de controle- en datavlak-interacties die nodig zijn voor het opzetten, beheren en optimaliseren van communicatiesessies. Deze interfaces faciliteren functies zoals dragerbeheer, mobiliteitsbeheer en overdracht van gebruikersgegevens, waardoor de efficiënte werking van LTE-netwerken wordt gegarandeerd. De gestandaardiseerde interfaces dragen bij aan de interoperabiliteit van netwerkelementen, waardoor naadloze communicatie binnen de LTE-architectuur mogelijk wordt.

Recent Updates

Related Posts