Wat wordt er gebruikt bij CDMA?

In Code Division Multiple Access (CDMA)-netwerken verwijst een “handoff” of “handover” naar het proces waarbij een lopend gesprek of een datasessie zonder onderbreking van de ene cel of het andere basisstation naar de andere wordt overgedragen. Dit mechanisme is cruciaal voor het handhaven van een naadloze communicatie terwijl mobiele apparaten zich door verschillende dekkingsgebieden binnen een CDMA-netwerk bewegen. Laten we in detail onderzoeken wat handoff is, waarom het essentieel is en hoe het wordt geïmplementeerd in CDMA-netwerken:

1. Definitie van overdracht in CDMA:

 • Overdracht, of overdracht:
  • Handoff is het proces waarbij een actief gesprek of datasessie wordt overgedragen van de ene cel naar de andere binnen een CDMA-netwerk.
  • Het doel is om continue communicatie te garanderen terwijl een mobiel apparaat zich over het netwerk beweegt en overgaat tussen verschillende dekkingsgebieden die worden bediend door aangrenzende cellen of basisstations.

2. Belang van overdracht:

 • Naadloze mobiliteit:
  • Handoff is essentieel om ervoor te zorgen dat mobiele gebruikers onderweg zonder onderbrekingen kunnen communiceren.
  • Zonder effectieve overdrachtsmechanismen kunnen oproepen of datasessies worden verbroken als een apparaat tussen cellen overschakelt.
 • Belastingverdeling:
  • Handoff zorgt ervoor dat het netwerk de belasting over verschillende cellen kan verdelen, waardoor een optimaal gebruik van hulpbronnen wordt gegarandeerd.
  • Door gebruikers over cellen te herverdelen, kan het netwerk congestie in specifieke gebieden voorkomen.
 • Bronoptimalisatie:
  • Handoff draagt ​​bij aan een efficiënt gebruik van radiofrequentiebronnen door ze naar de gebieden te leiden waar ze het meest nodig zijn.
  • Dit helpt bij het voorkomen van onnodige interferentie en het optimaliseren van de netwerkprestaties.
 • Belkwaliteit en betrouwbaarheid:
  • Naadloze overdracht verbetert de gesprekskwaliteit en betrouwbaarheid door te voorkomen dat gesprekken wegvallen of afnemen als een gebruiker zich door het dekkingsgebied beweegt.

3. Typen overdracht in CDMA:

 • 1. Zachte overdracht:
  • Zachte overdracht houdt in dat een mobiel apparaat tegelijkertijd wordt verbonden met meerdere cellen tijdens het overdrachtsproces.
  • Het biedt redundantie en zorgt voor continuïteit doordat het mobiele apparaat signalen kan ontvangen van zowel de huidige als de doelcellen.
 • 2. Harde overdracht:
  • Harde overdracht houdt in dat een mobiel apparaat de verbinding met de huidige cel volledig verbreekt voordat een verbinding met de doelcel tot stand wordt gebracht.
  • Het is een eenvoudigere overdrachtsaanpak, maar kan resulteren in een korte onderbreking tijdens de overgang.
 • 3. Zachtere overdracht:
  • Zachtere overdracht is een variant van zachte overdracht waarbij het mobiele apparaat is verbonden met meerdere cellen, maar de sterkte van de verbinding met elke cel kan variëren.
  • Het biedt een balans tussen de redundantie van zachte overdracht en de eenvoud van harde overdracht.

4. Handoff-proces in CDMA:

 • 1. Meting:
  • Het mobiele apparaat meet voortdurend de signaalsterkte, kwaliteit en andere parameters van aangrenzende cellen.
  • Deze metingen helpen bij het bepalen wanneer een overdracht moet worden gestart.
 • 2. Overdrachtsbesluit:
  • Op basis van de meetgegevens neemt het netwerk een beslissing of een overdracht nodig is.
  • Er worden verschillende algoritmen en criteria gebruikt om de optimale timing voor overdracht te bepalen.
 • 3. Uitvoering van overdracht:
  • Zodra de beslissing is genomen, wordt de overdracht uitgevoerd en gaat het mobiele apparaat over van de huidige cel naar de doelcel.
  • Tijdens zachte overdracht kan het apparaat gedurende een bepaalde periode met beide cellen worden verbonden, waardoor een naadloze overgang wordt gegarandeerd.
 • 4. Voltooiing van de overdracht:
  • Het overdrachtsproces is voltooid wanneer het mobiele apparaat succesvol is verbonden met de doelcel en de communicatie is overgedragen.
  • De voltooiing van de overdracht moet snel genoeg zijn om gespreksonderbrekingen of onderbrekingen van de datasessie te voorkomen.

5. Uitdagingen en overwegingen:

 • 1. Overdracht latentie:
  • Het minimaliseren van de overdrachtslatentie is cruciaal voor het behouden van de gesprekskwaliteit en het voorkomen van serviceonderbrekingen.
  • Efficiënte algoritmen en signaleringsmechanismen worden gebruikt om snelle overdrachten te bereiken.
 • 2. Interferentie en signaalkwaliteit:
  • Overdrachtsbeslissingen moeten rekening houden met factoren zoals interferentieniveaus en signaalkwaliteit om een ​​soepele overgang te garanderen.
  • Geavanceerde algoritmen helpen bij het nemen van optimale overdrachtsbeslissingen op basis van realtime omstandigheden.
 • 3. Handoff-triggering:
  • Het bepalen van de juiste voorwaarden voor het activeren van een overdracht is een complexe taak.
  • Het is essentieel dat er een evenwicht bestaat tussen de noodzaak van tijdige overdrachten en het vermijden van onnodige overdrachten.

6. Evolutie naar geavanceerde netwerken:

 • Terwijl mobiele communicatietechnologieën evolueren, zijn overdrachtsmechanismen nog steeds een cruciaal aspect van netwerkontwerp.
 • Tijdens de transitie naar 4G LTE- en 5G-netwerken zijn de overdrachtsprocessen verder geoptimaliseerd om hogere datasnelheden, lagere latentie en verbeterde gebruikerservaringen te ondersteunen.

Samenvattend is overdracht in CDMA-netwerken een essentieel proces dat naadloze communicatie mogelijk maakt terwijl mobiele apparaten zich door verschillende dekkingsgebieden bewegen. Of u nu zachte, harde of zachtere handoff-benaderingen gebruikt, het doel is om de gesprekskwaliteit, betrouwbaarheid en efficiënt gebruik van netwerkbronnen te behouden. Handoff-algoritmen en signaleringsmechanismen worden voortdurend verfijnd om zich aan te passen aan veranderende netwerkomstandigheden en evoluerende communicatietechnologieën.

Recent Updates

Related Posts