Wat moet mijn LTE-signaalsterkte zijn?

De ideale LTE-signaalsterkte is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw locatie, netwerkomstandigheden en het specifieke apparaat dat u gebruikt. De LTE-signaalsterkte wordt gewoonlijk gemeten in decibel, waarbij een hogere negatieve waarde een zwakkere signaalsterkte aangeeft. De signaalsterkte kan worden beïnvloed door factoren zoals de afstand tot de zendmast, obstakels, interferentie en apparaatspecificaties. Hier volgt een gedetailleerde uitleg van wat de LTE-signaalsterkte zou moeten zijn en hoe deze doorgaans wordt gemeten:

LTE-signaalsterkte begrijpen:

1. Signaalsterktemeting:

 • LTE-signaalsterkte wordt gemeten in decibel, vaak weergegeven als dBm (decibel milliwatt). Een hogere negatieve waarde (bijvoorbeeld -80 dBm) duidt doorgaans op een sterker signaal, terwijl een lagere negatieve waarde (bijvoorbeeld -110 dBm) een zwakker signaal suggereert.

2. Signaalbalken op apparaten:

 • Veel apparaten geven de signaalsterkte weer met behulp van balken of grafische indicatoren. Deze balken kunnen echter per apparaat en fabrikant variëren, waardoor ze minder gestandaardiseerd zijn. Het is over het algemeen nauwkeuriger om te vertrouwen op de dBm-meting voor een nauwkeurige beoordeling.

3. Signaalkwaliteitscategorieën:

 • Signaalsterkte wordt vaak onderverdeeld in verschillende bereiken om een ​​begrijpelijker beoordeling te geven:
  • Uitstekend: -50 tot -65 dBm
  • Goed: -66 tot -75 dBm
  • Redelijk: -76 tot -90 dBm
  • Slecht: -91 dBm en lager

Factoren die de LTE-signaalsterkte beïnvloeden:

1. Afstand vanaf zendmast:

 • Hoe dichter u bij een zendmast bent, hoe sterker uw LTE-signaal waarschijnlijk is. De signaalsterkte heeft de neiging af te nemen naarmate u zich van de toren verwijdert.

2. Obstakels en interferentie:

 • Fysieke obstakels zoals gebouwen, bergen en dichte begroeiing kunnen het signaal belemmeren. Bovendien kan interferentie van andere elektronische apparaten of naburige zendmasten de signaalkwaliteit beïnvloeden.

3. Apparaatspecificaties:

 • De kwaliteit van de antenne- en radiocomponenten in uw LTE-apparaat kan de signaalontvangst beïnvloeden. Verschillende apparaten kunnen verschillende niveaus van gevoeligheid voor signaalsterkte vertonen.

4. Netwerk congestie:

 • Hoog netwerkgebruik of congestie kunnen de signaalkwaliteit beïnvloeden. Tijdens piekuren kan het netwerk te maken krijgen met meer verkeer, wat mogelijk kan leiden tot een verminderde signaalsterkte voor gebruikers.

Welke signaalsterkte wordt als goed beschouwd?

1. Uitstekend signaal:

 • Een LTE-signaal met een dBm-meting tussen -50 en -65 dBm wordt als uitstekend beschouwd. Gebruikers in dit bereik kunnen betrouwbare en snelle dataverbindingen verwachten.

2. Goed signaal:

 • Een dBm-meting tussen -66 en -75 dBm wordt als goed beschouwd. Gebruikers in dit bereik zouden bevredigende LTE-prestaties moeten ervaren.

3. Fair signaal:

 • Een dBm-meting tussen -76 en -90 dBm wordt als redelijk beschouwd. Gebruikers in dit bereik kunnen te maken krijgen met verminderde datasnelheden en mogelijke serviceonderbrekingen.

4. Slecht signaal:

 • Een dBm-meting van -91 dBm en lager wordt als slecht beschouwd. Gebruikers in dit bereik kunnen problemen ondervinden bij het tot stand brengen en onderhouden van een betrouwbare LTE-verbinding.

Verbetering van de LTE-signaalsterkte:

1. Verhuizen:

 • Ga naar een locatie dichter bij de zendmast om de signaalsterkte te verbeteren.

2. Verminder interferentie:

 • Minimaliseer interferentie door uit de buurt te blijven van elektronische apparaten of structuren die het signaal kunnen belemmeren.

3. Gebruik signaalversterkers:

 • Signaalversterkers of repeaters kunnen de signaalsterkte verbeteren in gebieden met een zwakke dekking.

4. Controleer apparaatinstellingen:

 • Zorg ervoor dat uw apparaatinstellingen zijn geoptimaliseerd voor LTE-connectiviteit en update indien nodig de software.

Conclusie:

De ideale LTE-signaalsterkte varieert afhankelijk van uw specifieke locatie en omstandigheden. Over het algemeen resulteert een sterker signaal, aangegeven door een hogere dBm-waarde (minder negatief), in betere prestaties en connectiviteit. Als u de factoren begrijpt die de signaalsterkte beïnvloeden, kunt u uw LTE-ervaring optimaliseren en verbindingsproblemen oplossen. Als u voortdurend een slechte signaalsterkte ervaart, kan het nuttig zijn om voor hulp contact op te nemen met uw mobiele serviceprovider.

Recent Updates

Related Posts