Wat is systeeminformatieblok 2 in LTE?

In Long-Term Evolution (LTE)-netwerken is System Information Block Type 2 (SIB2) een cruciaal onderdeel van de systeeminformatie die wordt uitgezonden door de eNodeB (geëvolueerde NodeB). SIB2 biedt essentiële informatie aan gebruikersapparatuur (UE’s) voor celselectie, celherselectie en initiële toegangsprocedures. Het begrijpen van de inhoud en functies van SIB2 is van cruciaal belang voor UE’s om efficiënt toegang te krijgen tot en te werken binnen het LTE-netwerk.

Systeeminformatieblok Type 2 (SIB2) in LTE:

1. Definitie:

 • SIB2 is een van de systeeminformatieblokken (SIB’s) die zijn gedefinieerd in de LTE-standaard. SIB’s worden periodiek uitgezonden door de eNodeB om UE’s te voorzien van informatie die nodig is voor netwerktoegang, celselectie en herselectie.

2. Doel en functies:

 • Celselectie en herselectie:
  • SIB2 bevat informatie met betrekking tot celselectie en herselectiecriteria. Deze informatie is cruciaal voor UE’s om te beslissen met welke LTE-cel verbinding moet worden gemaakt en wanneer ze moeten overwegen om opnieuw te selecteren naar een andere cel.
 • PLMN (Public Land Mobile Network) Identiteit:
  • SIB2 bevat informatie over de PLMN-identiteit, waardoor UE’s cellen kunnen identificeren en selecteren die behoren tot de specifieke PLMN waarop ze zijn geabonneerd.
 • Trackinggebied (TA)-informatie:
  • SIB2 biedt informatie over trackinggebieden (TA’s) die zijn gekoppeld aan de LTE-cel. TA’s worden gebruikt voor mobiliteitsbeheer, en UE’s hebben deze informatie nodig om overdrachten en celherselectie te optimaliseren.
 • Celidentiteit en parameters:
  • SIB2 bevat de celidentiteit, een unieke identificatie voor de LTE-cel. Het bevat ook verschillende parameters die verband houden met de celconfiguratie, zoals de celblokkeringsstatus, celselectieparameters en herselectieparameters.

3. Componenten van SIB2:

 • PLMN Identiteitsinformatie:
  • SIB2 omvat de PLMN-identiteit, die bestaat uit de Mobiele Landcode (MCC) en de Mobiele Netwerkcode (MNC). UE’s gebruiken deze informatie om cellen te identificeren en te selecteren die tot het juiste PLMN behoren.
 • Volggebiedlijst:
  • SIB2 biedt informatie over de TA’s die aan de LTE-cel zijn gekoppeld. De Tracking Area List bevat een lijst met TAC-waarden (Tracking Area Code), waarmee UE’s de mobiliteit tussen verschillende trackinggebieden kunnen beheren.
 • Celidentiteit:
  • De celidentiteit is een unieke identificatie voor de LTE-cel. Hiermee kunnen UE’s onderscheid maken tussen verschillende cellen binnen het netwerk.
 • Celgeblokkeerde status:
  • SIB2 geeft aan of de cel geblokkeerd is of niet. Een geblokkeerde cel is tijdelijk niet beschikbaar voor nieuwe UE-bijlagen of herselectie.
 • Celselectieparameters:
  • Parameters zoals celselectieprioriteit en Q-RxLevMin (minimaal vereist ontvangen signaalniveau) zijn beschikbaar in SIB2. UE’s gebruiken deze parameters om de voorkeurscellen voor verbinding te bepalen.
 • Herselectieparameters:
  • SIB2 bevat parameters die verband houden met celherselectie, zoals de herselectieprioriteit en de herselectiedrempel. Deze parameters begeleiden UE’s bij het beslissen wanneer ze moeten overwegen om opnieuw te selecteren naar een andere cel.

4. Samenwerking met andere SIB’s:

 • Als aanvulling op SIB1:
  • SIB2 werkt samen met andere SIB’s, vooral SIB1, die essentiële informatie bevat over het Master Information Block (MIB), celidentiteitsgroepen en planningsinformatie. Samen bieden SIB1 en SIB2 uitgebreide informatie voor initiële celtoegang en -selectie.
 • Handover-optimalisatie met SIB3:
  • SIB3 biedt informatie over intra-frequentie buren, wat waardevol is voor overdrachtsoptimalisatie. UE’s kunnen informatie van SIB3 gebruiken in combinatie met SIB2 voor intelligente overdrachtsbeslissingen.

5. Dynamische aard van SIB2:

 • Dynamische updates:
  • De inhoud van SIB2 kan dynamisch worden bijgewerkt als gevolg van netwerkherconfiguratie of veranderingen in celparameters. UE’s controleren periodiek SIB2 om er zeker van te zijn dat ze over de meest recente informatie beschikken.
 • Incrementele updates met SIB-waardetag:
  • Net als bij andere SIB’s kan SIB2 stapsgewijs worden bijgewerkt om te voorkomen dat het hele blok wordt uitgezonden telkens wanneer er een wijziging plaatsvindt. De aan SIB2 gekoppelde SIB Value Tag helpt EU’s bij het efficiënt identificeren en verkrijgen van bijgewerkte informatie.

6. UE-verwerking en gebruik:

 • UE ontvangst en decodering:
  • UE’s monitoren continu het systeeminformatie-uitzendkanaal (SIBCH) voor de periodieke verzending van SIB2. Bij detectie decoderen UE’s de informatie binnen SIB2 om relevante parameters te extraheren.
 • Parametergebruik:
  • UE’s gebruiken de informatie in SIB2 om beslissingen te nemen met betrekking tot celselectie, herselectie en overdracht. De parameters in SIB2 beïnvloeden het UE-gedrag in termen van verbinding maken met of schakelen tussen LTE-cellen.

7. Evolutie naar 5G (NR):

 • Continuïteit van concepten:
  • Terwijl LTE evolueert naar 5G (NR – New Radio), blijft het concept van systeeminformatieblokken fundamenteel. Hoewel specifieke details en parameters kunnen evolueren, blijft de behoefte aan het verstrekken van essentiële informatie aan EU’s bestaan.
 • Verbeteringen in NR:
  • In 5G NR kunnen verbeteringen worden geïntroduceerd om bredere frequentiebanden, hogere datasnelheden en verbeterde spectrale efficiëntie te ondersteunen. De systeeminformatie die naar UE’s wordt uitgezonden, zal zich aanpassen aan deze ontwikkelingen.

8. Netwerkplanning en -optimalisatie:

 • Parameterconfiguratie:
  • Netwerkoperatoren configureren parameters binnen SIB2 op basis van het implementatiescenario, dekkingsvereisten en netwerkoptimalisatiedoelen.
 • SIB2 en HetNets:
  • In scenario’s met HetNets (Heterogeneous Networks), waar cellen van verschillende typen naast elkaar bestaan, spelen SIB2-parameters een cruciale rol bij het begeleiden van UE’s om weloverwogen beslissingen te nemen over celselectie en herselectie.

9. Overwegingen voor celherselectie:

 • Celherselectiecriteria:
  • UE’s gebruiken de informatie in SIB2, zoals Herselectieprioriteit en Herselectiedrempel, om te bepalen wanneer herselectie naar een andere LTE-cel moet worden overwogen. Deze criteria dragen bij aan efficiënt mobiliteitsmanagement.
 • Frequente herselecties vermijden:
  • Goed geconfigureerde parameters in SIB2 helpen UE’s onnodige en frequente herselectie van cellen te voorkomen, wat bijdraagt ​​aan stabiele verbindingen en efficiënt netwerkgebruik.

Samenvattend is System Information Block Type 2 (SIB2) in LTE-netwerken een essentieel element dat wordt uitgezonden door de eNodeB en voorziet UE’s van essentiële informatie voor celselectie, celherselectie en initiële toegangsprocedures. De parameters binnen SIB2, waaronder PLMN-identiteit, Tracking Area-informatie en celselectie/herselectiecriteria, spelen een cruciale rol bij het begeleiden van UE’s bij het nemen van intelligente beslissingen voor optimale netwerkconnectiviteit en mobiliteitsbeheer.

Recent Updates

Related Posts