Wat is RSSI versus RSRP versus RSRQ?

In Long Term Evolution (LTE)-netwerken zijn de ontvangen signaalsterkte-indicator (RSSI), het ontvangen referentiesignaal (RSRP) en de ontvangen referentiesignaalkwaliteit (RSRQ) belangrijke maatstaven die worden gebruikt om de sterkte en kwaliteit van radiosignalen te beoordelen. Het begrijpen van de verschillen tussen deze parameters is van cruciaal belang voor netwerkoptimalisatie, overdrachtsbeslissingen en algemeen Quality of Service (QoS)-beheer.

RSSI (indicator ontvangen signaalsterkte):

1. Definitie:

 • RSSI is een algemene term die wordt gebruikt om de algehele sterkte van het ontvangen signaal weer te geven, ongeacht de bron. Het wordt gemeten in decibel (dB) en geeft een uitgebreide indicatie van de signaalsterkte, inclusief bijdragen van de bedienende cel en andere bronnen.

2. Uitgebreide signaalsterkte:

 • RSSI omvat bijdragen uit alle bronnen, zoals de bedienende cel, aangrenzende cellen en achtergrondgeluiden. Het biedt een holistisch beeld van het totale ontvangen signaalvermogen op de gebruikersapparatuur (UE).

3. Beperkte celspecifieke informatie:

 • RSSI maakt geen onderscheid tussen signalen van verschillende cellen. Het mist celspecifieke informatie, waardoor het minder geschikt is voor nauwkeurige celselectie of overdrachtsbeslissingen.

RSRP (referentiesignaal ontvangen vermogen):

1. Definitie:

 • RSRP vertegenwoordigt specifiek het vermogensniveau van de ontvangen referentiesignalen van de bedienende cel. Het wordt gemeten in decibel ten opzichte van één milliwatt (dBm) en geeft een gerichte beoordeling van de signaalsterkte van de bedienende cel.

2. Celspecifieke signaalsterkte:

 • RSRP richt zich op de referentiesignalen die door de bedienende cel worden verzonden en biedt een meer specifieke maatstaf voor de signaalsterkte die relevant is voor de huidige verbinding. Het is cruciaal voor celselectie en overdrachtsbeslissingen.

3. dBm-weergave:

 • RSRP-waarden worden weergegeven in dBm, doorgaans variërend van negatieve waarden (zwakker signaal) tot minder negatieve of positieve waarden (sterker signaal).

RSRQ (referentiesignaal ontvangen kwaliteit):

1. Definitie:

 • RSRQ geeft informatie over de kwaliteit van het ontvangen signaal door rekening te houden met de verhouding tussen RSRP en de ontvangen signaalsterkte van de interferentie en ruis (RSSI). Het wordt uitgedrukt in dB en vertegenwoordigt het naast elkaar bestaan ​​van het signaal van de bedienende cel met interferentie en ruis.

2. Kwaliteitsbeoordeling:

 • RSRQ vormt een aanvulling op RSRP door informatie over de interferentie- en ruisniveaus op te nemen. Het biedt inzicht in de kwaliteit van het ontvangen signaal en biedt een genuanceerder perspectief dan alleen RSRP.

3. dB-weergave:

 • RSRQ-waarden worden ook weergegeven in dB, doorgaans variërend van negatieve waarden (slechtere kwaliteit) tot minder negatieve of positieve waarden (betere kwaliteit).

Gebruiksscenario’s en toepassingen:

1. Celselectie:

 • RSRP is een cruciale maatstaf voor celselectie, omdat deze rechtstreeks de kracht van de referentiesignalen van de bedienende cel meet, wat helpt bij het bepalen van de meest geschikte cel voor communicatie.

2. Overdrachtsbeslissingen:

 • Zowel RSRP als RSRQ spelen een cruciale rol bij overdrachtsbeslissingen. RSRP beïnvloedt de beslissing om het signaal over te dragen aan een cel met een sterker signaal, terwijl RSRQ de kwaliteit van het signaal in de context van interferentie beschouwt.

3. Netwerkoptimalisatie:

 • RSSI, RSRP en RSRQ dragen gezamenlijk bij aan de inspanningen voor netwerkoptimalisatie. Ze helpen bij het identificeren van gebieden met een slechte signaalsterkte of -kwaliteit, waardoor operators strategieën voor verbetering kunnen implementeren.

Samenvattend: hoewel RSSI een brede maatstaf voor de signaalsterkte biedt, richt RSRP zich op de kracht van referentiesignalen van de bedienende cel, en voegt RSRQ een kwaliteitsdimensie toe door rekening te houden met de verhouding tussen RSRP en interferentie en ruis. Samen bieden deze statistieken een uitgebreid inzicht in de radiosignaalomgeving in LTE-netwerken, ondersteunen effectief netwerkbeheer en verbeteren de algehele gebruikerservaring.

Recent Updates

Related Posts