Wat is pucch LTE-kanaal?

In LTE-netwerken (Long-Term Evolution) is PUCCH (Physical Uplink Control Channel) een cruciaal kanaal dat een centrale rol speelt bij het faciliteren van de overdracht van uplink-besturingsinformatie van de gebruikersapparatuur (UE) naar het basisstation, bekend als het geëvolueerde KnooppuntB (eNB). PUCCH is speciaal ontworpen voor de overdracht van besturingsgerelateerde gegevens, waaronder bevestigingen, kanaalkwaliteitsrapporten, planningsverzoeken en klinkende referentiesignalen. Laten we ons verdiepen in de details van het PUCCH LTE-kanaal:

1. Definitie en doel:

PUCCH Overzicht:

 • De PUCCH is een speciaal fysiek kanaal in het LTE-systeem, ontworpen om uplink-besturingsinformatie te verzenden. Het primaire doel ervan is om UE’s een betrouwbaar en efficiënt middel te bieden om besturingsgerelateerde gegevens naar de eNB te communiceren.

Controle-informatietypen:

 • PUCCH draagt ​​verschillende soorten uplink-besturingsinformatie over, waaronder Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) feedback (ACK/NACK), Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), planningsverzoeken en klinkende referentiesignalen.

2. Toewijzing van middelen:

Tijd- en frequentiebronnen:

 • PUCCH krijgt specifieke bronnen toegewezen binnen de LTE-tijd- en frequentiedomeinen. De eNB wijst deze middelen dynamisch toe op basis van de communicatiebehoeften en netwerkomstandigheden om een ​​efficiënt gebruik van het beschikbare spectrum te garanderen.

Dynamische toewijzing:

 • Door de dynamische toewijzing van middelen kan de eNB zich aanpassen aan veranderende netwerkomstandigheden en PUCCH-middelen toewijzen op basis van de vereisten van individuele UE’s.

3. Controle-informatieformaten:

ACK/NACK-feedback:

 • PUCCH wordt gewoonlijk gebruikt voor het verzenden van bevestigings- (ACK) of niet-bevestigingsfeedback (NACK) voor downlinkgegevens. Dit is van cruciaal belang voor de eNB om te bepalen of de verzonden gegevens met succes door de UE zijn ontvangen.

CQI en PMI:

 • PUCCH wordt ook gebruikt voor het verzenden van Channel Quality Indicator (CQI) en Precoding Matrix Indicator (PMI). Deze indicatoren bieden waardevolle informatie over de kwaliteit van het uplinkkanaal en de juiste precoderingsmatrix voor downlinktransmissie.

Planningsverzoeken:

 • UE’s kunnen PUCCH gebruiken om planningsverzoeken te verzenden, wat hun behoefte aan uplinkbronnen aangeeft. Deze informatie helpt de eNB bij het efficiënt toewijzen van middelen op basis van de communicatievereisten van de EU’s.

Klinkende referentiesignalen (SRS):

 • PUCCH kan worden gebruikt om Sounding Reference Signals (SRS) te verzenden. SRS biedt informatie over de kenmerken van het uplinkkanaal, waardoor de eNB de transmissieparameters voor specifieke UE’s kan optimaliseren.

4. PUCCH-formaten:

Formaat 1 en Formaat 1a:

 • Formaat 1 en Formaat 1a worden gebruikt voor het verzenden van ACK/NACK-feedback. Formaat 1 wordt gebruikt wanneer meerdere UE’s dezelfde tijd- en frequentiebronnen delen, terwijl Formaat 1a wordt gebruikt wanneer de bronnen zijn toegewezen aan een enkele UE.

Formaat 2 en Formaat 2a:

 • Formaat 2 en Formaat 2a worden gebruikt voor het verzenden van CQI- en PMI-feedback. Formaat 2a is een uitgebreide versie die extra bits biedt voor het overbrengen van meer gedetailleerde CQI- en PMI-informatie.

Formaat 3:

 • Formaat 3 wordt gebruikt voor het verzenden van planningsverzoeken, waardoor UE’s uplink-bronnen kunnen aanvragen bij de eNB.

5. UE-acquisitieproces:

Cel zoeken en synchroniseren:

 • Tijdens het initiële celzoekproces synchroniseert de UE met de dienende eNB. PUCCH speelt een cruciale rol in deze synchronisatie, waardoor de UE essentiële besturingsinformatie kan verzenden voor efficiënte communicatie.

Continu toezicht:

 • UE’s monitoren voortdurend PUCCH-bronnen, op zoek naar mogelijkheden om controle-informatie te verzenden op basis van de dynamische toewijzing die door de eNB wordt geboden.

Conclusie:

Kortom, het PUCCH (Physical Uplink Control Channel) in LTE is een speciaal kanaal voor het verzenden van uplink-besturingsinformatie van UE’s naar de eNB. Het speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van verschillende controlefuncties, waaronder bevestiging, kanaalkwaliteitsrapportage, planningsverzoeken en het laten klinken van referentiesignalen. De dynamische toewijzing van bronnen en verschillende PUCCH-formaten dragen bij aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van LTE-communicatiesystemen.

Recent Updates

Related Posts