Wat is PRN in telecom?

In de telecommunicatie kan “PRN” verwijzen naar verschillende concepten, afhankelijk van de context. Een veelgebruikt gebruik is “Pseudo-Random Number” (PRN), wat vooral relevant is in satellietnavigatiesystemen zoals GPS (Global Positioning System). PRN-codes worden gebruikt voor signaalmodulatie en identificatie bij satellietcommunicatie.

Pseudo-willekeurig nummer (PRN) in telecom:

 1. Definitie:
  • Een Pseudo-Random Number (PRN) is een reeks getallen die willekeurig lijken, maar worden gegenereerd met behulp van een deterministisch algoritme. In satellietnavigatiesystemen krijgt elke satelliet een unieke PRN-code toegewezen.
 2. GPS navigatie:
  • In GPS en soortgelijke satellietsystemen worden PRN-codes gebruikt om signalen die door individuele satellieten worden uitgezonden, te identificeren en te moduleren. Elke satelliet zendt zijn eigen unieke PRN-code uit als onderdeel van zijn signaal.
 3. Signaalmodulatie:
  • PRN-codes worden gebruikt voor het verspreiden van het spectrum van signalen in GPS. Dit proces staat bekend als direct-sequence spread spectrum (DSSS). Door het gebruik van PRN-codes kunnen meerdere signalen zonder interferentie dezelfde frequentieband bezetten.
 4. Correlatie:
  • In GPS-ontvangers wordt het ontvangen signaal gecorreleerd met de bekende PRN-code van elke satelliet om het signaal van de specifieke satelliet te identificeren en te extraheren. Het correlatieproces helpt bij het bepalen van het bereik en de positie van de ontvanger.
 5. Codeverdeling meervoudige toegang (CDMA):
  • PRN-codes spelen een cruciale rol in Code Division Multiple Access (CDMA)-technieken die worden gebruikt in satellietcommunicatie. Elke satelliet zendt zijn signaal uit met behulp van een unieke PRN-code, waardoor meerdere signalen naast elkaar kunnen bestaan ​​in dezelfde frequentieband.
 6. Authenticatie en identificatie:
  • Het gebruik van unieke PRN-codes voor elke satelliet helpt bij het authenticeren en identificeren van de bron van de signalen die door GPS-ontvangers worden ontvangen. Dit zorgt ervoor dat de ontvanger signalen van verschillende satellieten kan onderscheiden.
 7. Navigatiegegevens:
  • Hoewel PRN-codes voornamelijk worden gebruikt voor signaalidentificatie en modulatie, worden navigatiegegevens ook verzonden samen met de PRN-gecodeerde signalen. De navigatiegegevens omvatten informatie over de baan van de satelliet, klokcorrecties en andere parameters die nodig zijn voor nauwkeurige positionering.
 8. Periodiciteit en voorspelbaarheid:
  • Hoewel PRN-reeksen willekeurig lijken, worden ze deterministisch gegenereerd en hebben ze een voorspelbare periodiciteit. Door het periodieke karakter kunnen ontvangers synchroniseren met de signalen en de nodige informatie voor navigatie extraheren.
 9. Ontvangersynchronisatie:
  • GPS-ontvangers gebruiken de bekende PRN-codes om te synchroniseren met de binnenkomende signalen. Door het ontvangen signaal te correleren met de verwachte PRN-code kan de ontvanger nauwkeurig de aankomsttijd en positie-informatie bepalen.

Samenvattend verwijst PRN (Pseudo-Random Number) in de telecomsector, vooral in de context van satellietnavigatiesystemen zoals GPS, naar een unieke reeks getallen die aan elke satelliet zijn toegewezen. PRN-codes worden gebruikt voor signaalmodulatie, identificatie en correlatie in GPS-ontvangers, waardoor nauwkeurige positionering en navigatie mogelijk zijn.

Recent Updates

Related Posts