Wat is MNC en MCC voor GSM

Wat is MNC en MCC voor GSM

MCC MNC – Telecom

Wat is mcc en mnc: – Beide zijn de eerste vragen die in je opkomen als je begint met het leren van telecom. Dankzij de basis van het nummeringssysteem in telecom kun je ze allemaal tot in detail begrijpen.

MNC volledige vorm in telecom: Mobiele netwerkcode.

MCC volledige vorm in telecom: Mobiele landcode.

Wat is de betekenis van MCC? :

Mobiele landcode (MCC-betekenis)  –  MCC bestaat uit 3 decimale getallen. Het geeft het thuisland van de mobiele abonnee aan. MCC bestaat uit 3 decimale getallen. Het coderingsbereik is decimaal 000-999.

MCC wordt gebruikt in de internationale mobiele abonnee-identiteit (IMSI) en locatiegebiedidentiteit (LAI).

1. LAI.  Het wordt periodiek verzonden in systeeminformatie van elke cel. MCC geeft het thuisland van GSM PLMN aan. MS gebruikt de ontvangen informatie als belangrijke basis voor netwerkselectie.

2. IMSI van lidstaten.  De IMSI van MS bevat ook MCC. Het toont het woonland van de mobiele abonnee. Wanneer MS zich aanmeldt op het netwerk of een bepaalde dienst aanvraagt, moet het zijn IMSI aan het netwerk melden (wanneer TMSI niet beschikbaar is). Het netwerk gebruikt de MCC in IMSI om te beoordelen of deze abonnee een internationale roaming-abonnee is.

Als unieke landidentiteitsstandaard worden MCC’s toegewezen en beheerd door de International Telecommunication Union (ITU). ITU-aanbeveling E.212 (blauwboek) bepaalde het MCC-nummer voor elk land. Vanwege de speciale betekenis van MCC is wijziging ervan verboden zodra het in het netwerk is ingesteld.

Wat is de betekenis van MNC? :

Mobiele netwerkcode (betekenis MNC): MNC wordt gebruikt om een ​​specifiek GSM PLMN-netwerk in een bepaald land (bepaald door MCC) op unieke wijze te identificeren. MNC bestaat uit twee decimale getallen. Het coderingsbereik is decimaal 00-99.

MNC wordt gebruikt in de internationale mobiele abonnee-identiteit (IMSI) en locatiegebiedidentiteit (LAI).

LAI. Het wordt periodiek verzonden in systeeminformatie van elke cel. Hier geeft MNC het netwerknummer van GSM PLMN aan. MS gebruikt de ontvangen informatie als een belangrijke basis voor netwerkselectie.

IMSI bevat ook MNC. Het toont het thuis-GSM-PLMN-netwerk van de abonnee. Wanneer MS zich aanmeldt op het netwerk of een bepaalde dienst aanvraagt, moet het IMSI aan het netwerk melden (wanneer TMSI niet beschikbaar is). Het netwerk beoordeelt of deze abonnee een roaming-abonnee is volgens de MNC in IMSI, en gebruikt dit als een van de belangrijke parameters voor het adresseren van het HLR van de abonnee.

Als een land meer dan één GSM PLMN heeft, moeten verschillende netwerken verschillende MNC hebben. MNC wordt toegewezen door de relevante telecommunicatiebeheerafdeling van het land.

Eén operator kan één of meer MNC’s hebben (wat betreft de schaalgrootte die de dienst biedt, meestal heeft één operator één MNC). Verschillende operators kunnen dezelfde MNC delen. Vanwege de speciale betekenis van MNC is wijziging verboden zodra deze in het netwerk is ingesteld.

Wat zijn MCC en MNC in APN?

MCC (Mobile Country Code) is een driecijferige code die een land op unieke wijze identificeert in het internationale mobiele netwerk.

MNC (Mobile Network Code) is een twee- of driecijferige code die een specifiek mobiel netwerk binnen een land identificeert.

In de context van APN (Access Point Name) worden MCC en MNC gebruikt om het mobiele netwerk te specificeren waarmee het apparaat verbinding moet maken bij toegang tot mobiele datadiensten. Ze helpen bij het routeren van dataverkeer naar het juiste netwerk in een bepaald land.

Wat is MCC 313 MNC 100?

MCC 313 en MNC 100 vertegenwoordigen samen een specifieke combinatie die wordt gebruikt in mobiele netwerken. Zonder aanvullende informatie is het echter niet mogelijk om het exacte land of mobiele netwerk te identificeren dat aan dit MCC-MNC-paar is gekoppeld. Deze codes maken deel uit van het grotere systeem dat in de telecommunicatie wordt gebruikt om landen en mobiele netwerken op unieke wijze te identificeren.

Wat is het MCC MNC-voorvoegsel?

De MCC (Mobile Country Code) en MNC (Mobile Network Code) vormen samen een voorvoegsel dat een mobiel netwerk wereldwijd uniek identificeert. De MCC is een driecijferige code die het land vertegenwoordigt, terwijl de MNC een twee- of driecijferige code is die het specifieke mobiele netwerk binnen dat land identificeert. Wanneer ze worden gecombineerd, creëren ze een voorvoegsel dat helpt bij het wereldwijd routeren en beheren van mobiel netwerkverkeer.

Recent Updates

Related Posts