Wat is kanaalcodering

Om fouten tijdens de verzending te controleren en te corrigeren, worden redundantiegegevens en de op basis van de brongegevens berekende informatie aan de stream toegevoegd om de bitsnelheid te verhogen. Voor de stem is de lengte van deze codes 456 bits per 20 ms.
De bitsnelheid van de codestroomuitvoer van de spraakcodeerder is 13 Kbit/s, die is verdeeld in vele continue segmenten van 20 ms, waarbij elk segment 260 bits bevat. Ze kunnen worden geclassificeerd als:
50 zeer belangrijke stukjes;
132 belangrijke stukjes;
78 gewone bits,
Redundantieverwerking wordt uitgevoerd, zoals weergegeven in het bovenstaande diagram.
De blokcodeerder wordt toegepast met 3 bits redundantiecode; terwijl de aangeslagen codeerder twee keer redundantie toepast en vervolgens vier staartbits aan de datastroom toevoegt.
Er zijn drie kanaalcoderingsmodi in het GSM-systeem: convolutiecodering, blokcodering en pariteitscodering.
Recent Updates

Related Posts