Wat is HPLMN in LTE?

HPLMN, of Home Public Land Mobile Network, speelt een cruciale rol in LTE-netwerken (Long-Term Evolution), omdat het het thuisnetwerk van een mobiele abonnee vertegenwoordigt. Het is een fundamenteel concept in de context van internationale mobiele communicatie, dat het netwerk definieert waarbij een abonnee is aangesloten en waarvan de abonnee primaire diensten ontvangt. Deze gedetailleerde uitleg zal dieper ingaan op de betekenis, functies en implicaties van HPLMN in LTE-netwerken.

1.Definitie van HPLMN:

 • Thuis openbaar land mobiel netwerk (HPLMN):HPLMN verwijst naar het thuisnetwerk waaraan een mobiele abonnee is gekoppeld. Het is het netwerk waar het account van de abonnee is geregistreerd, en het is het netwerk dat primaire mobiele diensten aan de abonnee levert.

2.Aansluiting en roaming:

 • Lidmaatschap van abonnee:Wanneer een mobiele abonnee zich binnen het dekkingsgebied van zijn thuisnetwerk bevindt, wordt gezegd dat hij zich in zijn HPLMN bevindt. Het apparaat van de abonnee wordt geregistreerd bij het thuisnetwerk en de diensten worden geleverd volgens het abonnement.
 • Roamen buiten HPLMN:Wanneer een abonnee buiten het dekkingsgebied van zijn thuisnetwerk reist, betreedt hij een bezocht netwerk. In dit scenario roamt de abonnee in het bezochte netwerk en worden de diensten uitgebreid via overeenkomsten tussen operators.

3.Functies van HPLMN in LTE:

 • Dienstverlening:De primaire functie van HPLMN is het leveren van mobiele diensten aan de abonnee op basis van zijn abonnement. Dit omvat spraak, data en andere diensten met toegevoegde waarde.
 • Authenticatie en authorisatie:HPLMN is verantwoordelijk voor de authenticatie en autorisatie van de abonnee en zorgt voor veilige toegang tot het netwerk en de services.
 • Identiteitsbeheer van abonnees:De identiteit en het profiel van de abonnee, inclusief abonnementsgegevens en servicevoorkeuren, worden beheerd binnen de HPLMN.

4.HPLMN in LTE-roaming:

 • Interconnectieovereenkomsten:HPLMN sluit interconnectieovereenkomsten met andere netwerken om roamingdiensten voor haar abonnees mogelijk te maken.
 • Bezochte netwerken:Wanneer een abonnee buiten het HPLMN ronddwaalt, levert het bezochte netwerk diensten aan de abonnee. Het HPLMN en het bezochte netwerk coördineren om een ​​naadloze en veilige roamingervaring te garanderen.

5.Locatie-update en overdrachten:

 • Locatie-update:Wanneer een abonnee naar een nieuwe locatie verhuist, wordt het HPLMN geïnformeerd via locatie-updateprocedures. Dit zorgt ervoor dat de locatie-informatie van de abonnee actueel is.
 • Overdrachten:In scenario’s waarin een abonnee zich tussen verschillende cellen of eNodeB’s (Evolved NodeB) binnen het LTE-netwerk beweegt, worden overdrachtsprocedures gecoördineerd door het HPLMN om de continuïteit van de diensten te behouden.

6.Beveiligingsoverwegingen:

 • Privacy van abonnees:HPLMN is verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy en veiligheid van abonneegegevens en communicatie. Authenticatie- en encryptiemechanismen worden gebruikt om de integriteit van het netwerk te beschermen.

7.Facturering en opladen:

 • Facturering via HPLMN:Het HPLMN is doorgaans verantwoordelijk voor het factureren van de abonnee voor de gebruikte diensten. Dit omvat gesprekskosten, datagebruik en andere toepasselijke kosten.
 • Laadovereenkomsten:HPLMN heeft mogelijk kostenovereenkomsten met bezochte netwerken om financiële transacties met betrekking tot roamingdiensten af ​​te wikkelen.

8.Abonneebeheer:

 • Serviceconfiguratie:HPLMN beheert de configuratie van services voor de abonnee op basis van zijn abonnement en voorkeuren.
 • Abonnementsupdates:Eventuele wijzigingen in het account van de abonnee, zoals planupgrades of aanvullende diensten, worden beheerd door de HPLMN.

9.Internationale standaarden en roaming:

 • ITU- en GSMA-normen:De normen van de International Telecommunication Union (ITU) en GSMA (Global System for Mobile Communications Association) zijn bepalend voor de interoperabiliteits- en roamingovereenkomsten tussen HPLMN’s en bezochte netwerken.

10.Evolutionaire trends:

 • Integratie met 5G:De principes van HPLMN blijven relevant nu netwerken evolueren naar 5G. De integratie met 5G-netwerken brengt nieuwe mogelijkheden en verbeteringen met zich mee, waardoor de continuïteit van de abonneediensten wordt gewaarborgd.

Conclusie:

Home Public Land Mobile Network (HPLMN) in LTE is het thuisnetwerk waarop een mobiele abonnee is aangesloten. Het speelt een centrale rol bij het leveren van diensten, het beheren van de identiteit van abonnees, het waarborgen van de veiligheid en het faciliteren van roamingmogelijkheden. HPLMN is een fundamenteel concept dat een integraal onderdeel blijft van het zich ontwikkelende landschap van mobiele communicatie.

Recent Updates

Related Posts