Wat is het verschil tussen Yagi Uda en dipoolantenne?

Yagi-Uda- en dipoolantennes zijn beide soorten antennes die worden gebruikt bij radiofrequentiecommunicatie. Ze hebben verschillende ontwerpen en kenmerken die ze geschikt maken voor verschillende toepassingen. Laten we de belangrijkste verschillen tussen Yagi-Uda en dipoolantennes onderzoeken:

Dipoolantenne:

1.Basis structuur:

 • Symmetrische structuur:Een dipoolantenne bestaat uit een eenvoudige, symmetrische structuur met twee elementen van gelijke lengte, meestal elk een halve golflengte.

2.Stralingspatroon:

 • Omnidirectioneel patroon:Een dipoolantenne vertoont doorgaans een alzijdig stralingspatroon in het vlak loodrecht op zijn as. Dit betekent dat het energie gelijkmatig uitstraalt in alle richtingen rond zijn as.

3.Verdienen:

 • Matige winst:Dipoolantennes hebben doorgaans een gematigde versterking, wat een redelijk compromis biedt tussen omnidirectionele dekking en directionele prestaties.

4.Maat:

 • Lengteoverwegingen:De lengte van een dipool is doorgaans ongeveer de helft van de golflengte van de werkfrequentie.

5.Frequentiebereik:

 • Enkele frequentie:Dipoolantennes resoneren op een specifieke frequentie, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij één enkele frequentie wordt gebruikt.

Yagi-Uda-antenne:

1.Basis structuur:

 • Asymmetrische structuur:Een Yagi-Uda-antenne, algemeen bekend als Yagi-antenne, bestaat uit meerdere elementen, waaronder een aangedreven element, een reflector en een of meer regisseurs. Het heeft een asymmetrische structuur.

2.Stralingspatroon:

 • Richtingpatroon:Yagi-Uda-antennes zijn directioneel, wat betekent dat ze de straling in een specifieke richting concentreren, waardoor een grotere versterking in die richting ontstaat.

3.Verdienen:

 • Hogere winst:Yagi-Uda-antennes hebben doorgaans een hogere versterking vergeleken met dipoolantennes, vooral in de richting van het aangedreven element.

4.Maat:

 • Variabele lengtes:De lengtes van de verschillende elementen in een Yagi-antenne zijn zorgvuldig ontworpen om specifieke fracties of veelvouden van de golflengte te zijn, waardoor de grootte kan worden geoptimaliseerd.

5.Frequentiebereik:

 • Smalband- en breedbandopties:Yagi-antennes kunnen worden ontworpen voor een specifieke frequentie (smalband) of bredere frequentiebereiken door de elementlengtes en -afstanden aan te passen.

Gemeenschappelijke aspecten:

1.Gebruiksscenario’s:

 • Zowel dipool- als Yagi-Uda-antennes vinden toepassingen op verschillende gebieden, waaronder radio-uitzendingen, televisie-ontvangst, amateurradio en point-to-point-communicatie.

2.Polarisatie:

 • Beide typen antennes kunnen worden ontworpen voor horizontale of verticale polarisatie, afhankelijk van de toepassingsvereisten.

3.Montage:

 • Zowel dipool- als Yagi-Uda-antennes kunnen in verschillende configuraties worden gemonteerd, waaronder horizontaal, verticaal of gekanteld, afhankelijk van het gewenste stralingspatroon.

Samenvatting:

Samenvattend: hoewel een dipoolantenne eenvoudig en omnidirectioneel is, is een Yagi-Uda-antenne complexer, directioneel en biedt een hogere versterking in een specifieke richting. De keuze hiertussen hangt af van de specifieke eisen van het communicatiesysteem of de applicatie.

Recent Updates

Related Posts