Wat is het verschil tussen WIFI en vast draadloos?

Wi-Fi en Vast Draadloos zijn beide draadloze communicatietechnologieën, maar ze dienen verschillende doeleinden en werken in verschillende contexten. Wi-Fi wordt voornamelijk gebruikt voor lokale netwerken binnen een beperkt bereik, vaak in huizen, kantoren of openbare ruimtes, terwijl Fixed Wireless verwijst naar een point-to-point of point-to-multipoint draadloze communicatie-opstelling die wordt gebruikt om breedbandinternet te bieden. toegang over een groter gebied. Hier volgt een gedetailleerde uitleg van de verschillen tussen Wi-Fi en Vast Draadloos:

Wifi:

1. Overzicht:

 • Definitie: Wi-Fi, of Wireless Fidelity, is een draadloze netwerktechnologie gebaseerd op de IEEE 802.11-standaarden. Hiermee kunnen apparaten draadloos verbinding maken met lokale netwerken (LAN’s), waardoor snelle dataconnectiviteit binnen een specifiek bereik wordt geboden.

2. Sleuteleigenschappen:

 • Lokale draadloze netwerken: Wi-Fi is ontworpen voor lokale draadloze netwerken binnen een beperkt bereik, meestal in huizen, kantoren, cafés of andere openbare ruimtes.
 • Frequentiebanden: Wi-Fi werkt in de niet-gelicentieerde 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentiebanden, met meerdere kanalen beschikbaar voor efficiënt gebruik.

3. Datasnelheden:

 • Datasnelheden: Wi-Fi-standaarden zijn geëvolueerd om bij elke generatie hogere datasnelheden te bieden. De nieuwste standaarden, zoals Wi-Fi 6 (802.11ax), bieden aanzienlijke verbeteringen op het gebied van snelheid en efficiëntie.

4. Implementatiescenario’s:

 • Thuisnetwerken en openbare ruimtes: Wi-Fi wordt doorgaans op vaste locaties ingezet om draadloze LAN’s te creëren, waardoor meerdere apparaten verbinding kunnen maken met internet en met elkaar kunnen communiceren.

5. Beveiliging:

 • Beveiligingsprotocollen: Wi-Fi-netwerken implementeren beveiligingsprotocollen zoals WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) om veilige communicatie te garanderen. Encryptie- en authenticatiemechanismen beschermen gegevens tijdens verzending.

Vast draadloos:

1. Overzicht:

 • Definitie: Vast draadloos verwijst naar een draadloze communicatie-installatie die wordt gebruikt om breedbandinternettoegang via een vast gebied te bieden. Het gaat om het tot stand brengen van een point-to-point of point-to-multipoint draadloze verbinding tussen een centrale hub en de apparatuur op locatie van de klant (CPE).

2. Sleuteleigenschappen:

 • Brede dekking: Vast draadloos is ontworpen om breedbandinternettoegang te bieden over een breder dekkingsgebied, en bedient klanten in zowel stedelijke als landelijke omgevingen.
 • Line-of-Sight (LOS): In veel vaste draadloze opstellingen is een duidelijke zichtlijn tussen de centrale hub en het pand van de klant cruciaal voor optimale prestaties.

3. Datasnelheden:

 • Datasnelheden: Vaste draadloze netwerken kunnen snelle internettoegang bieden die vergelijkbaar is met of zelfs hoger is dan sommige bekabelde breedbandverbindingen. De haalbare datasnelheden zijn afhankelijk van de gebruikte technologie en het toegewezen frequentiespectrum.

4. Implementatiescenario’s:

 • Landelijke en stedelijke breedbandtoegang: Vast draadloos wordt vaak ingezet in gebieden waar het aanleggen van traditionele bekabelde infrastructuur een uitdaging of economisch onhaalbaar is. Het kan de digitale kloof overbruggen door snelle internettoegang te bieden in achtergestelde regio’s.

5. Beveiliging:

 • Veiligheidsmaatregelen: Vaste draadloze netwerken implementeren beveiligingsmaatregelen om gegevens tijdens verzending te beschermen, vergelijkbaar met Wi-Fi. Er worden encryptie- en authenticatieprotocollen gebruikt om de communicatie te beveiligen.

Belangrijkste verschillen:

 1. Dekkingsgebied:
  • Wi-Fi: Biedt lokaal draadloos netwerken binnen een beperkt bereik, meestal in de buurt van een router of toegangspunt.
  • Vaste draadloze verbinding: Ontworpen voor een bredere dekking en biedt breedbandinternettoegang over een groter gebied.
 2. Implementatiescenario’s:
  • Wi-Fi: Wordt vaak ingezet in huizen, kantoren en openbare ruimtes om lokale draadloze netwerken te bieden.
  • Fixed Wireless: Ingezet om breedbandinternettoegang te bieden in zowel stedelijke als landelijke gebieden, vooral op locaties waar traditionele bekabelde infrastructuur een uitdaging is.
 3. Gebruiksscenario’s:
  • Wi-Fi: Geschikt voor lokale connectiviteit, waardoor apparaten toegang kunnen krijgen tot internet, bestanden kunnen delen en kunnen communiceren binnen een specifieke locatie.
  • Vaste draadloze verbinding: Wordt gebruikt om breedbandinternetdiensten te leveren aan klanten in woon-, zaken- of afgelegen gebieden waar bekabelde verbindingen onpraktisch zijn.
 4. Frequentiebanden:
  • Wi-Fi: Werkt in de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentiebanden zonder licentie.
  • Vaste draadloze verbinding: Kan werken in gelicentieerde of niet-gelicentieerde frequentiebanden, afhankelijk van wettelijke overwegingen en beschikbaar spectrum.
 5. Punt-tot-punt versus punt-naar-multipunt:
  • Wi-Fi: Werkt voornamelijk in een point-to-multipoint-configuratie, waardoor meerdere apparaten verbinding kunnen maken met een centraal toegangspunt.
  • Fixed Wireless: Kan zowel in point-to-point- als point-to-multipoint-configuraties werken, waardoor directe verbindingen tussen de centrale hub en individuele klantlocaties mogelijk worden gemaakt.
 6. Mobiliteit:
  • Wi-Fi: Geschikt voor stationaire scenario’s of scenario’s met beperkte mobiliteit binnen het dekkingsgebied van een Wi-Fi-netwerk.
  • Vaste draadloze verbinding: Biedt doorgaans connectiviteit met vaste locaties, zoals huizen of bedrijven, en ondersteunt mogelijk geen naadloze mobiliteit tussen verschillende dekkingsgebieden.
 7. Eigendom en beheer:
  • Wi-Fi: Geïmplementeerd en beheerd door individuele gebruikers, bedrijven of organisaties. Het eigendom kan zich uitstrekken tot het beheer van routers en toegangspunten.
  • Fixed Wireless: Wordt ingezet en beheerd door internetproviders (ISP’s) of telecommunicatiebedrijven die breedbanddiensten aanbieden aan klanten.

Samenvattend zijn Wi-Fi en Vast Draadloos verschillende draadloze communicatietechnologieën met verschillende dekkingsgebieden, implementatiescenario’s en gebruiksscenario’s. Wi-Fi is ideaal voor lokale draadloze netwerken, terwijl Fixed Wireless is ontworpen om breedbandinternettoegang te bieden over een breder dekkingsgebied, vooral in gebieden waar de traditionele bekabelde infrastructuur een uitdaging vormt. Elke technologie vervult specifieke connectiviteitsbehoeften in verschillende contexten.

Recent Updates

Related Posts