Wat is het verschil tussen verkeerskanaal en controlekanaal?

Wat is het verschil tussen verkeerskanaal en controlekanaal?

Laten we eens kijken naar de concepten van verkeerskanalen en controlekanalen, hun rol en hoe ze van elkaar verschillen.

Verkeerskanalen:

Verkeerskanalen, in mobiele netwerken vaak TCH (Traffic Channels) genoemd, vormen een integraal onderdeel van een draadloos communicatiesysteem. Ze zijn primair verantwoordelijk voor het transporteren van door gebruikers gegenereerde gegevens, zoals spraakoproepen of gegevensoverdracht. Dit zijn de belangrijkste kenmerken en functies van verkeerskanalen:

 1. Transmissie van gebruikersgegevens:Verkeerskanalen zijn bedoeld voor het verzenden van gebruikersgegevens. In het geval van een spraakoproep omvatten deze gegevens het audiosignaal, terwijl dit bij gegevensdiensten zoals internetten of het downloaden van bestanden de daadwerkelijke gegevens omvat die worden verzonden of ontvangen.
 2. Twee types:Er zijn doorgaans twee soorten verkeerskanalen in mobiele netwerken:
  • Verkeerskanaal met volledig tarief:Dit type kanaal biedt de hoogste kwaliteit en wordt vaak gebruikt voor spraakoproepen als de netwerkomstandigheden dit toelaten.
  • Verkeerskanaal met half tarief:Om de netwerkbronnen te optimaliseren, vooral tijdens hoge verkeersbelastingen, kan een verkeerskanaal met halve snelheid worden gebruikt om de bandbreedte die aan een enkele oproep wordt toegewezen te verminderen. Dit kan de gesprekskwaliteit enigszins verminderen, maar maakt meer gelijktijdige gesprekken mogelijk.
 3. Constante bitsnelheid (CBR):Voor spraakoproepen is doorgaans een constante bitsnelheid vereist om de gesprekskwaliteit te behouden. Verkeerskanalen zorgen ervoor dat deze CBR in stand blijft.
 4. Data encryptie:In moderne mobiele netwerken omvatten verkeerskanalen ook encryptiemechanismen om gebruikersgegevens te beschermen tegen afluisteren en ongeoorloofde toegang.
 5. Dynamische toewijzing:In veel systemen worden verkeerskanalen dynamisch toegewezen op basis van de netwerkvraag. Wanneer u een oproep of datasessie start, wordt er voor de duur van de communicatie een verkeerskanaal aan uw apparaat toegewezen.
 6. Voorbeelden:Bij een mobiel telefoongesprek worden de spraakgegevens via een verkeerskanaal verzonden. Op dezelfde manier worden de datapakketten, wanneer u op uw smartphone op internet surft, via verkeerskanalen verzonden en ontvangen.

Controlekanalen:

Controlekanalen, in mobiele netwerken vaak CCCH (Common Control Channels) of BCCH (Broadcast Control Channels) genoemd, spelen een fundamenteel andere rol dan verkeerskanalen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de controle van verschillende aspecten van het draadloze communicatiesysteem. Dit zijn de belangrijkste kenmerken en functies van besturingskanalen:

 1. Signalering en beheer:Besturingskanalen worden voornamelijk gebruikt voor signalering en netwerkbeheer. Ze bevatten informatie die mobiele apparaten helpt verbindingen met het netwerk tot stand te brengen en te onderhouden.
 2. Uitzendinformatie:BCCH’s worden gebruikt voor het uitzenden van essentiële informatie over de cel en het netwerk. Dit omvat parameters zoals celidentiteit, beschikbare services en systeeminformatie.
 3. Gespreksopbouw en overdracht:Wanneer u een oproep start of tussen cellen wisselt terwijl u aan het bellen bent (overdracht), worden controlekanalen gebruikt om de noodzakelijke instructies naar uw apparaat te sturen. Dit omvat het opzetten van een oproep, het beëindigen van een oproep en het instrueren van uw apparaat om naar een andere frequentie of cel over te schakelen.
 4. Systeemtoegang:Controlekanalen worden ook gebruikt voor initiële systeemtoegang wanneer een mobiel apparaat verbinding wil maken met het netwerk. Dit omvat procedures zoals registratie en locatie-update.
 5. Lage datasnelheid:Controlekanalen verzenden gegevens doorgaans met een lagere snelheid vergeleken met verkeerskanalen. Ze bevatten geen gebruikersgegevens, maar bevatten in plaats daarvan controleberichten en signaalinformatie.
 6. Altijd aan:Controlekanalen zijn ‘altijd aan’ en zenden voortdurend informatie uit waartoe mobiele apparaten toegang hebben, zelfs als u niet actief belt of datadiensten gebruikt.

Belangrijkste verschillen:

Nu we de rollen en functies van verkeerskanalen en controlekanalen hebben onderzocht, kunnen we de belangrijkste verschillen daartussen samenvatten:

 1. Doel:Verkeerskanalen zijn bedoeld voor het transporteren van door gebruikers gegenereerde gegevens, terwijl controlekanalen worden gebruikt voor signalering, beheer en uitzending van essentiële netwerkinformatie.
 2. Data type:Verkeerskanalen verzenden gebruikersgegevens, zoals spraak- of internetgegevens, terwijl controlekanalen controleberichten en signaleringsinformatie verzenden.
 3. Bitsnelheid:Verkeerskanalen hebben vaak hogere bitsnelheden om spraakoproepen of gegevensoverdracht mogelijk te maken, terwijl besturingskanalen met lagere bitsnelheden werken voor signaleringsdoeleinden.
 4. Gebruik:Verkeerskanalen zijn actief wanneer u belt of datadiensten gebruikt, terwijl controlekanalen altijd actief zijn en worden gebruikt voor verschillende netwerkbeheertaken.
 5. Dynamische toewijzing:Verkeerskanalen worden indien nodig dynamisch toegewezen voor gebruikerscommunicatie, terwijl controlekanalen continu beschikbaar zijn voor netwerktoegang en -beheer.

Samenvattend vervullen verkeerskanalen en controlekanalen verschillende rollen binnen een draadloos communicatiesysteem. Verkeerskanalen verzorgen de overdracht van gebruikersgegevens, terwijl controlekanalen verantwoordelijk zijn voor signalering, netwerkbeheer en het uitzenden van essentiële informatie. Het begrijpen van deze verschillen is essentieel voor de efficiënte werking van mobiele en andere draadloze netwerken.

Recent Updates

Related Posts