Wat is het verschil tussen SR en BSR in LTE?

In LTE-netwerken (Long-Term Evolution) zijn SR (Scheduling Request) en BSR (Buffer Status Report) mechanismen die een cruciale rol spelen in het uplink-communicatieproces, met name in de context van de toewijzing van middelen en efficiënte gegevensoverdracht. Hoewel zowel SR als BSR bijdragen aan het beheer van uplinkbronnen, dienen ze verschillende doeleinden en worden ze onder verschillende omstandigheden geactiveerd. Laten we dieper ingaan op de details van SR en BSR om hun verschillen te begrijpen.

SR (planningsverzoek):

1. Doel:

 • SR is een mechanisme waarmee een gebruikersapparatuur (UE) het LTE-basisstation (eNodeB) informeert dat het gegevens moet verzenden en om de toewijzing van uplinkbronnen vraagt.

2. Triggervoorwaarden:

 • SR wordt geactiveerd door de UE wanneer deze uplinkgegevens moet verzenden, en hij merkt op dat de uplinkbronnen die aan hem zijn toegewezen niet voldoende zijn om aan zijn transmissievereisten te voldoen.
 • SR

 • Het is in wezen een verzoek aan de eNodeB om extra uplinkbronnen toe te wijzen aan de UE.

3. Signaaloverhead:

 • SR introduceert signaleringsoverhead, omdat het gaat om de verzending van een planningsverzoekbericht van de UE naar de eNodeB.
 • De eNodeB interpreteert de SR en neemt beslissingen met betrekking tot de toewijzing van middelen op basis van de waargenomen conflicten en het planningsbeleid.

4. Timing:

 • SR kan door de UE worden geactiveerd op elk moment dat zij constateert dat er behoefte is aan extra uplinkbronnen.
 • De eNodeB kan de gevraagde bronnen verlenen tijdens het volgende beschikbare uplink-subframe.

BSR (Bufferstatusrapport):

1. Doel:

 • BSR is een mechanisme dat door de UE wordt gebruikt om de eNodeB te informeren over de hoeveelheid gegevens die in de buffer wacht op uplink-transmissie.

2. Triggervoorwaarden:

 • BSR wordt geactiveerd wanneer er een significante verandering is in de hoeveelheid gegevens die in de buffer van de UE wacht.
 • De verandering in de bufferstatus kan te wijten zijn aan nieuwe data-aankomsten, datatransmissies of veranderingen in de QoS-vereisten (Quality of Service).

3. Signaaloverhead:

 • BSR introduceert ook signaleringsoverhead, omdat het gaat om de verzending van een BSR-bericht van de UE naar de eNodeB.
 • Het BSR-bericht bevat informatie over de grootte van de buffer van de UE en de urgentie van de gegevens die wachten om te worden verzonden.

4. Timing:

 • BSR wordt doorgaans periodiek geactiveerd op basis van de bufferstatus van de UE, maar de specifieke timing kan variëren op basis van de netwerkconfiguratie en het beleid.
 • De eNodeB gebruikt de BSR-informatie om beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen voor uplink-transmissie.

Vergelijking:

1. Triggervoorwaarden:

 • SR wordt geactiveerd door de UE wanneer deze extra uplinkbronnen nodig heeft, ongeacht de bufferstatus.
 • BSR wordt geactiveerd door de UE op basis van veranderingen in de hoeveelheid gegevens die in de buffer wachten, wat de urgentie van de gegevensoverdracht weerspiegelt.

2. Verzoek versus rapport:

 • SR is een verzoek van de UE aan de eNodeB, waarin om aanvullende uplinkbronnen wordt gevraagd.
 • BSR is een rapport van de UE naar de eNodeB, dat informatie overbrengt over de hoeveelheid gegevens die in de buffer van de UE wacht.

3. Timingflexibiliteit:

 • SR kan door de UE worden geactiveerd op elk moment dat zij constateert dat er behoefte is aan extra middelen, wat flexibiliteit in timing biedt.
 • BSR wordt periodiek geactiveerd of gebaseerd op significante veranderingen in de bufferstatus, waardoor een niveau van voorspelbaarheid wordt geïntroduceerd.

4. Gebruik bij toewijzing van middelen:

 • Zowel SR als BSR bieden informatie die de eNodeB gebruikt om beslissingen te nemen over de toewijzing van uplinkbronnen.
 • De eNodeB houdt rekening met de verzoeken van SR en de bufferstatusinformatie van BSR om de toewijzing van uplinkbronnen efficiënt te beheren.

Conclusie:

Concluderend kunnen we stellen dat SR en BSR beide cruciale mechanismen zijn in LTE-netwerken, die bijdragen aan het efficiënte beheer van uplinkbronnen. SR is een verzoek dat wordt geactiveerd door de UE wanneer deze extra bronnen nodig heeft, terwijl BSR een rapport is dat wordt geactiveerd door veranderingen in de bufferstatus van de UE, en dat informatie over de urgentie van de gegevensoverdracht overbrengt. Samen zorgen ze ervoor dat de eNodeB weloverwogen beslissingen kan nemen over de toewijzing van middelen in de uplink-richting.

Recent Updates

Related Posts